Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:69797111 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 473 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12745964 22. 5. 2020 25. 5. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu- id. 745/11942 na poz. parc. č. 336/2 k. ú. Rousínov u Vyškova  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12257636 8. 4. 2020 16. 4. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. JTH Group a.s.
Neuvedena
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13843320 21. 9. 2020 21. 9. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, Mutěnice, p.č.2465/12  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  14626925 18. 11. 2020 26. 11. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Alena Švancarová
Neuvedena
smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitým věcem Mgr. Ivana Kubíčková  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
  12079120 9. 3. 2020 30. 3. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospdařit s majetkem státu, pozemky k.ú. Hodonín  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12053400 16. 3. 2020 26. 3. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, pozemek k.ú. Strážnice na Moravě  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12971324 11. 6. 2020 15. 6. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, k.ú.Vnorovy, p.č. 2481/35, 2481/37  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy
  14702109 19. 11. 2020 1. 12. 2020 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu v kat. území Slaný  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy
  14526676 16. 11. 2020 19. 11. 2020 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. UZSVM/P/20049/2017-HMSU
  12257528 8. 4. 2020 16. 4. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. JTH Group a.s.
Neuvedena
Smlouva o uzavření SOSB o uzavření služebnosti inženýrské sítě Křeslice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  16753587 5. 2. 2020 31. 5. 2021 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Krásný Dvůr  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
  12053772 16. 3. 2020 26. 3. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, pozemky k.ú. Mikulčice  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12971364 11. 6. 2020 15. 6. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, k.ú.Mikulčice, p.č.2103/38, 2103/54  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví
  14359268 23. 10. 2020 5. 11. 2020 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o BÚP podílu 643/16044 pozemků p.č. 1235/2, 1235/11, 1235/12 v k.ú. Vejprnice  | Obor smlouvy: Realitní služby
  12220148 14. 4. 2020 14. 4. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu- id. 745/11942 na poz. parc. č. 336/2 k. ú. Rousínov u Vyškova  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  13675492 27. 8. 2020 2. 9. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, k.ú. Hodonín, p.p.č. 1504/2, 1517/5, 1517/6, 1638/3, 1639/2, 2852/6  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  14627061 18. 11. 2020 26. 11. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Jaroslav Uher
Neuvedena
smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitým věcem Mgr. Ivana Kubíčková  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
  12707484 13. 5. 2020 21. 5. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, k.ú. Strážnice na Moravě, p.č.6591/53  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví
  12741420 15. 5. 2020 24. 5. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12601540 11. 5. 2020 13. 5. 2020 Martin Poustka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitým věcem Mgr. Ivana Kubíčková  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
  14929910 1. 12. 2020 16. 12. 2020 GasNet, s.r.o. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
9414002815/182239_Informace o změně výše regulovaného nájemného  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Energie
  13601472 30. 7. 2020 23. 8. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12088040 13. 3. 2020 31. 3. 2020 Statutární město Jihlava Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 633/MO/13  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
  13297232 29. 6. 2020 17. 7. 2020 Moravskoslezský kraj Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
smlouva o bezúplatném převodu vl. práva k nem. věcem  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Konstrukční a stavební práce
  15035643 23. 12. 2020 29. 12. 2020 ALTER, s.r.o. Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Neuvedena
Rámcová smlouva na dodávku hygienických potřeb  | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Kosmetika / Technické služby
  14408684 8. 10. 2020 10. 11. 2020 Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
SMLOUVA O SBĚRU A SVOZU ODPADU Č. 16/2010  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  14938210 8. 12. 2020 17. 12. 2020 Město Rudná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o vypůjčce nemovité věci [Márnice, dušnický hřbitov]  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví
  13810016 14. 9. 2020 17. 9. 2020 Lesy České republiky, s.p. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu_k.ú. Všechovice u Tišnova  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12595568 29. 4. 2020 12. 5. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12365336 7. 4. 2020 22. 4. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  14458164 3. 11. 2020 12. 11. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15310295 18. 12. 2020 26. 1. 2021 ČEZ Teplárenská, a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2021  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  11913468 4. 3. 2020 9. 3. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12202892 27. 3. 2020 13. 4. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12618528 7. 5. 2020 14. 5. 2020 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR-Úřad pro zastupování státu věci majetkové Neuvedena
Plzeň, ul. Americká  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
  12758072 12. 5. 2020 25. 5. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  14952002 1. 12. 2020 18. 12. 2020 GasNet, s.r.o. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
9414002815/182239 - 8600_Informace o změně výše regulovaného nájemného  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Energie
  11454264 16. 1. 2020 22. 1. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  12029904 23. 3. 2020 24. 3. 2020 outdoor akzent s.r.o. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o nájmu nemovité věci UZSVM/A/8796/2020-HMU2 Mgr. Ivana Kubíčková  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12365324 7. 4. 2020 22. 4. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy