Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:69797111 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 314 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18934591 21.12.2021 04.01.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. PERFECTED s.r.o.
Neuvedena
Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě o zajištění provozuschopnosti systému technické ochrany objektů Územního pracoviště Brno  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
  16535595 06.05.2021 10.05.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. TJ Sokol Královice, z.s.
Neuvedena
Smlouva o výpůjčce nemovité věci  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství
  15827411 12.03.2021 15.03.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Neuvedena
Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, Kyjov, p.č.293/4, 3348/15  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15933199 15.03.2021 22.03.2021 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Dohoda o postoupení smlouvy  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18974091 22.12.2021 06.01.2022 ČEZ Teplárenská, a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2022  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  17541895 14.07.2021 24.08.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu, ÚZSVM, LV 60000  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  18722915 09.12.2021 14.12.2021 Národní technické muzeum Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha: EXTERNÍ Smlouva o předání majetku č. UZSVM/A/53916/2021-HMSO "soubor věcí z pozůstalosti - Tomáš Zeithamer" (dvě paré k podpisu za NTM)  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
  16972475 14.06.2021 21.06.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15286143 18.01.2021 24.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15910663 18.03.2021 19.03.2021 Národní technické muzeum Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
MK ČR - Adámek - odúmrť - převodní smlouva  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
  16785151 19.05.2021 02.06.2021 Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Souhlasné prohlášení  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17147631 30.06.2021 10.07.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  18200723 22.10.2021 29.10.2021 ČEZ Teplárenská, a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie 68070661_1-D002  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
  17280939 19.07.2021 26.07.2021 Generální ředitelství cel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
V-190 Změna koeficientu pro výpočet plynu (AVISme 2021000923)  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Energie
  16114427 01.04.2021 05.04.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15432699 25.01.2021 07.02.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  18580831 26.11.2021 02.12.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení
  17446323 02.08.2021 12.08.2021 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Zápis o předání majetku státu a o změně  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  15228495 08.01.2021 18.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  16409963 26.04.2021 28.04.2021 ČEZ, a. s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  18623859 06.12.2021 06.12.2021 Národní památkový ústav Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. j. UZSVM/SPB/6728/2021-SPBM - pozemky v k.ú. Březnice
  17772751 10.09.2021 16.09.2021 Národní technické muzeum Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: EXTERNÍ Smlouva o předání majetku č. UZSVM/A/26515/2021-HMSO - pozůstalost po p. Němečkové (dvě paré k podpisu za NTM)  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné
  16738107 27.05.2021 28.05.2021 Národní technické muzeum Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: EXTERNÍ Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem č. UZSVM/A/9538/2021-HMSO - bytová jednotka Prosek (4 paré k podpisu za  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18580799 25.11.2021 02.12.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení
  17744799 06.09.2021 14.09.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení
  15286111 18.01.2021 24.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  16505135 28.04.2021 06.05.2021 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí „II/414 Drnholec – Mikulov, most ev.č. 414-007“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15227331 12.01.2021 18.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15452155 02.02.2021 09.02.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  17181703 18.06.2021 14.07.2021 Město Rudná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva [Márnice | dušnický hřbitov]  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15228507 11.01.2021 18.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  15228135 11.01.2021 18.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  17121487 30.06.2021 07.07.2021 Pražská teplárenská a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 3016267.1006310  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  16715423 24.05.2021 26.05.2021 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - pozemky parc. č. 1353/1 a 1353/12 v obci Praha, k.ú. Čakovice.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17083067 21.06.2021 01.07.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  17363591 29.07.2021 03.08.2021 Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Nové Město na Moravě,Rokytno, silnice II/354, výstavba stožáru VO  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16571895 12.05.2021 13.05.2021 Generální ředitelství cel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Zápis o užívání nebytových prostor č. 93/CST/2021 - Smetanova č.p. 533, Strakonice (AVISme 2021000581)  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Čistící a hygienické služby
  18932451 22.12.2021 04.01.2022 Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Pelhřimovská vodárenská s.r.o. Neuvedena
SMLOUVA číslo SM-2009-5-001721 o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  18940759 31.12.2021 04.01.2022 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) XP invest, s.r.o. Neuvedena
SoD c. 318_2021 - Oceňování nemovitých věcí pro odbory ÚP Ústí nad Labem ÚZSVM 2022"  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17950935 05.10.2021 06.10.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Hanáčková Irena Neuvedena
Smlouva o bezúpl. převodu podílu o vel. id. 435/16135 na pozemku st. parc. č. 1491/1 k.ú. Mařatice  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.