Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890005 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 71 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  1148593 10.01.2017 31.01.2017 Povodí Labe, státní podnik
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. Povodí Labe, státní podnik
Neuvedena
Kolektivní smlouva na rok 2017  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Zdravotní péče / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  3213838 16.03.2017 21.09.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. Povodí Moravy, s.p.
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová smlouva Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  3685096 07.11.2017 07.11.2017 Státní pozemkový úřad Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Převod pozemků do práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3963908 16.10.2017 04.12.2017 Královéhradecký kraj Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Most ev. č. 325 - 021 Hostinné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3330078 20.09.2017 04.10.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu p.č. 495/7, 495/10, 495/11, 513/8, 931/1, 931/23, 931/25, 931/28, 931/32 v k.ú.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3151374 21.08.2017 14.09.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  1132017 19.01.2017 27.01.2017 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Objednávka na rok 2017 - odběry a analýza vzorků vod  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  3600688 31.10.2017 31.10.2017 Státní pozemkový úřad Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Převod pozemku do práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  4016904 01.12.2017 07.12.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  4452584 28.02.2017 22.01.2018 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Odběr povrchové vody  | Obor smlouvy: Energie / Veřejné služby pro energie
  3224286 31.08.2017 22.09.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  952925 30.12.2017 04.01.2017 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
smlouva o předání majetku státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3432902 31.08.2017 13.10.2017 Královéhradecký kraj Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zříz. věcného břemene - Most ev. č. 3082 - 1 Svinary  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  3063274 21.08.2017 05.09.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit z majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  2989994 21.08.2017 29.08.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, s.p. Neuvedena
Sml. o předání majetku státu a o změně říslušnosti hospodařit s maj. státu na právo hospodařit s maj. státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Výstavba vodních děl
  3685092 07.11.2017 07.11.2017 Státní pozemkový úřad Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Převod pozemků do práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3556784 10.10.2017 26.10.2017 Severočeská vodárenská společnost a.s. Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o nájmu pozemku  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  4245856 18.12.2017 29.12.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  1788118 10.04.2017 25.04.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu o práva hospodařit státního podniku  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  4310304 20.12.2017 08.01.2018 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, st.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3323926 26.09.2017 04.10.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  4406124 20.12.2017 16.01.2018 Český hydrometeorologický ústav Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
- Smlouva bezúplatná - HLAVNÍ - úprava zřízení budoucí služebnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2691534 26.07.2017 26.07.2017 Město Chrastava Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM170278  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2839310 03.08.2017 10.08.2017 GridServices, s.r.o.
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. GasNet, s.r.o.
Neuvedena
4000208042_000 Smlouva o zajištění přeložky plyn. zař. Tichá Orlice , Ústí nad Orlicí , Povodí Labe  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  1315773 16.02.2017 23.02.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  4310236 22.12.2017 08.01.2018 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, st.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  2990030 21.08.2017 29.08.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Sml. o předání majetku státu a o změně přísll. hospodařit s maj. státu na právo hospodařit s maj. státu - Liblice 683/1 a 683/2  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Výstavba vodních děl
  3450570 09.10.2017 16.10.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  1379658 10.02.2017 03.03.2017 Město Žamberk
  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Povodí Labe, státní podnik
Neuvedena
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Výstavba vodních děl
  1788098 10.04.2017 25.04.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
smlouva o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  1357850 13.02.2017 01.03.2017 Královéhradecký kraj Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Dolní Brusnice, Velký Vřešťov, Hostinné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2170234 22.05.2017 09.06.2017 Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o společnosti - Analýzy vzorků pevných matric v roce 2017  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  3612944 19.10.2017 31.10.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3326878 25.09.2017 04.10.2017 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Labe, státní podnik Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na právo hopodařit s majetkem státu p.č. 928/11 v k.ú. Český Brod  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  2372574 07.06.2017 27.06.2017 Město Mělník Povodí Labe, stástní podnik Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce,podmínkách provozu a údržbě protipovodňového opatření  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2182254 07.06.2017 12.06.2017 Povodí Labe, státní podnik Klub vodních motoristů Děčín, z.s. Neuvedena
Dodatek ke smlouvě č. O800170009, kterým upravujeme chybně uvedenou ř.km. ve smlouvě. Původní smlouva byla zveřejněna, dodatek bude také zveřejněn  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  2906790 17.08.2017 18.08.2017 Povodí Labe, státní podnik Ředitelství vodních cest ČR Neuvedena
Souhlas s provedením stavby - stání sport. plavidel a OLD na částech pozemků p.p.č. 1725/1, č. 1879/1 a č. 1880, k.ú. Nymburk  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3341666 29.09.2017 05.10.2017 Povodí Labe, státní podnik Město Dvůr Králové nad Labem Neuvedena
Darování nově vzniklého pozemku p.č. 62/28, který vznikl z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcely, původ Přídělový plán - parcela č. 205/1 díl 2 a č. 205/2 díl 2,všechny v k.ú. Žirecká  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Dary a dotace
  3174970 15.09.2017 18.09.2017 Povodí Labe, státní podnik Ředitelství vodních cest ČR Neuvedena
Souhlas s provedením stavby modernizace ochr. stání na částech p.p.č. 103/5, č.105/1, č.791/1, č.791/2 a st.p.č.190, č.191, č.192, č.193, č.194, č.195, č.196, č.197, č.198, č.199, č.200 a č.201, k.ú.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2875870 08.08.2017 15.08.2017 Povodí Labe, státní podnik Eva Minářová Neuvedena
Dodatek č.1 k NS 1DHM130022. Nájemní smlouva se tímto dodatkem doplňuje o umístění 4ks lavic se stoly.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.