Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890005 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 23 výsledků

Celková cena nalezených smluv 99 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  2034754 24.05.2017 26.05.2017 Povodí Labe, státní podnik KPV SYSTÉM s.r.o. 6 917 830 Kč
Předmětem smlouvy je zhotovení díla: PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1479410 03.03.2017 16.03.2017 Povodí Labe, státní podnik Stavitelství - Háněl s.r.o. 6 615 206 Kč
Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3769248 14.11.2017 15.11.2017 Povodí Labe, státní podnik AutoCont CZ a.s. 2 321 067 Kč
Bezpečnostní prvky LAN  | Obor smlouvy: IT / Telco / Sítě a přenos dat
  4185616 20.12.2017 21.12.2017 Povodí Labe, státní podnik Jan Heran 2 267 402 Kč
Rámcová smlouva - Dodávka tiskových náplní a příslušenství pro kancelářskou techniku  | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář
  1822386 26.04.2017 28.04.2017 Povodí Labe, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 7 108 674 Kč
Zhotovení díla: „Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu ř. km 13,094“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2888042 15.08.2017 16.08.2017 Povodí Labe, státní podnik České přístavy, a.s. 7 141 985 Kč
Zhotovení díla Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4007756 30.11.2017 07.12.2017 Povodí Labe, státní podnik Stavitelství - Háněl s.r.o. 6 615 206 Kč
Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu  | Obor smlouvy: Telco
  3297394 19.09.2017 02.10.2017 Povodí Labe, státní podnik Vysoké učení technické v Brně 2 299 000 Kč
Studie možností hydroenergetického využití lokality na akci PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1762682 18.04.2017 21.04.2017 Povodí Labe, státní podnik Milan Brokl 2 412 438 Kč
Odstranění nánosů ze dna koryta, vegetace v průtočném profilu, oprava opevnění a zádlažby za účelem obnovení plnoprůtočnosti toku na akci: Kočský potok, 10185473, Úhřetice-Kočí, 0,000-3,800, oprava  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  1822278 25.04.2017 28.04.2017 Povodí Labe, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o. 2 277 893 Kč
Zhotovení díla: „VD Čejetičky, oprava protikorozní ochrany jezového uzávěru“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1666302 31.03.2017 07.04.2017 Povodí Labe, státní podnik
  1. KomTeS Chrudim s.r.o.
  2. Princip a.s.
6 568 878 Kč
Dodávka GPS lokátorů včetně poskytování služby on-line GPS monitoringu vozidel.  | Obor smlouvy: IT / IT Software (krabicový SW, licence, …) / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  3389674 09.10.2017 10.10.2017 Povodí Labe, státní podnik Vodafone Czech Republic a.s. 2 418 800 Kč
Zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  1282789 14.02.2017 20.02.2017 Povodí Labe, státní podnik AQUASYS spol. s r.o. 2 419 879 Kč
Zhotovení díla: „Stračí potok, IDVT 10185577, Zbožíčko-Straky, oprava koryta v ř.km 0,000-3,000“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  3330258 04.10.2017 04.10.2017 Povodí Labe, státní podnik
  1. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
  2. Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
6 848 804 Kč
Zajištění ve smlouvou vymezeném rozsahu majetkoprávní vypořádání liniových úprav 19i drobných vodních toků, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 smlouvy.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Výstavba vodních děl
  3372142 09.10.2017 09.10.2017 Povodí Labe, státní podnik České přístavy, a.s. 7 141 985 Kč
Zhotovení díla Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  4093908 13.12.2017 14.12.2017 Povodí Labe, státní podnik KPV SYSTÉM s.r.o. 6 917 830 Kč
Předmětem je zhotovení díla: „PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska“podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  3350978 19.09.2017 05.10.2017 Povodí Labe, státní podnik VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 2 299 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě Zpracování studie "PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1057425 17.01.2017 19.01.2017 Povodí Labe, státní podnik Valbek, spol. s r.o. 7 049 460 Kč
Vypracování projektových dokumentací DSP a DPS včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na akci: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - projektová dokumentace.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  3266722 19.09.2017 27.09.2017 Povodí Labe, státní podnik Vysoké učení technické v Brně 2 299 000 Kč
Studie možností hydroenergetického využití lokality na akci PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1762546 18.04.2017 21.04.2017 Povodí Labe, státní podnik Milan Brokl 2 412 438 Kč
Odstranění nánosů ze dna koryta, vegetace v průtočném profilu, oprava opevnění a zádlažby za účelem obnovení plnoprůtočnosti toku na akci: Kočský potok, 10185473, Úhřetice-Kočí, 0,000-3,800, oprava  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  2359090 21.06.2017 27.06.2017 Povodí Labe, státní podnik Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 2 374 881 Kč
Předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem akce: "Cidlina, Libice n. C. , odtěžení nánosů, ř. km 1,670 -1,900" dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2 Smlouvy o dílo, která je  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1624118 31.03.2017 04.04.2017 Povodí Labe, státní podnik HPST, s.r.o. 2 214 294 Kč
Sestava plynového chromatografu s MS detekcí  | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení / Stroje a zařízení
  3354490 04.10.2017 06.10.2017 Povodí Labe, státní podnik Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 2 374 881 Kč
Předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem akce: "Cidlina, Libice n. C. , odtěžení nánosů, ř. km 1,670 -1,900" dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2 Smlouvy o dílo, která je  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.