Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890005 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 9 výsledků

Celková cena nalezených smluv 40 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  6720371 18.09.2018 19.09.2018 Povodí Labe, státní podnik Zrůst Trailers s.r.o. 2 385 878 Kč
Dodávka podvalníků (2 ks)  | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby / Osobní vozidla
  5667039 28.05.2018 28.05.2018 Povodí Labe, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 2 375 835 Kč
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtoko-vém tunelu – stavební část – výkon technického dozoru objednatele (TDI)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  4725272 31.01.2018 19.02.2018 Povodí Labe, státní podnik KPV SYSTÉM s.r.o. 7 142 675 Kč
Předmětem smlouvy je zhotovení díla: PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  5094836 23.03.2018 28.03.2018 Povodí Labe, státní podnik aplis.cz, a.s. 2 296 580 Kč
Document management systém (DMS)  | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  6528699 28.08.2018 29.08.2018 Povodí Labe, státní podnik Technistone, a.s. 2 361 847 Kč
Prodej pozemků p.č. 524/1 a p.č. 524/2, oba v druhu vodní plocha, v k.ú. Slezské Předměstí, obec Hradec Králové,jež se nacházejí v areálu kupujícího.  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  5237484 29.03.2018 12.04.2018 Povodí Labe, státní podnik V A H O  s.r.o. 6 897 000 Kč
Ukončení smlouvy dohodou.  | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  7669115 13.12.2018 18.12.2018 Povodí Labe, státní podnik
  1. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
  2. Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
6 848 804 Kč
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. D994170264, jejímž předmětem je zajištění majetkoprávního vypořádání liniových úprav 19 drobných vodních toků - úprava termínů dokončení a fakturace, upřesnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  6527991 28.08.2018 29.08.2018 Povodí Labe, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 7 073 882 Kč
Zhotovení díla: „Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu ř. km 13,094“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  5141388 29.03.2018 04.04.2018 Povodí Labe, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 2 208 492 Kč
Doplnění sítě automatických měřících stanic - PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.