Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890013 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 32 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  14040208 25. 9. 2020 7. 10. 2020 Město Slavkov u Brna Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o realizaci stavby na majetku povodí Moravy, s.p.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14541324 5. 11. 2020 20. 11. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
I/44 Bludov-obchvat, Smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů, Povodí Moravy, s.p.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14970611 14. 12. 2020 20. 12. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  13148156 23. 6. 2020 1. 7. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. UZSM/BVY/2737/2020-BVYM v k. ú. Pustiměř  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
  12513512 3. 4. 2020 5. 5. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  12566884 30. 4. 2020 11. 5. 2020 GasNet, s.r.o.
 1. Povodí Moravy, s.p.
 2. GridServices, s.r.o.
Neuvedena
4000228445_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení_Povodí Moravy_SO 10.4  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15268311 28. 12. 2020 21. 1. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  14629285 20. 11. 2020 26. 11. 2020 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o centrálním zadávání uzavíraná pro účely veřejné zakázky: „Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaci“ ev. č. VVZ: Z2020-034732  | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby
  12330164 30. 3. 2020 21. 4. 2020 GasNet, s.r.o.
 1. Povodí Moravy, s.p.
 2. GridServices, s.r.o.
Neuvedena
4000228460_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení_Povodí Moravy_SO 10.5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12769260 26. 5. 2020 26. 5. 2020 GasNet, s.r.o.
 1. Povodí Moravy, s.p.
 2. GridServices, s.r.o.
Neuvedena
4000230007_Smlouva o zajištění přeložky PZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  12336100 3. 4. 2020 21. 4. 2020 T-Mobile Czech Republic a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Rámcové Smlouvě  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  15221575 28. 12. 2020 18. 1. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  11741372 19. 2. 2020 20. 2. 2020 Statutární město Olomouc Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních objektů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13315972 10. 6. 2020 20. 7. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
I/11 Postřelmov-Chromeč, Sml.o zajištění přípravy a realizace SO 320, SO 321, Povodí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  14450664 31. 8. 2020 12. 11. 2020 AQUAS vodní díla s.r.o. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
VD Mostiště - vodárenské potrubí, bajpas - výměna  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15221571 28. 12. 2020 18. 1. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  11562240 3. 2. 2020 3. 2. 2020 Komerční banka, a.s. POVODÍ MORAVY, S. P. Neuvedena
KB IBS - 2086165594 - FX.Spot - POVODÍ MORAVY, S. P. (ID:3335016)  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
  13647608 24. 8. 2020 31. 8. 2020 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách převodu práva hospodařit k pozemkům a vodním dílům  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  14138192 7. 10. 2020 15. 10. 2020 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o centrálním zadávání uzavíraná pro účely veřejné zakázky: „Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky“ ev. č. VVZ: Z2020-023588  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby
  11383940 9. 1. 2020 15. 1. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majtkem státu č.j. UZSVM/BVY/7397/2019-BVYM k. ú. Lovčičky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
  12010172 9. 3. 2020 20. 3. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o zajištění přípravy a realizace SO vyvolaných stavbou, Povodí Moravy, s.p.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15268307 28. 12. 2020 21. 1. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  17869835 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AGPOL s.r.o.
 2. TEREBO s.r.o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry – část B. Povodí Smolinky-nádrže  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870715 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870167 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. TEREBO s.r.o.
 2. AGPOL s.r.o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry – část G. Povodí Benčice – nádrže - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870295 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  12872728 2. 6. 2020 4. 6. 2020 Povodí Moravy, s.p. Ministerstvo obrany Neuvedena
Nájemní smlouvai akce PPO Olomouc II. etapa  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Stavebnictví
  11677512 10. 2. 2020 13. 2. 2020 Povodí Moravy, s.p. ELKOV elektro a.s. Neuvedena
SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH
  17870407 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17869971 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AGPOL s.r.o.
 2. TEREBO s.r.o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část A. Povodí Smolinky – toky – smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870111 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AGPOL s.r.o.
 2. TEREBO s.r.o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870343 4. 8. 2020 27. 9. 2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část D. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy