Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890013 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 36 výsledků

Celková cena nalezených smluv 0 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15169795 07.01.2021 13.01.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 227/2020  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  15679003 26.02.2021 03.03.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Pozemky parc. č. 2610/8, parc. č. 2610/9 k.ú. Tichov  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15273463 21.01.2021 22.01.2021 Teplárny Brno, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021 (Svitava - Brno Zábrdovice)  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  15951635 15.03.2021 23.03.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 34/2021  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  19118159 20.12.2021 19.01.2022 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
D O H O D A o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2022  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  15196059 07.01.2021 14.01.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
  16261367 12.04.2021 15.04.2021 Česká pošta, s.p. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  17034123 25.06.2021 28.06.2021 Sberbank CZ, a.s. Povodí Moravy, s.p. (326793) Neuvedena
Smlouva o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank Online Banking - dodatek  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Bankovní formality, ceníky, VOP
  15720347 01.03.2021 05.03.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 235/2020  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15273435 21.01.2021 22.01.2021 Teplárny Brno, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2021 (Svitava - Brno Obřany)  | Obor smlouvy: Energie
  16468327 17.03.2021 03.05.2021 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o uplatnění metodiky Smlouva o uplatnění metodiky „Metodická podpora managementu hrázových systémů" - TH04030087  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání / Stavebnictví
  19118163 20.12.2021 19.01.2022 Veolia Energie ČR, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
D O H O D A o podmínkách odběru povrchové vody a platbách za tento odběr pro rok 2022  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  15472703 03.02.2021 11.02.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 118/2020  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství
  17931403 08.09.2021 04.10.2021 Město Břeclav Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Nájemní smlouva na provedení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2 - Cyklostezka úsek II."  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15964007 16.03.2021 23.03.2021 Statutární město Olomouc Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce a podmínkách údržby protipovodňových opatření - k. ú. Olomouc-město, Klášterní Hradisko a Hodolany  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl / Zemědělství
  18837367 20.12.2021 21.12.2021 ČEZ ESCO, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o výkupu elektřiny na rok 2022 z MVE - Bystřička, Horní Bečva, Karolínka a Chomoutov - uzavřena za stejných podmínek původní smlouvy číslo 530/2021 - SML ze dne 11.3.2021, která nebyla  | Obor smlouvy: Jiná energie / Energie
  18812551 17.12.2021 20.12.2021 Teplárny Brno, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrch. vody a platbách za tento odběr pro rok 2022 (Brno - Obřany)  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
  18812519 17.12.2021 20.12.2021 Teplárny Brno, a.s. Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Dohoda o podmínkách odběru povrch. vody a platbách za tento odběr pro rok 2022 (Brno - Zábrdovice)  | Obor smlouvy: Energie / Veřejné služby pro energie
  15984003 24.03.2021 24.03.2021 Město Hustopeče Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
smlouva o společném postupu přípravy a realizace stavby "Rekonstrukce VN Hustopeče I"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Dary a dotace
  15951691 15.03.2021 23.03.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 29/2021  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17158311 29.06.2021 12.07.2021 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Povodí Moravy, s.p. Neuvedena
Převod pozemku p.č. 3118/55 v k. ú. Mušov  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15339775 18.01.2021 28.01.2021 Povodí Moravy, s.p. POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo Neuvedena
Smlouva o zabezpečení zabezpečení odvozu a uložení rostlinného odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
  18278171 01.11.2021 05.11.2021 Povodí Moravy, s.p. PAHRBEK s.r.o. Neuvedena
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemky v k. ú. Napajedla potřebné pro stavbu Rekreačního přístavu Napajedla - Pahrbek  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17120455 30.06.2021 07.07.2021 Povodí Moravy, s.p. Statutární město Olomouc Neuvedena
Smlouva o realizaci investic a předání realizovaných objektů v rámci výstavby protipovodňového opatření - „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II.B etapa“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Výstavba vodních děl
  17480031 27.07.2021 17.08.2021 Povodí Moravy, s.p. Statutární město Brno Neuvedena
Smlouva o výpůjčce - k. ú. Štýřice a Pisárky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Výstavba vodních děl
  17322711 27.07.2021 29.07.2021 Povodí Moravy, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby "I/35 Lešná - Palačov" - převzetí SO 330.2 a SO 330.3  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17479991 27.07.2021 17.08.2021 Povodí Moravy, s.p. Statutární město Brno Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Pisárky a Štýřice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18279067 01.11.2021 05.11.2021 Povodí Moravy, s.p. PAHRBEK s.r.o. Neuvedena
Smlouva o budoucí smlluvě o zřízení služebnosti, stavba Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek - služebnost přístupu k pozemkům, děleným dle GP č. 3762-207/2021  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  18281423 01.11.2021 05.11.2021 Povodí Moravy, s.p. PAHRBEK s.r.o. Neuvedena
Smlouva o budoucí směnné smlouvě, k. ú. Napajedla - Pahrbek - majetkoprávní vypořádání v rámci přípravy stavby Rekreačního přístavu Napajedla - Pahrbek  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  18837823 24.11.2021 21.12.2021 Povodí Moravy, s.p. ČEZ ESCO, a.s. Neuvedena
Smlouva na dodávku elektřiny ze sítí VVN a VN  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Elektricka energie
  16531971 26.04.2021 10.05.2021 Povodí Moravy, s.p.
  1. Město Hranice
  2. EKOLTES Hranice, a.s.
Neuvedena
Smlouva o realizaci vyvolaných investic a předání realizovaných objektů v rámci výstavby protipovodňového opatření - veřejné osvětlení - Bečva, Hranice - PPO města  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17322907 27.07.2021 29.07.2021 Povodí Moravy, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby "I/35 Lešná - Palačov" -  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18668467 06.12.2021 09.12.2021 Povodí Moravy, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou a vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby "D35 Staré Město - Mohelnice" - SO  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18725051 06.12.2021 14.12.2021 Povodí Moravy, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Neuvedena
Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stvaby "D35 Staré Město - Mohelnice" - převzetí činností na SO 322 a SO 323
  16653687 19.05.2021 20.05.2021 Povodí Moravy, s.p. IMOS Brno, a.s. Neuvedena
Smlouva o připojení odběrného místa k distr. síti PM-ZSM-UH-TS ČS2 Olšavas.p. a o úhradě spotřeby elektrické energie  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
  17972695 01.10.2021 07.10.2021 Povodí Moravy, s.p. Statutární město Brno Neuvedena
Smlouva o společném postupu zadavatelů č. 4121173860  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.