Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:24729035 AND ico:00260771'

Nalezené smlouvy 12 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  27727319 21.02.2024 22.02.2024 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 347 802 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ke stavbě "CL - N. Bor, Liberecká, Nerudova, vNN, kNN"  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Energie
  15728991 01.03.2021 08.03.2021 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 204 248 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18133479 14.10.2021 22.10.2021 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 142 054 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Energie / Jiná energie
  24797359 14.06.2023 14.06.2023 ČEZ Distribuce, a. s. Město Nový Bor 503 999 Kč
OSM - smlouva o zřízení věcného břemene - zřízení věcného břemena k pozemkům parc. č. 706,892/1,1139/1,1145/2, 1163, č. 1245, pč. 1258, pč. 1263, pč. 1289, pč. 1319/1, pč. 1331, 1346, pč. 1351, pč.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Energie / Jiná energie
  5488455 09.05.2018 10.05.2018 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. 727 974 Kč
Smlouva ČEZ Distribuce opěrná zeď Husova  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie
  16785443 02.06.2021 02.06.2021 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. 125 114 Kč
Smlouva o zřízení VB  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Energie
  542669 04.11.2016 08.11.2016 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Energie
  5221408 29.03.2018 11.04.2018 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a.s. 381 150 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  10440890 17.09.2019 15.10.2019 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. 465 003 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005153/VB001  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Energie
  6032251 28.06.2018 29.06.2018 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21284563 23.06.2022 08.08.2022 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. 299 838 Kč
Zřízení služebnosti k pozemkům pč. 2114, 2082, 2033/3, 2203/31, 2203/37, 2175, 2272, 2203/32, 2203/38, 2052/1, 2183/1, 2260, 2292, 2286/1, 2088, 2203/1 a 2148/95, v k.ú. Nový Bor  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Energie
  21871045 04.10.2022 04.10.2022 Město Nový Bor ČEZ Distribuce, a. s. 63 000 Kč
RM - Víceúčelový bazén na koupališti - smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.