Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:42196451 AND ico:70890013'

Nalezené smlouvy 114 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3213838 16.03.2017 21.09.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. Povodí Moravy, s.p.
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová smlouva Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  872469 15.12.2016 21.12.2016 Město Hranice
  1. Povodí Moravy,s.p.
  2. Lesy České republiky, s.p.
Neuvedena
Smlouva o spolupráci na PPO se správci toku - Lesy ČR s.p. - Povodí Moravy s.p.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  7020567 11.10.2018 17.10.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 868 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - koryto vodního toku Lačnovský potok, k.ú. Lačnov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  4346112 20.12.2017 10.01.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 630 773 Kč
SMLOUVA O PŘEVODU PRÁVA HOSPODAŘIT - bezúplatný převod pozemků v k.ú. Skalička u Hranic, Špičky a Zámrsky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16709603 18.05.2021 26.05.2021 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 4 717 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu k. ú. Vrážné  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  20502691 27.05.2022 27.05.2022 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 76 757 Kč
DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ (v návaznosti na neuveřejnění Smlouvy o nájmu č.: 13851-176 včetně jejího Dodatku č. 1 a č. 2 v registru smluv) - nájem pozemků za účelem umístění  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  892277 22.12.2016 22.12.2016 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 8 005 825 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  4931692 12.03.2018 12.03.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu práva hosp. s maj. státu, k.ú. Vítová  | Obor smlouvy: Zemědělství
  7214527 05.11.2018 05.11.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 5 180 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Koryčany  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  8427923 06.03.2019 11.03.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 5 314 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta VT Borsučí potok, k.ú. Karolinka  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  7265679 02.11.2018 08.11.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 4 259 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta vodního toku Kozrálka, k.ú.Líšná u Přerova  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  5914307 11.06.2018 19.06.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 976 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta vodního toku, k.ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  872061 20.12.2016 21.12.2016 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 411 821 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  18546019 22.11.2021 30.11.2021 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 60 321 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu k. ú. Hroznová Lhota
  5914171 11.06.2018 19.06.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 417 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta vodního toku, k.ú. Hustopeče nad Bečvou  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  20492039 26.05.2022 27.05.2022 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 1 510 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit k. ú. Suchá Loz, pozemek p. č. 2363/3  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Výstavba vodních děl
  5566167 14.05.2018 17.05.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 1 462 642 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - vodní díla – úpravy toků - na vodním toku Postřelmovský potok, k.ú. Postřelmůvek  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  8449359 12.03.2019 12.03.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 16 698 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Javorník nad Veličkou  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  8012871 21.01.2019 25.01.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 1 602 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek pod korytem vodního toku Slavoňovský potok, k.ú. Slavoňov u Lukavice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  8211651 06.02.2019 14.02.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 26 264 Kč
Smlouva o převodu práva hospodařit - pozemek koryta vodního toku Bečva, k.ú. Hustopeče nad Bečvou  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  8388075 04.03.2019 06.03.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 3 382 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Spytihněv  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  12837188 25.09.2017 02.06.2020 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu - VD Koryčany - rekonstrukce  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství
  6335599 23.07.2018 06.08.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 145 083 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemky pod korytem VVT Ludina  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků
  6457599 15.08.2018 21.08.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 1 351 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta vodního toku, k.ú. Leskovec  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  8427871 06.03.2019 11.03.2019 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 1 007 204 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - převod stavby vodního díla na VT Borsuší potok  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  439109 21.10.2016 21.10.2016 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 118 080 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  6458295 15.08.2018 21.08.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. Neuvedena
Smlouva o bezúplatném předání majetku České republiky do práva hospodařit č. AD 277/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  5914211 11.06.2018 19.06.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 15 085 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - pozemek koryta vodního toku, k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  5566067 14.05.2018 17.05.2018 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. 92 826 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu - koryto vodního toku Postřelmovský potok, k.ú. Postřelmůvek  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
  4123360 31.03.2017 18.12.2017 Povodí Moravy, s.p. Lesy České republiky, s.p. Neuvedena
Smlouva o nájmu - VD Koryčany - rekonstrukce  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  14792585 07.12.2020 08.12.2020 Lesy České republiky, s.p.
  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
190 354 659 Kč
Rámcová smlouva na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění (4. část - osobní automobil typu SUV nižší střední třídy 4x4)  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
  10768052 11.11.2019 18.11.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 0 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku k. ú. Kamenná  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9420055 04.06.2019 24.06.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 401 673 Kč
Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti) hospodařit  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  9419947 04.06.2019 24.06.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 254 739 Kč
Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti) hospodařit  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  10125006 05.09.2019 13.09.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 3 389 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu k. ú. Lípa na Dřevnicí  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  19149451 20.01.2022 21.01.2022 Lesy České republiky, s.p.
  1. Auto Kora top s.r.o.
  2. Ministerstvo zemědělství České republiky
+23 dalších dodavatelů
248 171 000 Kč
Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb mimo ICT a lesnické zakázky; RÁMCOVÁ DOHODA NA NÁKUP AUTOMOBILŮ A POŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH PLNĚNÍ 5. část - Nákladní automobil pick-up (double cab) 4x4  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
  9313699 04.06.2019 12.06.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 114 928 Kč
Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti) hospodařit  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  15343495 28.01.2021 28.01.2021 Lesy České republiky, s.p.
  1. Ministerstvo zemědělství
  2. Česká plemenářská inspekce
+22 dalších dodavatelů
248 776 000 Kč
Rámcová dohoda na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění [13. část - elektromobil]  | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
  11516684 22.01.2020 29.01.2020 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 96 846 Kč
Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti) hospodařit;Bezúplatný převod  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
  8854583 17.04.2019 25.04.2019 Lesy České republiky, s.p. Povodí Moravy, s.p. 4 726 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Realitní služby (poradenství, konzultace)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.