Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

Nalezené smlouvy 54 výsledků

Celková cena nalezených smluv 119 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 15777143 8. 3. 2021 10. 3. 2021 Hlavní město Praha VIS, a.s. 77 138 Kč
INV/OB/1050/21-St.č. 9515 Myslbekova-Prašný most - : Inženýrská činnost pro regulační SSZ 6.801
 5893431 20. 10. 2017 18. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržba dokončené průzkumné štoly dod. č. 1 k obj. OSI/OB/1014/17 tímto dodatkem se doplňuje cl. IV Platební  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 15986307 24. 3. 2021 24. 3. 2021 Hlavní město Praha VIS, a.s. 115 979 Kč
INV/OB/1067/21-st.č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty
 5372504 19. 4. 2018 25. 4. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 331 811 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov; inženýrská činnost pro údržbu dokončené průzkumné štoly  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
 12989416 15. 6. 2020 16. 6. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. Neuvedena
INV/OB/1427/19 dodatek č.1, Změna termínu plnění
 2056230 11. 5. 2017 29. 5. 2017 Hlavní město Praha VIS a. s. 120 395 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova územní řízení k pozemků obj. OSI/OBJ/072/2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13477796 5. 8. 2020 6. 8. 2020 Hlavní město Praha VIS, a.s. 296 450 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov; INŽENÝRSKÁ ČINNOST K ÚR ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ 22KV STAVBY  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 352417 15. 3. 2016 6. 10. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 584 067 Kč
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov - zpracování PD pro stavební část rozšíření průzkumné štoly  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5766267 19. 9. 2017 5. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS a. s. 120 395 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova posun termínu dod. č. 1 k obj. OSI/OB/072/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12474780 23. 4. 2020 30. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 492 470 Kč
OSI/MZ/039/16 + dodatek č.1: st.č.0211 Lipnická - Ocelkova, inženýrská činnost v rámci majetkoprávnho vypořádání  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13267652 8. 7. 2020 15. 7. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 99 825 Kč
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14982299 17. 12. 2020 21. 12. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. Neuvedena
Změna termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8212639 14. 2. 2019 14. 2. 2019 Hlavní město Praha VIS, a. s. 3 600 862 Kč
mandátní smlouva: Předmětem Dodatku č. 4 je navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu předmětných staveb. st.č.0065 Strahovský tunel  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3540739 7. 9. 2017 25. 10. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. 6 292 Kč
st.č. 0065 Strahovský tunel 2. st obj. - zpracování podkladů pro vyhotovení znaleckého posudku TT obj. OSI/OB/1029/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 15774907 8. 3. 2021 10. 3. 2021 Hlavní město Praha VIS, a.s. 117 975 Kč
INV/OB/1051/21-St.č. 0065 Strahovský tunel 2.st. - Inženýrská činnost pro SSZ 6.148
 5736759 14. 5. 2018 4. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 3 472 700 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 2575014 4. 7. 2017 14. 7. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 286 900 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 951189 25. 11. 2016 4. 1. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
z důvodu odstoupení od ?Souhrnu smluvních dohod? č. DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14.5.2007 mezi Hlavním městem Praha a ČKD Praha DIZ, a.s. k 31. 5. 2016 se nahrazuje příloha č. 1 této mandátní
 989313 6. 1. 2017 9. 1. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
Přerušení plnění 2. etapy
 5916307 9. 10. 2017 19. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 32 718 Kč
st.č. 42177 Zelená Malovanka, et. 0001 Zelené stěny obj. Inženýrská činnost na akci "Ozelenění MÚK Malovanka" obj. OSI/OB/1053/17  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 5828047 19. 1. 2018 11. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 178 000 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu č. 9515 MO Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 MO Prašný most - Špejchar a č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka. Jedná se o komplexní  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 7083107 17. 10. 2018 23. 10. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 116 160 Kč
9567 Radlická radiála JZM-Smíchov obj. zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického monitoringu - Průzkumná štola obj. OSI/OB/1168/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12443704 23. 4. 2020 29. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 99 825 Kč
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10943604 26. 11. 2019 3. 12. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 381 150 Kč
INV/MZ/0124/19-stavba č. 43769 umělecká škola Znojemská zajištění IČ, TDS a činnosti spojené s dočasnou investorskou péčí od zahájení demolice až do zápisu o vyřazení HIM.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 15001871 22. 12. 2020 22. 12. 2020 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 464 770 Kč
mandátní smlouva: Změna ustanovení článku III. - Mandátní smlouvy- vícepráce
 6079795 22. 6. 2018 4. 7. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 246 300 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Příkazník bude za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 6851391 17. 9. 2018 2. 10. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 875 314 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 15774891 2. 3. 2021 10. 3. 2021 Hlavní město Praha VIS, a.s. 117 975 Kč
INV/OB/1045/21- st.č. 0065 Strahovský tunel - Vypracování a odevzdání podkladů pro VPH objektů
 1570026 31. 1. 2017 28. 3. 2017 Hlavní město Praha VIS a. s. 105 899 Kč
0065 Strahovský tunel 2. stavba - organizace monitoringu stoky CO3 obj. OSI/OBJ/020/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12619816 11. 5. 2020 14. 5. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 115 216 Kč
INV/OB/1112/20- stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.st-Přejezd v ulici Patočkova- inženýrská činnost a technický dozor investora  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 15750711 8. 3. 2021 9. 3. 2021 Hlavní město Praha VIS, a.s. 113 438 Kč
INV/OBJ/1049/21 - St.č. 0065 Strahovský tunel 2.st - Inženýrská činnost pro úpravu a provoz regulační SSZ 6.195- Malovanka
 3003554 29. 8. 2017 30. 8. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 7 201 725 Kč
mandátní smlouva: Odměna mandatáře a platební podmínky - V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení staveb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 352033 15. 3. 2016 6. 10. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 581 829 Kč
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov - zpracování PD pro geologický a geotechnický průzkum  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12382164 23. 4. 2020 23. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS, a.s. 778 693 Kč
dohoda: Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - k Příkazní smlouvě k souboru staveb městského okruhu 9515, č. 0080 a č. 0079 MO v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 12044460 24. 3. 2020 25. 3. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. Neuvedena
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8999527 7. 5. 2019 10. 5. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 354 660 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka, Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 913037 1. 12. 2016 28. 12. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 359 500 Kč
Soubor staveb MO č. 9515 Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 Prašný most Špejchar a č. 0079 Špejchar ? Pelc/Tyrolka - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11067448 9. 12. 2019 12. 12. 2019 Hlavní město Praha VIS a. s. 110 352 Kč
INV/OB/1427/19-Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty-Projednání a obstarání předběžných stanovisek správců sítí/podzemních vedení v rozsahu Technické studii pro oblast Jinonic a  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1159569 10. 1. 2017 1. 2. 2017 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy VIS a.s. 1 177 693 Kč
Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu - zajištění technického dozoru investora a výkonu koordinátora BOZP  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3389322 4. 9. 2017 10. 10. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 96 437 Kč
st.č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - projekt zadávací dokumentace údržby průzkumné štoly v rámci IGP - obj. OSI/OB/1020/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy