Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

našli jsme 32 výsledků na výraz icoPlatce:00064581 AND icoPrijemce:60192712

Celková cena nalezených smluv 47 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
23. 3. 2018 10. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty Inženýrská činnost k technické studii pro oblast Jinonic a Butovic obj. OSI/OB/1043/18 107 993  Kč
9. 3. 2018 10. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS a. s. Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, obj. organizace monitoringu stoky CO3 obj. OSI/OB/1041/18 105 899  Kč
3. 12. 2012 29. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. mandátní smlouva: stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba, 9. etapa , SO 8101 odvodňovací štola. Zajištění inženýrské činnosti. 566  Kč
27. 8. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržbu dokončené průzkumné štoly obj. OSI/OB/1014/17 120 085  Kč
31. 1. 2017 28. 3. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS a. s. 0065 Strahovský tunel 2. stavba - organizace monitoringu stoky CO3 obj. OSI/OBJ/020/17 105 899  Kč
15. 3. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov - zpracování PD pro stavební část rozšíření průzkumné štoly 584 067  Kč
14. 11. 2018 21. 11. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. 0211 Lipnická - Ocelkova obj. IČ pro dodatek DÚR obj. OSI/OB/1183/18 114 224  Kč
17. 9. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou - investorské služby a inženýrské činnosti 875 314  Kč
30. 10. 2015 16. 3. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. stavba č. 9567 "Radlická radiála JZM ? Smíchov" - Inženýrská činnost pro IGP Inženýrská činnost pro IGP 551 276  Kč
29. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. mandátní smlouva: Odměna mandatáře a platební podmínky - V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení staveb 7 201 725  Kč
19. 9. 2017 5. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS a. s. 0211 Lipnická - Ocelkova posun termínu dod. č. 1 k obj. OSI/OB/072/17 120 395  Kč
15. 3. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov - zpracování PD pro geologický a geotechnický průzkum 581 829  Kč
11. 5. 2017 29. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS a. s. 0211 Lipnická - Ocelkova územní řízení k pozemků obj. OSI/OBJ/072/2017 120 395  Kč
25. 11. 2016 4. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. z důvodu odstoupení od ?Souhrnu smluvních dohod? č. DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14.5.2007 mezi Hlavním městem Praha a ČKD Praha DIZ, a.s. k 31. 5. 2016 se nahrazuje příloha č. 1 této mandátní smlouvy. Neuvedena
6. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. Přerušení plnění 2. etapy Neuvedena
17. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov obj. zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického monitoringu - Průzkumná štola obj. OSI/OB/1168/18 116 160  Kč
14. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova - investorské služby a inženýrské činnosti 3 472 700  Kč
9. 10. 2017 19. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. st.č. 42177 Zelená Malovanka, et. 0001 Zelené stěny obj. Inženýrská činnost na akci "Ozelenění MÚK Malovanka" obj. OSI/OB/1053/17 32 718  Kč
1. 12. 2016 28. 12. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. Soubor staveb MO č. 9515 Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 Prašný most Špejchar a č. 0079 Špejchar ? Pelc/Tyrolka - investorské služby a inženýrské činnosti 2 359 500  Kč
22. 6. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Příkazník bude za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů, této smlouvy a příslušných správ... 1 246 300  Kč
7. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka, Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu 2 354 660  Kč
20. 10. 2017 18. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržba dokončené průzkumné štoly dod. č. 1 k obj. OSI/OB/1014/17 tímto dodatkem se doplňuje cl. IV Platební podmínky. Neuvedena
19. 1. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu č. 9515 MO Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 MO Prašný most - Špejchar a č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka. Jedná se o komplexní inženýrské činnosti potřebné k realizaci zkušebního p... 2 178 000  Kč
7. 9. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. st.č. 0065 Strahovský tunel 2. st obj. - zpracování podkladů pro vyhotovení znaleckého posudku TT obj. OSI/OB/1029/17 6 292  Kč
10. 1. 2017 1. 2. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy VIS a.s. Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu - zajištění technického dozoru investora a výkonu koordinátora BOZP 1 177 693  Kč
26. 10. 2017 12. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 43101 ZŠ Kolovraty - investorské služby a inženýrské činnosti 1 995 290  Kč
2. 12. 2016 11. 10. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka - Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu 1 208 500  Kč
11. 2. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. mandátní smlouva: Změna v zastoupení Mandanta - Hl.m. Praha a VIS, a.s. Změna ustanovení článku III. Man.sml.- Odměna mandatáře a plat.podmínky, bodu 2. v návaznosti na průběh přípravy-fáze územ. rozhodnutí. 12 743 847  Kč
19. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov; inženýrská činnost pro údržbu dokončené průzkumné štoly 1 331 811  Kč
14. 2. 2019 14. 2. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. mandátní smlouva: Předmětem Dodatku č. 4 je navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu předmětných staveb. st.č.0065 Strahovský tunel 2.stavba a č.9524 Strahovský tunel 3.stavba. 3 600 862  Kč
4. 7. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a.s. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves 2 286 900  Kč
4. 9. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. st.č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - projekt zadávací dokumentace údržby průzkumné štoly v rámci IGP - obj. OSI/OB/1020/17 96 437  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy