Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

Nalezené smlouvy 46 výsledků

Celková cena nalezených smluv 116 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 951189 25. 11. 2016 4. 1. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
z důvodu odstoupení od ?Souhrnu smluvních dohod? č. DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14.5.2007 mezi Hlavním městem Praha a ČKD Praha DIZ, a.s. k 31. 5. 2016 se nahrazuje příloha č. 1 této mandátní  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 989313 6. 1. 2017 9. 1. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
Přerušení plnění 2. etapy  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 11163976 19. 12. 2019 19. 12. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 62 671 859 Kč
mandátní smlouva: Navýšení ceny za inženýrskou činnost v návaznosti na odstavce (A) ? (C) Preambule  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 2894590 27. 8. 2017 17. 8. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 120 085 Kč
stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržbu dokončené průzkumné štoly obj. OSI/OB/1014/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1486474 30. 10. 2015 16. 3. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. 551 276 Kč
stavba č. 9567 "Radlická radiála JZM ? Smíchov" - Inženýrská činnost pro IGP Inženýrská činnost pro IGP  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5893431 20. 10. 2017 18. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. Neuvedena
stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržba dokončené průzkumné štoly dod. č. 1 k obj. OSI/OB/1014/17 tímto dodatkem se doplňuje cl. IV Platební  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13267652 8. 7. 2020 15. 7. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 99 825 Kč
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3540739 7. 9. 2017 25. 10. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. 6 292 Kč
st.č. 0065 Strahovský tunel 2. st obj. - zpracování podkladů pro vyhotovení znaleckého posudku TT obj. OSI/OB/1029/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 8212639 14. 2. 2019 14. 2. 2019 Hlavní město Praha VIS, a. s. 3 600 862 Kč
mandátní smlouva: Předmětem Dodatku č. 4 je navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu předmětných staveb. st.č.0065 Strahovský tunel  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6079795 22. 6. 2018 4. 7. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 246 300 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Příkazník bude za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7083107 17. 10. 2018 23. 10. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 116 160 Kč
9567 Radlická radiála JZM-Smíchov obj. zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického monitoringu - Průzkumná štola obj. OSI/OB/1168/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10943604 26. 11. 2019 3. 12. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 381 150 Kč
INV/MZ/0124/19-stavba č. 43769 umělecká škola Znojemská zajištění IČ, TDS a činnosti spojené s dočasnou investorskou péčí od zahájení demolice až do zápisu o vyřazení HIM.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 12443704 23. 4. 2020 29. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 99 825 Kč
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 2575014 4. 7. 2017 14. 7. 2017 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 286 900 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5736759 14. 5. 2018 4. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 3 472 700 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 6851391 17. 9. 2018 2. 10. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 875 314 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 1570026 31. 1. 2017 28. 3. 2017 Hlavní město Praha VIS a. s. 105 899 Kč
0065 Strahovský tunel 2. stavba - organizace monitoringu stoky CO3 obj. OSI/OBJ/020/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12619816 11. 5. 2020 14. 5. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 115 216 Kč
INV/OB/1112/20- stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.st-Přejezd v ulici Patočkova- inženýrská činnost a technický dozor investora  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 12989416 15. 6. 2020 16. 6. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. Neuvedena
INV/OB/1427/19 dodatek č.1, Změna termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5372504 19. 4. 2018 25. 4. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 331 811 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov; inženýrská činnost pro údržbu dokončené průzkumné štoly  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
 2056230 11. 5. 2017 29. 5. 2017 Hlavní město Praha VIS a. s. 120 395 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova územní řízení k pozemků obj. OSI/OBJ/072/2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5766267 19. 9. 2017 5. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS a. s. 120 395 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova posun termínu dod. č. 1 k obj. OSI/OB/072/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12474780 23. 4. 2020 30. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. 492 470 Kč
OSI/MZ/039/16 + dodatek č.1: st.č.0211 Lipnická - Ocelkova, inženýrská činnost v rámci majetkoprávnho vypořádání  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 352417 15. 3. 2016 6. 10. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 584 067 Kč
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM ? Smíchov - zpracování PD pro stavební část rozšíření průzkumné štoly  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5916307 9. 10. 2017 19. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 32 718 Kč
st.č. 42177 Zelená Malovanka, et. 0001 Zelené stěny obj. Inženýrská činnost na akci "Ozelenění MÚK Malovanka" obj. OSI/OB/1053/17  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 5828047 19. 1. 2018 11. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 178 000 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu č. 9515 MO Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 MO Prašný most - Špejchar a č. 0079 MO Špejchar ? Pelc/Tyrolka. Jedná se o komplexní  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 1159569 10. 1. 2017 1. 2. 2017 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy VIS a.s. 1 177 693 Kč
Modifikace požárního odvětrání Strahovského automobilového tunelu - zajištění technického dozoru investora a výkonu koordinátora BOZP  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3389322 4. 9. 2017 10. 10. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 96 437 Kč
st.č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - projekt zadávací dokumentace údržby průzkumné štoly v rámci IGP - obj. OSI/OB/1020/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5812451 23. 3. 2018 10. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 107 993 Kč
43923 Radlická radiála – doprovodné projekty Inženýrská činnost k technické studii pro oblast Jinonic a Butovic obj. OSI/OB/1043/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 371593 2. 12. 2016 11. 10. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 208 500 Kč
Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka - Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 7387999 14. 11. 2018 21. 11. 2018 Hlavní město Praha VIS, a.s. 114 224 Kč
0211 Lipnická - Ocelkova obj. IČ pro dodatek DÚR obj. OSI/OB/1183/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10802536 19. 11. 2019 20. 11. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 1 653 296 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Prodloužení Lhůty pro dokončení a úprava Celkové Ceny za výkon inženýrských činností  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5812443 9. 3. 2018 10. 6. 2018 Hlavní město Praha VIS a. s. 105 899 Kč
Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, obj. organizace monitoringu stoky CO3 obj. OSI/OB/1041/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3001478 3. 12. 2012 29. 8. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 566 Kč
mandátní smlouva: stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba, 9. etapa , SO 8101 odvodňovací štola. Zajištění inženýrské činnosti.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 8999527 7. 5. 2019 10. 5. 2019 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 354 660 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka, Inženýrská činnost pro realizaci zkušebního provozu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 11067448 9. 12. 2019 12. 12. 2019 Hlavní město Praha VIS a. s. 110 352 Kč
INV/OB/1427/19-Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty-Projednání a obstarání předběžných stanovisek správců sítí/podzemních vedení v rozsahu Technické studii pro oblast Jinonic a  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12044460 24. 3. 2020 25. 3. 2020 Hlavní město Praha VIS a. s. Neuvedena
Úprava termínu plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 913037 1. 12. 2016 28. 12. 2016 Hlavní město Praha VIS, a.s. 2 359 500 Kč
Soubor staveb MO č. 9515 Myslbekova ? Prašný most, č. 0080 Prašný most Špejchar a č. 0079 Špejchar ? Pelc/Tyrolka - investorské služby a inženýrské činnosti  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 12382164 23. 4. 2020 23. 4. 2020 Hlavní město Praha VIS, a.s. 778 693 Kč
dohoda: Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - k Příkazní smlouvě k souboru staveb městského okruhu 9515, č. 0080 a č. 0079 MO v úseku Myslbekova ? Pelc/Tyrolka  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 3003554 29. 8. 2017 30. 8. 2017 Hlavní město Praha VIS, a. s. 7 201 725 Kč
mandátní smlouva: Odměna mandatáře a platební podmínky - V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení staveb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy