Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:69797111 AND...'

Nalezené smlouvy 20 výsledků

Celková cena nalezených smluv 15 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18124375 18.10.2021 21.10.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. XP invest, s.r.o.
 2. Pražská znalecká kancelář, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
2 178 000 Kč
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště v hlavním městě Praze  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  19265631 02.02.2022 02.02.2022 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. STANISLAV HAVLÍK
 2. Ing. Jan Kadlec
+13 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová smlouva na služby soudních znalců - oceňování majetku pro ÚP Hradec Králové  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  16760671 31.05.2021 31.05.2021 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Ing. Jan Kadlec
 2. Ing. Stanislav Havlík
+10 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová smlouva na služby soudních znalců - oceňování nemovitého majetku pro ÚP HK  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  3774848 26.05.2017 15.11.2017 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. XP invest s.r.o.
 2. Ing. Josef Švarc
+7 dalších dodavatelů
1 999 888 Kč
Oceňování nemovitého majetku pro odbory ÚP ÚL, ÚZSVM, 2017  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  42237 19.07.2016 29.07.2016 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ing. Lucie Cihelková Neuvedena
Oceňování nemovitého majetku  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace)
  22919821 28.12.2022 30.12.2022 Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) LUCIE CIHELKOVÁ Neuvedena
Rámcová dohoda č. 417_2022 na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitých věcí pro ÚP Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  2689854 26.07.2017 26.07.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Ing. Lucie Cihelková
 2. XP invest, s.r.o.
+2 další dodavatelé
2 299 000 Kč
Oceňování nemovitého majetku v územní působnosti Územního pracoviště v hlavním městě Praze  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13766708 30.05.2017 11.09.2020 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. XP invest, s.r.o.
 2. LUCIE CIHELKOVÁ
+5 dalších dodavatelů
2 420 000 Kč
Rámcová dohoda - Oceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
  22872857 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Petr Zítek
 2. Ing. Dagmar Leebová
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 5 pro obvody Okresního soudu v Mladé Boleslavi  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  22873029 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Ing. Dagmar Leebová
 2. Ing. Vladimír Leeb
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 6 pro obvody Okresního soudu v Příbrami  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  22871889 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Petr Zítek
 2. Ing. Dagmar Leebová
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 3 pro obvody Okresního soudu v Berouně, Okresního soudu v Kladně a Okresního  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13951512 01.07.2020 01.10.2020 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Pražská znalecká kancelář, s.r.o.
 2. XP invest, s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
2 420 000 Kč
Rámcová dohoda - Oceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy 2020  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  22871149 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Petr Zítek
 2. Ing. Dagmar Leebová
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku č. 392/2022 pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 2 pro obvod Okresního soudu v Benešově  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  3715556 07.11.2017 09.11.2017 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ing. Lucie Cihelková Neuvedena
Služby soudních znalců - oceňování majetku pro ÚP Hradec Králové  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství
  23631381 28.02.2023 03.03.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 1. Ing. Renata Lencová
 2. Posudky nemovitostí s.r.o.
+14 dalších dodavatelů
2 178 000 Kč
Rámcová dohoda o oceňování nemovitého majetku v územní působnosti hl.m. Prahy  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  23777693 28.02.2023 16.03.2023 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Ing. Lucie Cihelková
 2. Ing. Dagmar Leebová
+11 dalších dodavatelů
1 000 000 Kč
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku č. 1/2023  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  22870345 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Petr Zítek
 2. Milan Lang
+6 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 1 pro obvody Okresního soudu Praha-východ, Okresního soudu Praha-západ a  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  22872705 22.12.2022 22.12.2022 Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Petr Zítek
 2. Ing. Dagmar Leebová
+5 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Střední Čechy, část 4 pro obvody Okresního soudu v Kolíně, Okresního soudu v Kutné Hoře a  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Poštovní a kurýrní služby
  13575772 14.08.2020 19.08.2020 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Ing. Vladimír Suchý
 2. Ing. Petr Zítek
+13 dalších dodavatelů
600 000 Kč
Rámcová dohoda - oceňování nemovitého majetku  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby
  22304421 09.11.2022 10.11.2022 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. Ing. Jiří Zvolánek
 2. Ing Stanislav Havlík
+14 dalších dodavatelů
Neuvedena
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Hradec Králové  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.