Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70890013 AND...'

Nalezené smlouvy 69 výsledků

Celková cena nalezených smluv 315 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  17870715 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  2322762 01.06.2017 23.06.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 480 370 Kč
Smlouva o dílo - VD Hubenov – opatření na převedení KPV10 000 – projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15702035 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
4 314 352 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  168057 28.07.2016 31.08.2016 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 174 240 Kč
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  4193644 02.10.2017 21.12.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 132 011 Kč
Příkazní smlouva - VD Plumlov – malá vodní elektrárna, Technologická část a stavební úpravy 2.část“ a “VD Plumlov – rekonstrukce spodních výpustí  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  645401 08.11.2016 24.11.2016 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 1 369 720 Kč
Smlouva o dílo - Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  511073 03.10.2016 03.11.2016 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 632 830 Kč
Příkazní smlouva - Protipovodňová opatření města Pohořelice - autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  2621030 17.07.2017 20.07.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 435 903 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  16586911 10.05.2021 14.05.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 347 633 Kč
Dohoda o vzájemném vypořádání smluvních stran v návaznosti na nesprávné zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j PM70134/2017-504 ze dne 27.11.2017 - Vlára, VD Vlachovice – předprojektová  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Veřejné služby pro energie
  6493527 28.07.2016 24.08.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 2 626 910 Kč
SMLOUVA O DÍLO - MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15701515 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
6 039 473 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4466888 25.11.2016 23.01.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 169 400 Kč
Smlouva o dílo - Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – úpravy dokumentace pro stavební řízení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  15701975 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
3 651 780 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4466984 16.01.2018 23.01.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a. s. Neuvedena
Dodatek č. 3 k SOD - Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – úpravy dokumentace pro stavební řízení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  3789772 23.04.2015 16.11.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 1 730 300 Kč
Smlouva o dílo - Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města — projektová dokumentace pro stavebni řízení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3790088 16.08.2017 16.11.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 78 650 Kč
Smlouva o dílo - Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – statické posouzení železničního mostu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  2718738 14.07.2017 28.07.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 1 903 330 Kč
Smlouva o dílo - Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa, 2018-2022, studie - VN Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  16707527 25.05.2021 26.05.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 239 580 Kč
Smlouva o dílo - Vlára, VD Vlachovice – informační videoprezentace  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Reklamní a marketingové služby
  19955039 07.04.2022 08.04.2022 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 217 800 Kč
Smlouva o dílo Jez Podolí- výměna vaku  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  5416407 16.02.2018 02.05.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 237 160 Kč
Smlouva o plnění, jehož hodnota převyšuje 50.000,- Kč - VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní – projektová dokumentace pro provádění stavby - změna SO4 Skluz  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  1908546 18.04.2017 11.05.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 601 370 Kč
Smlouva o dílo - VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD“ - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  6887687 03.10.2018 05.10.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 47 539 061 Kč
Smlouva o dílo - Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  168177 29.07.2016 31.08.2016 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. Neuvedena
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  8596047 27.03.2019 27.03.2019 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 952 270 Kč
Smlouva o dílo - SEA PDP Moravy a PDP Dyje 2021-2027  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  17260883 21.07.2021 22.07.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 0 Kč
Dohoda o narovnání vzájemných vztahů - Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava - vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  11001892 27.11.2017 06.12.2019 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 13 271 280 Kč
Smlouva o dílo - Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešen  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Veřejné služby pro energie
  18681235 09.12.2021 09.12.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 813 362 Kč
Příkazní smlouva: „VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000 (DSP a DPS)“
  5086144 27.03.2018 27.03.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. Neuvedena
Dodatek č. 7 k SOD - Olšava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města — projektová dokumentace pro stavebni řízení  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  1856150 13.04.2017 04.05.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 433 180 Kč
Smlouva o dílo - Servisní stání služebních plavidel – Uherské Hradiště – projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  2592618 22.06.2017 18.07.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 712 569 Kč
Příkazní smlouva - VD Boskovice - rekonstrukce - autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  3770604 02.11.2017 15.11.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. Neuvedena
Dodatek č. 3 k SOD - MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4033536 15.11.2017 08.12.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. PM12400/2017-504, Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.
  5144952 23.03.2018 04.04.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 155 558 Kč
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ - VD Opatovice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17870295 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  2606210 04.07.2017 19.07.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 118 580 Kč
Smlouva o dílo - VD Mostiště, koruna hráze - oprava  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  16903231 11.06.2021 14.06.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 111 320 Kč
SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH - MVE Slušovice - posouzení modernizace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  18681211 09.12.2021 09.12.2021 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 2 041 270 Kč
Smlouva o dílo: VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000 (DSP a DPS
  2718846 14.07.2017 28.07.2017 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. HG partner s.r.o.
1 299 540 Kč
Smlouva o dílo - Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  1845834 07.04.2017 03.05.2017 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 228 690 Kč
Smlouva o dílo - VD Mostiště – matematický model bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  7239115 16.10.2018 07.11.2018 Povodí Moravy, s.p. AQUATIS a.s. 925 626 Kč
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě - VD Boskovice - rekonstrukce - autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.