Hlídač Smluv: Hledání

Položený dotaz má špatnou syntaxi. Zkontrolujte, že je správně.
Pokud si myslíte, že dotaz je v pořádku a chyba je na naší straně, . Zkontrolujeme to.

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.