Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav'

Nalezené smlouvy Více než 10 000 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 5885395 11. 6. 2018 15. 6. 2018 Město Kuřim EUROVIA CS, a.s. 27 560 436 Kč
Smlouva o dílo - zakázka Cyklostezka Kuřim - Lipůvka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 8396735 6. 3. 2019 6. 3. 2019 Povodí Labe, státní podnik AQUAS vodní díla s.r.o. 639 198 Kč
Předmětem VZ je zřízení bezpečnostních prvků na vodním díle Velký rybník.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5169128 6. 4. 2018 6. 4. 2018 Olomoucký kraj Ing. Stanislav Krampol 115 200 Kč
Realizace energeticky úsporných opatření - Sš, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, ul. St. Manharda a) zateplení  | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov / Stavebnictví
 4455656 14. 11. 2017 22. 1. 2018 Městská část Praha 16 TEKR Servis s.r.o. 801 074 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 14999387 18. 12. 2020 22. 12. 2020 Povodí Odry, státní podnik Zemědělské obchodní družstvo Litultovice 205 700 Kč
objednávka - biologická rekultivace po dokončení stavby Suchá nádrž Choltický  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12524092 28. 4. 2020 6. 5. 2020 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje CETIN a.s. 258 312 Kč
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - II/139 - Hlupín  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5526879 24. 4. 2018 15. 5. 2018 Město Sokolov Kateřina Hrubá 100 003 Kč
Oprava omítek, malby a nátěry v bytové jednotce č. 69 v objektu čp. 1745, ul. Alšova, Sokolov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9830863 5. 8. 2019 8. 8. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 3 940 710 Kč
Smlouva o dílo "Opravy budov SŽDC v obvodu Jihlava, rok 2019 (Havlíčkův Brod)"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4095844 11. 12. 2017 14. 12. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR ALGON, a.s. 10 194 056 Kč
D4 úsek Nová Hospoda - Radobytce, doplnění oplocení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4095860 13. 12. 2017 14. 12. 2017 Městská část Praha 21 PORKY stavební s.r.o. 503 421 Kč
Obj. Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska - Porky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 660233 4. 11. 2016 25. 11. 2016 Státní fond dopravní infrastruktury
  1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  2. Karlovarský kraj
112 188 000 Kč
Dodatek č. 35S/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13598120 20. 8. 2020 21. 8. 2020 Správa železnic, státní organizace INPROVIA a.s. 112 507 Kč
20/654810211, Přejezdové konstrukce BODAN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 5526479 9. 5. 2018 15. 5. 2018 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ROP-STAV s.r.o. 1 814 274 Kč
Smlouva o dílo - III/3853 Rozsochy nádraží - Rozsochy, recyklace za studena  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14288596 29. 10. 2020 30. 10. 2020 Povodí Ohře, státní podnik Radek Kubač 92 808 Kč
Chlumecký p. (Chlumec - intravilán) - probírka BP  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
 7319379 14. 11. 2018 14. 11. 2018 Statutární město Brno Martin Jež 122 493 Kč
ORG 506 Husova 3 v Brně - oprava podlahy a maleb v místnostech č. 209 a 210.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4455224 20. 12. 2017 22. 1. 2018 Pozníčková Denisa 1993 Městská část Praha 9 277 250 Kč
Směnná smlouva č. 2017/OSM/0403/OSME  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6959859 8. 10. 2018 11. 10. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. Miroslav Tandler
  2. Státní pozemkový úřad
157 143 Kč
D47 4704 Příkazní smlouva na TDS " Realizace opatření KoPÚ v k. ú. Velká u Hranic"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5885167 15. 6. 2018 15. 6. 2018 Miloslav Mareček Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 115 979 Kč
Oprava havarijního stavu střechy garáží KSÚS Mělník  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 14288756 15. 10. 2020 30. 10. 2020 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Lukáš Kačáni s.r.o. 235 950 Kč
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka - Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5526659 10. 5. 2018 15. 5. 2018 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje TEKR Servis s.r.o. 516 667 Kč
Areál ve FM-oprava střechy obj. č.15  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12165784 8. 4. 2020 8. 4. 2020 Město Třebíč Bohuslav Klee 196 601 Kč
Objednávka provozní opravy, více ulic, MK výtluky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12524188 29. 4. 2020 6. 5. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. Město Žatec 80 586 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie
 10375938 30. 9. 2019 9. 10. 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje IRBOS s.r.o. Neuvedena
Dodatek-zateplení OOP Žamberk ll  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1216613 31. 1. 2017 9. 2. 2017 Město Kutná Hora Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. 6 983 421 Kč
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - Dolní část, větev A2, C1 a CH3  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 6244211 12. 4. 2018 25. 7. 2018 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STRABAG a.s. 35 019 179 Kč
Převedená smlouva z PO - SÚ Lipská, č. akce 13422/2 - realizace , prodloužení záruční doby díla  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8758759 12. 4. 2019 12. 4. 2019 Město Sedlčany manž. Čihákovi 338 000 Kč
RS KS byt 1172/2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby / Práce při dokončování budov
 6964431 9. 10. 2018 12. 10. 2018 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR 56 367 Kč
Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy
 8758779 11. 4. 2019 12. 4. 2019 Opava - věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky) SILNICE MORAVA s.r.o. 842 510 Kč
Smlouva o dílo - oprava zpevněné plochy v pásmu KR  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy a údržba
 266473 20. 8. 2016 20. 9. 2016 Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 Servis staveb a budov s.r.o. 314 495 Kč
Oplocení areálu gymnázia.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 12169940 7. 4. 2020 8. 4. 2020 Město Bohumín Ladislav Kroščen 122 631 Kč
Objednávka - úprava břehů Kališova jezera  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9834587 8. 8. 2019 8. 8. 2019 Město Jindřichův Hradec ANTONÍN KRŇA s.r.o. 242 000 Kč
Smlouva o dílo - Úprava vjezdů v ulicích Italských legií a Ruských legií  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6606275 6. 9. 2018 6. 9. 2018 Město Litoměřice Ing. Kamil Žilka 165 816 Kč
VZMR 41/2018 - Smlouva o dílo na realizaci VZMR "Litoměřice, Na Vinici - oprava opěrné zdi"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10379794 8. 10. 2019 9. 10. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. 68 551 Kč
Objednávka č.19/645300349 k Rámcové dohodě „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019-ST PZ“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 8400903 4. 3. 2019 7. 3. 2019 OZO Ostrava s.r.o. BETOCHEM, s.r.o. 84 095 Kč
Vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12527880 5. 5. 2020 6. 5. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. 1 989 240 Kč
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu - supervize a odborná konzultace při tvorbě a předkládání harmonogr  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8758811 12. 4. 2019 12. 4. 2019 Město Kaplice RENOVA - Sedlák, s.r.o. 1 343 474 Kč
Oprava fasády a výměna oken a dveří v objektu č.p. 426, ul Gen.Fanty  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10379810 8. 10. 2019 9. 10. 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih FLORA SERVIS s.r.o. 766 921 Kč
zveřejnění k SoD S/0964/2019/INV  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 8041799 14. 1. 2019 29. 1. 2019 Město Kolín VODOS s.r.o. 1 754 500 Kč
Smlouva o dílo na zhotovení pasportu ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 1586250 13. 3. 2017 30. 3. 2017 Povodí Labe, státní podnik Sweco Hydroprojekt a.s. 345 431 Kč
Předmětem smlouvy je vypracování alternativního návrhu sdruženého objektu hráze budoucího díla Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5173040 3. 4. 2018 6. 4. 2018 Brněnské komunikace a.s. SIMOST, s.r.o. 242 000 Kč
Objednávka: Oprava opěrné zdi na parkovišti u OC Lipsko na ul. Libušina třída  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy