Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:agro'

Nalezené smlouvy 101 388 výsledků

Celková cena nalezených smluv 498 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10283082 30. 9. 2019 30. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond JAN STRAŠÁK 206 250 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08610/563/000808  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 13324304 1. 7. 2020 21. 7. 2020 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Dřevopodnik Hausner s.r.o. 966 790 Kč
Dodávky dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství
 10269486 30. 9. 2019 30. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Městské lesy Znojmo, příspěvková organiz ace 2 702 110 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08610/564/000470  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 4293036 20. 12. 2017 5. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Sondrio SE 143 149 Kč
Prodej dříví, o dodávce dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 13325056 8. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. M Lignum s.r.o. 310 970 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 7355211 11. 10. 2018 19. 11. 2018 SYTYS.cz s.r.o. Služby Města Veselí nad Moravou 219 235 Kč
Předmětem smlouvy je objednávka dodávky sadových úprav-na kole a pěšky do ZŠ Hutník.  | Obor smlouvy: Zemědělství
 13330132 8. 7. 2020 21. 7. 2020 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Ing. Aleš Hurta
  2. Ing. Veronika Hurtová
163 000 Kč
kupní smlouva - k.ú. Hodslavice, p.č. 1559/8  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 4303752 3. 1. 2018 8. 1. 2018 Severočeské doly a.s. Ústecký kraj 30 250 000 Kč
Smlouva o vzájemné spolupráce včetně poskytnutí finančního daru na podporu investičních akcí (školská zařízení)  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4303916 21. 12. 2017 8. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s. 155 418 Kč
Přičlenění, výměna honebních pozemků  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 4304596 29. 12. 2017 8. 1. 2018 Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace Město Vítkov Neuvedena
Smlouva o pachtu PUPFL  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 4305520 27. 12. 2017 8. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 712 085 Kč
Prodej dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 7367855 13. 11. 2018 20. 11. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR BUFO ÚSTÍ z.s. 91 770 Kč
Výřez dřevin,kú Teplá u Třebenic,ppč 391/1,L C1  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 13337312 16. 7. 2020 22. 7. 2020 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. HICON-dopravní značení, s.r.o. 3 458 Kč
Dopravní značení 2020 (4)  | Obor smlouvy: Zemědělství
 10285934 20. 9. 2019 30. 9. 2019 Jihomoravský kraj ATLANTA,a.s. 131 767 Kč
OST - Smlouva o dílo č. 024/2018 na Zhotovení stavby pro komunitní bydlení - Hostěradice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Zemědělství
 4305676 27. 12. 2017 8. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s. 236 192 Kč
Prodej dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 13333508 1. 7. 2020 22. 7. 2020 Děčínská sportovní, příspěvková organizace Karel Slivka Neuvedena
Smlouva o dílo - údržba zeleně  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 13333396 9. 7. 2020 22. 7. 2020 statutární město Plzeň Preminel 56 929 Kč
2 x seč plochy mezi Berounkou a jižní ochrannou hrází ČOV v Plzni  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4293580 29. 12. 2017 5. 1. 2018 Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. Antonín Milota 106 325 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4293584 20. 12. 2017 5. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Sondrio SE 294 635 Kč
Prodej dříví, o dodávce dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 13326088 16. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. DŘEVO SLEZSKO s.r.o. 308 550 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 4293484 20. 12. 2017 5. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Medea team s.r.o. 578 078 Kč
Prodej dříví, o dodávce dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 13326768 16. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. Forestal s.r.o. 1 270 500 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 4296092 21. 12. 2017 5. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Lesar Market s.r.o. 475 530 Kč
Prodej dříví Skupina smluv o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 7359167 19. 11. 2018 19. 11. 2018 Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov AVE Ústí nad Labem s.r.o. 128 774 Kč
Bezpečnostní ořez dřevin na DH Truhlářova - na základě rámcové dohody č. 4022/2017 ze dne 16.6.2017  | Obor smlouvy: Zemědělství
 7359343 12. 11. 2018 19. 11. 2018 Lesy České republiky, s.p. Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 534 820 Kč
Veřejnoprávní smlouva – ochrana přírody a krajiny  | Obor smlouvy: Zemědělství
 7359143 19. 11. 2018 19. 11. 2018 Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov AVE Ústí nad Labem s.r.o. 196 642 Kč
Bezpečnostní ořez stromů podél cyklostezky ve Svádově - na základě rámcové dohody č. 4022/2017 ze dne 16.6.2017  | Obor smlouvy: Zemědělství
 10287322 26. 9. 2019 1. 10. 2019 Státní pozemkový úřad Metrostav a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke SOD na stavbu polní cesty C1 v k. ú. Naloučany  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství / Konstrukční a stavební práce
 4307140 18. 5. 2016 8. 1. 2018 Statutární město Mladá Boleslav IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. 228 327 Kč
Smlouva o dílo - Vyhotovení LHO pro zařizovací obvod Benátky  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 4307644 5. 9. 2017 8. 1. 2018 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Stanislav Jankulár 3 033 470 Kč
Smlouva o provedení těžebních činností bez harv.tech.  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 10285846 12. 9. 2019 30. 9. 2019 Brose CZ spol. s r.o. Město Kopřivnice 15 376 000 Kč
Směnná smlouva - Směnná smlouva město x Brose CZ, spol. s r.o.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství
 4306468 14. 9. 2017 8. 1. 2018 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. BLAREX-I s.r.o. 452 241 Kč
Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví  | Obor smlouvy: Lesnictví a těžba dřeva / Zemědělství
 7360347 16. 11. 2018 19. 11. 2018 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. JUROX s.r.o. 28 597 Kč
smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Finance
 10278318 25. 9. 2019 30. 9. 2019 Lesy České republiky, s.p. Sdružení vlastníků soukromého lesa Martinice 120 698 Kč
Dílo;ostatní  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 7361027 5. 6. 2012 19. 11. 2018 Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o. 1 056 360 Kč
Smlouva o dílo KoPÚ Třebohostice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Zemědělství
 13329248 13. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. SOLITERA spol. s r.o. Neuvedena
Prodej dříví;o prodeji dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 102721 2. 8. 2016 16. 8. 2016 Regionální pracoviště Střední Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) Velkostatek Tetín s.r.o. 271 500 Kč
Realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody na pozemcích v NPR KODA, I. zóna CHKO.  | Obor smlouvy: Zemědělství
 13329736 17. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. Kiperstr Holz s. r. o. Neuvedena
Prodej dříví;o prodej dříví z OM nebo ES  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4303408 22. 12. 2017 8. 1. 2018 Lesy České republiky, s.p. Lesy Beskydy, a.s. 2 029 170 Kč
Prodej dříví Skupina smluv o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 7340115 16. 11. 2018 16. 11. 2018 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. KDH AUTO MORAVA s.r.o. 61 326 Kč
Servis a příprava na STK OS MAN  | Obor smlouvy: Zemědělství
 4273860 20. 12. 2017 4. 1. 2018 Národní památkový ústav Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. Neuvedena
Smlouva o výpůjčce - Velký zámecký rybník  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství / Zahradnické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 456 lidí darovalo 1 303 404 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy