Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:dary'

Nalezené smlouvy 280 721 výsledků

Celková cena nalezených smluv 374 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12664724 11. 5. 2020 18. 5. 2020 Královéhradecký kraj ELDORÁDO, středisko Náchod 89 000 Kč
20SMR01-0023  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  12662684 18. 5. 2020 18. 5. 2020 Státní zemědělský intervenční fond ZDENĚK LUDVÍK 91 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/008/08610/563/000860  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
  12666476 18. 5. 2020 18. 5. 2020 Hlavní město Praha Lesní mateřská škola Jaata, s.r.o. Neuvedena
smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace na školní rok 2020/2021 (základní)  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  12669052 20. 4. 2020 18. 5. 2020 statutární město Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. 20 000 Kč
Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 (dotační program 3)  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12667288 18. 5. 2020 18. 5. 2020 Moravskoslezský kraj Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 38 692 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
  12668684 25. 9. 2019 18. 5. 2020 Městská část Praha 9 Tělocvičná jednota Sokol Vysočany 60 000 Kč
TJ Sokol Vysočany - dotace na opravy a údržbu sportovních zařízení 2019 - Us RMČ 548/19 ze dne 10.9.2019 a Us ZMČ 108/19 ze dne 24.9.2019  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  12672304 19. 5. 2020 19. 5. 2020 Město Litoměřice Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 121 000 Kč
VPS o posk. dotace na činnost  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  12675064 19. 5. 2020 19. 5. 2020 Město Bílina Pohádkový les Bílina z.s. 145 200 Kč
Smlouva o neinvestiční dotaci na akci Řezbářský plenér 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  12676432 13. 5. 2020 19. 5. 2020 Zlínský kraj Charita Uherské Hradiště 80 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Jedna akce za druhou  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  12673604 19. 5. 2020 19. 5. 2020 Statutární město Karviná Slezská Humanita, obecně prospěšná společnost 64 130 Kč
o poskytnutí dotace - Projekt: "Sociální poradna a poradna pro pozůstalé" (OSo-OSPP)  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
  12676492 13. 5. 2020 19. 5. 2020 Zlínský kraj SAVIO z.s. 80 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu SAVIO - preventivní programy do škol  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  12677628 11. 5. 2020 19. 5. 2020 Liberecký kraj Místní akční skupina Podještědí, z.s. 145 200 Kč
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK na projekt "Podpora činnosti MAS Podještědí z.s."  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Nábor zaměstnanců
  12677476 13. 5. 2020 19. 5. 2020 město Otrokovice Asociace TOM ČR, TOM 1419 Otrokovice 61 400 Kč
Dotace neinvestiční - Dotace na činnost - Asociace TOM ČR, TOM 1419 Otrokovice  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  12677492 13. 5. 2020 19. 5. 2020 město Otrokovice NADĚJE, pobočka Otrokovice 965 200 Kč
Dotace neinvestiční - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
  12677104 13. 5. 2020 19. 5. 2020 Město Roudnice nad Labem NADĚJE 255 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem na služby "Chráněné bydlení"  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče
  12460324 27. 4. 2020 29. 4. 2020 Statutární město Opava Thai box Opava, z.s. 25 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO - projekt: Malá cena Opavy  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  12462816 31. 3. 2020 30. 4. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 17 175 950 Kč
poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-07-0026 panelu P07  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vývoj
  12463064 27. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Chyšná 44 800 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočina GP Sportoviště 2020 ID FV02769.0087  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12463072 30. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) David Podnecký 42 000 Kč
Motivační stipendia O02937.0249  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12463324 28. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jimramov 25 000 Kč
Darovací smlouva - Finanční dar za umístění v krajské soutěži Recyklujte s hasiči 2019 ID O02953.0001  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12463600 28. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) ZHT Group s.r.o. 25 410 Kč
Darovací smlouva - 150 ks osobního desinfekčního spreje  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12465988 24. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Arnolec 45 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0899  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
  12467520 30. 4. 2020 30. 4. 2020 Město Hranice Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice, z.s. 70 900 Kč
Klub rychlostní kanoistiky Slovan Hranice, z.s. -grant - trenažer  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12466036 24. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) Jiřina Vránková 21 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0933  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
  1246945 13. 2. 2017 14. 2. 2017 Karlovarský kraj SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. Neuvedena
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Vzdělávání a školení
  12472352 9. 4. 2020 30. 4. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) FOKUS Vysočina, z.ú. 201 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny - Dobrovolnictví 2020, FOKUS Vysočina, Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
  1247041 7. 2. 2017 14. 2. 2017 Technologická agentura České republiky GABEN, spol. s r. o. 7 950 000 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory DELTA3  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  1274333 6. 2. 2017 17. 2. 2017 Moravskoslezský kraj AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.\nPetruškova 4\n700 30 Ostrava -Zářeh Neuvedena
Smlouva uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  1274789 15. 2. 2017 17. 2. 2017 Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Komorní hudba dnes, z.s. 60 000 Kč
Veřejnopravní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
  1274505 15. 2. 2017 17. 2. 2017 Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Maršovice 15 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
  12747944 14. 5. 2020 25. 5. 2020 G-PROJECT, s.r.o. Město Suchdol nad Lužnicí 290 400 Kč
Smlouva o dílo - Suchdol nad Lužnicí - Revitalizace parteru sídliště 9. května  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Energie
  1274841 15. 2. 2017 17. 2. 2017 Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Spolek rodičů Čtyřlístek 10 000 Kč
Veřejnopravní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
  12750636 21. 5. 2020 25. 5. 2020 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Metrostav a.s. 50 000 Kč
finanční dar  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12751180 25. 5. 2020 25. 5. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. 5 429 Kč
Darovací smlouva - Věcný dar - skleněná plastika ID O02958.0016  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12731756 18. 5. 2020 22. 5. 2020 statutární město Plzeň SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Křimice 84 000 Kč
účelové darování finančních prostředků  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12730204 19. 5. 2020 22. 5. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 708 650 Kč
Smlouva o řešení části projektu č. NUZ0-09-00119 mezi Příjemcem a Dalším účastníkem  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vývoj
  12731824 20. 5. 2020 22. 5. 2020 Statutární město Brno ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Brno, pobočný spolek 112 530 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  12734136 22. 5. 2020 22. 5. 2020 Státní zemědělský intervenční fond BOHUSLAV BULÍČEK 112 772 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/008/08610/453/000124  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
  127357 4. 8. 2016 22. 8. 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje 2. základní škola Heuréka, s.r.o. Neuvedena
DOT - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  12717724 19. 5. 2020 21. 5. 2020 Statutární město Karviná Slezská diakonie 242 000 Kč
o poskytnutí dotace - Projekt: "KONTAKT Karviná" (OSo-OSPP)  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy