Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:finance'

Nalezené smlouvy 214 489 výsledků

Celková cena nalezených smluv 5 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 13753660 28. 8. 2020 10. 9. 2020 Bílovecká nemocnice, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Neuvedena
Smlouva o přijímání platebních karet  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Telco
 9830559 7. 8. 2019 8. 8. 2019 Město Moravské Budějovice DDM Jemnice Neuvedena
Smlouva o výpůjčce - MAP II - Kin BALL, seda objektivů, teleskop na mobil  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
 13240312 10. 7. 2020 13. 7. 2020 Československá obchodní banka, a. s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 86 358 Kč
Konfirmace promptní devizové (spot) transakce č. 121803324  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
 1001209 14. 11. 2016 11. 1. 2017 Pardubický kraj AV-AUDITING, spol. s r.o. 580 800 Kč
Daňové poradenství na rok 2017  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Právní služby
 552693 8. 11. 2016 9. 11. 2016 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. nezveřejňuje se (bankovní tajemství) Neuvedena
2016-2511 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 15360427 28. 12. 2020 29. 1. 2021 Univerzita Hradec Králové Suan Sunandha Rajabhat University International College Neuvedena
Smlouva o spolupráci mezi programovými a partnerskými zeměmi programu Erasmus+ 2020/2021-2022/2023  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 660289 9. 11. 2016 25. 11. 2016 Statutární město Prostějov Česká spořitelna, a.s. 1 146 717 Kč
Dodatek ke Smlouvám o běžném účtu  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 3019890 10. 4. 2017 31. 8. 2017 Dům zahraniční spolupráce Youth Progress Czech Republic 439 867 Kč
Grant na projekt s názvem Euroployment: Build your professional identity! v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, 2017-1-CZ01-KA105-035142  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení
 911381 14. 12. 2016 27. 12. 2016 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. Eduarda Beneše 2353 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. Eduarda Beneše 2353 338 146 Kč
dodávka nábytku  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace
 3379330 30. 9. 2004 9. 10. 2017 Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovsá 200 G Komerční banka, a.s. Neuvedena
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Právní služby / Telekomunikační služby
 875469 25. 11. 2016 21. 12. 2016 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PAM - ÚČTO s.r.o. Neuvedena
Smlouva o zpracování mzdové a personální agendy  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
 5526443 15. 5. 2018 15. 5. 2018 Komerční banka, a.s. ČEPRO, a. s. Neuvedena
KB IBS - 1830118764 - FX.Spot - ČEPRO, a. s. (ID:2375246)  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
 6243759 31. 5. 2018 25. 7. 2018 Česká pojišťovna a.s. Poliklinika Prosek a.s. 50 750 Kč
Sdružené pojištění vozidla  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla
 1288185 30. 1. 2017 20. 2. 2017 ČD - Informační Systémy, a.s. Obchodní tajemství Neuvedena
SMLOUVA O SPLÁTKOVÉM PRODEJI Č. 16000971/16  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Bankovní služby a poplatky
 12165516 8. 4. 2020 8. 4. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze Česká spořitelna, a.s. 683 824 Kč
Konfirmace 4207853  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
 4809816 30. 1. 2018 27. 2. 2018 České vysoké učení technické v Praze
  1. LA composite, s.r.o.
  2. Zall JIHLAVAN airplanes s.r.o.
Neuvedena
Smlouva o využití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje TAČR(Alfa) upravující práva k výsledkům a k dosaženým řešením  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 2660366 30. 6. 2017 24. 7. 2017 Letiště Praha, a. s. Koutný spol. s r.o. Neuvedena
Kupní smlouva na svrchní materiál  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 14650225 24. 10. 2018 27. 11. 2020 Základní škola, Praha 13, Janského 2189/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Smlouva o účtu_CS00000012137096  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Právní služby
 4458940 17. 1. 2018 22. 1. 2018 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Neuvedena
Dohoda o založení Společnosti pro provedení zakázky SUMP Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Věda, výzkum a vývoj
 8758791 12. 4. 2019 12. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR KUBITA s.r.o. 846 274 Kč
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa - Elektronický měřící protokol  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 732357 22. 11. 2016 1. 12. 2016 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. SVJ domu v Kobeřicích, Stiborská č.p. 547,548 1 573 912 Kč
2011-3818 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Dary a dotace
 732361 18. 11. 2016 1. 12. 2016 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. SVJ domu čp. 1152, ul. SNP, Otrokovice 1 482 111 Kč
2007-8932 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Dary a dotace
 3023714 29. 12. 2016 31. 8. 2017 Město Tanvald Luděk Suchomel Neuvedena
Zpracování projektu Zateplení sportovní haly  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 875893 19. 12. 2016 21. 12. 2016 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. nezveřejňuje se (bankovní tajemství) Neuvedena
2016-5238 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 230533 30. 9. 2015 13. 9. 2016 Letiště Praha, a. s. AdZONE, s.r.o. Neuvedena
grafické práce  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 12170088 8. 4. 2020 8. 4. 2020 Komerční banka, a.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola Neuvedena
KB IBS - 2086580974 - FX.Spot - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola (ID:3414550)  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 12886744 4. 6. 2020 5. 6. 2020 Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí 2 004 267 Kč
Repo obchod MX 121653592  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
 8759211 29. 11. 2018 12. 4. 2019 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. 3 146 000 Kč
Konfirmace MM255453  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky
 5531003 28. 2. 2018 15. 5. 2018 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Mr.MAGIC, s.r.o. 90 024 Kč
Inominátní smlouva - tabule na sloupech TV a VO  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
 3023814 29. 2. 2008 31. 8. 2017 Lesy České republiky, s.p. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group 1 953 264 Kč
Pojištění  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Zemědělství
 5889231 11. 6. 2018 18. 6. 2018 Městská nemocnice Hořice Československá obchodní banka, a. s. Neuvedena
Smlouva - běžný účet dary  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 13953928 30. 9. 2020 1. 10. 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava Neuvedena
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ZF - QK1810391/20  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4473255 23. 1. 2018 23. 1. 2018 Ministerstvo financí Československá obchodní banka, a. s. 4 961 Kč
DEPO (AVISme 2018000168)  | Obor smlouvy: Spoření a repo operace
 10756756 4. 11. 2019 15. 11. 2019 Česká exportní banka, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Neuvedena
EGAP,a.s.- Konfirmace vkladu 4.11.2019  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 2682570 8. 4. 2016 26. 7. 2017 Česká pojišťovna a.s. Obec Ostopovice 89 460 Kč
Pojištění odpovědnosti podnikatelů  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
 1604434 28. 3. 2017 31. 3. 2017 Technická univerzita v Liberci SAFS s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě pachtovní  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Stavebnictví
 3760100 16. 8. 2017 14. 11. 2017 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Komerční banka, a.s. 1 Kč
Smlouva o bankovních službách  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 6623911 20. 8. 2018 7. 9. 2018 Správa Národního parku Šumava PREVIO s.r.o. Neuvedena
Dodatek č.1 O spolupráci ve zprostředkování rezervací k rámcové smlouvě o pos.služ.a lic. k sys  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
 8059335 30. 1. 2019 30. 1. 2019 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 40 050 Kč
Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby
 6981131 3. 10. 2018 15. 10. 2018 SmP - Odpady a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 496 337 Kč
Pojištění vozidel  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy