Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:finance_poradenstvi'

Nalezené smlouvy 24 957 výsledků

Celková cena nalezených smluv 168 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12741760 23.05.2020 24.05.2020 Statutární město Ostrava ŘEPA ROBERT s.r.o. 84 700 Kč
Smlouva o poskytnutí peněžité pomoci - ŘEPA ROBERT s.r.o.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12709272 18.05.2020 21.05.2020 Správa Národního parku Šumava COXYS s.r.o. 523 279 Kč
ISRS KS Dodávka pelet a briket 2020  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12708848 19.05.2020 21.05.2020 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Ing. Pavel Šimek 496 100 Kč
O/1067/2020/ODK, Zpracování (III. etapy) územní studie sídelní zeleně pro O-Jih, Ostrava-Jih  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  11944360 04.03.2020 12.03.2020 Fakultní nemocnice Olomouc Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb VZ-2019-000808  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
  12097084 30.03.2020 31.03.2020 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Mise HERo, s.r.o. 144 365 Kč
dodatek č. 1 krámcovéobjednávce - Facilitační služby v rámci výstavy Urbania  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12088424 16.03.2020 31.03.2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí ANAG, spol. s r. o. 80 182 Kč
Nákup odborné literatury - publikace, UZ pro výkon činnosti pracovníků detašovaných pracovišť -posudkoví lékaři, inspektoři nepojistných dávek  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13212676 15.06.2020 08.07.2020 ECSEL JU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 6 093 045 Kč
Grant Agreement - project ‘Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security’ — ‘VALU3S’  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
  13245144 09.07.2020 13.07.2020 České dráhy, a.s. BD Advisory s.r.o. 2 230 030 Kč
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
  13245884 08.07.2020 13.07.2020 Technologická agentura České republiky Jan Kolomazník 200 000 Kč
Rámcová smlouva - BETA2  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  13245912 17.06.2020 13.07.2020 Středočeský kraj EMPLA AG spol. s r.o. 86 031 Kč
Zpracování posudku k EIA záměru „Nový Zeleneč“  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Technické služby
  13162728 30.06.2020 02.07.2020 Pardubický kraj Asistenční centrum, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13301008 17.07.2020 17.07.2020 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ATELIER TSUNAMI s.r.o. 118 580 Kč
analýza stavu areálu PS Broumov  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  133049 11.08.2016 23.08.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Igor Vyoral 99 840 Kč
Smlouva o dílo - vypracování analýzy jednotlivých cílů dokumentací programu MPSV  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1341730 01.08.2016 28.02.2017 Státní fond životního prostředí České republiky Obec Oslnovice 13 405 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12133841 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
  13090668 18.06.2020 25.06.2020 Město Rožnov pod Radhoštěm Jakub Popelka Neuvedena
Dodatek č. 1 Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  13090296 25.06.2020 25.06.2020 Správa Národního parku Šumava KREEGER s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na těžební činnost MT 36197  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13164948 25.06.2020 02.07.2020 Technická univerzita v Liberci xxxx Neuvedena
CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1317709 09.02.2017 23.02.2017 Statutární město České Budějovice Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 193 600 Kč
Odborná pomoc při zpracování Strategického plánu udržitelné městské mobility České Budějovice  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1353974 19.08.2015 01.03.2017 Česká zemědělská univerzita v Praze Embassy of the Czech Republic in the Kingdom of Neuvedena
Contract - "Implementation of ""Enhancement of Technical Education in Cambodia"" "  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1356190 01.03.2017 01.03.2017 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy MELIES s.r.o. 115 095 Kč
popis stávajících činností a návrh na optimální členění činností  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12850988 26.05.2020 02.06.2020 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 10 000 000 Kč
Smlouva o partnerství - virtuální hackathon Hack the Crisis Czech Republic  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  12848792 18.05.2020 02.06.2020 Státní fond dopravní infrastruktury Statutární město Brno 81 195 984 Kč
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
  1284513 12.01.2017 20.02.2017 Univerzita Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Neuvedena
smlouva o partnerství s finančním příspěvkem  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců / IT
  13330804 16.07.2020 21.07.2020 Mendelova univerzita v Brně A1 Arborist Ltd 10 199 717 Kč
Erasmus+ 2019-1-UK01-KA202-061846  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1338114 01.02.2017 27.02.2017 Norwegian Institute for Water Resea VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 778 000 Kč
Partnerská smlouva - projekt 7F16021 "JOINTWATER"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1522118 01.01.2017 22.03.2017 Lesy hl. m. Prahy VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 133 100 Kč
Smlouva o dílo - TBD nad VD Hostivař  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Stavebnictví
  1433074 09.02.2017 10.03.2017 Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Kuk Richard, Ing. 83 067 Kč
Zpracování posudku k záměru "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1490294 03.03.2017 17.03.2017 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost 423 500 Kč
Příkazní smlouva  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13611524 27.07.2020 25.08.2020 City of Vienna Masarykův onkologický ústav 326 174 Kč
Subsidy Contract amendment No 2 for the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project (dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory)  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
  13888376 24.09.2020 24.09.2020 Česká zemědělská univerzita v Praze Mainstream Technologies, s.r.o. 1 317 690 Kč
Adopční kampaň na Microsoft 365 pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců / IT
  13872152 15.09.2020 23.09.2020 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Teleflex Medical s.r.o. 196 020 Kč
Vývoj metodiky pro stanovení rizikových faktorů lomu materiálu katetru  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  14231016 23.10.2020 23.10.2020 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Neuvedena
Poskytování služeb  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
  14161800 30.09.2020 17.10.2020 Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace Jakub Podlucký 150 000 Kč
Smlouva o spolupráci rozvoje sekce florbalu v DDM Teplice  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  14094188 05.10.2020 12.10.2020 Státní fond životního prostředí České republiky Fairwood, z.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06811762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13881572 14.09.2020 24.09.2020 Hlavní město Praha RENARDS dotační, s.r.o. 411 400 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: stavba č. 42474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle- administrátor dotačního projektu .  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13924804 01.07.2016 29.09.2020 Integrační centrum Praha o.p.s.
  1. Integrační centrum Praha o.p.s.
  2. Poradna pro integraci, z. ú.
+3 další dodavatelé
Neuvedena
Smlouva o partnerství  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
  13930536 25.09.2020 30.09.2020 Státní fond dopravní infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR 1 616 555 658 Kč
Rámcová smlouva o financování projektu Silnice I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Stavebnictví / Účetní, revizní a peněžní služby
  13824856 20.08.2020 18.09.2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Leo Brunnberg 145 200 Kč
Smlouva - MEP  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  13824968 20.08.2020 18.09.2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rudiger Horst Ettrich 193 600 Kč
Smlouva - MEP  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1412646 06.03.2017 08.03.2017 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Regionální rozvojová agentura Vysočina, zájmové sdružení právnických osob 174 966 Kč
Vedení a příprava projektu "Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.