Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:finance_poradenstvi'

Nalezené smlouvy 40 695 výsledků

Celková cena nalezených smluv 179 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7466715 26. 11. 2018 28. 11. 2018 Hlavní město Praha Borůvka Praha o.p.s. 2 603 930 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o financování reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000696  | Obor smlouvy: Sociální služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10398194 8. 10. 2019 10. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany UNIMETRA, spol. s r.o. 55 258 Kč
153_Ultrazvukový tloušťkoměr, 2. kolo  | Obor smlouvy: Silniční zařízení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 5524403 25. 4. 2018 14. 5. 2018 Úřad pro technickou normalizaci, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 362 001 Kč
Posouzení použitelnosti měřidel bodové rychlosti proudu využívající el.magnet. principu měření  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / SW sluzby
 11944360 4. 3. 2020 12. 3. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb VZ-2019-000808  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10004798 30. 8. 2019 30. 8. 2019 Státní fond životního prostředí České republiky Město Pelhřimov Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Silniční zařízení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10006410 27. 8. 2019 30. 8. 2019 Univerzita Karlova International Visegrad Fund 77 445 Kč
FF UK - Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship 51910405 (from 10.2019 to 09.2020)  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4752676 11. 7. 2017 21. 2. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4 944 710 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje s identifikačním kódem LTAUSA17182 a s názvem Biomarkery expozice vybraným látkám znečišťujícím ovzduší, posouzení zdravotních  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Zemědělství
 7475495 29. 11. 2018 29. 11. 2018 Ministerstvo kultury
  1. Národní památkový ústav
  2. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Neuvedena
¨Dodatek č. 7 ke smlouvě č.21/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu  | Obor smlouvy: Kancelář / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7864255 21. 12. 2018 10. 1. 2019 Ministerstvo zemědělství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 7 850 480 Kč
Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 11949376 12. 3. 2020 12. 3. 2020 KruV - RS (Kraj Vysočina) Diecézní charita Brno 56 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Program "Specifická primární prevence rizikového chování ve školách2020" - "Primární prevence Třebíč" (ID FV02782.0003)  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 7858795 19. 12. 2018 10. 1. 2019 Ostravská univerzita Sungshin University Donam-dong Neuvedena
Memorandum o porozumění s Sungshin University  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 786353 20. 5. 2015 8. 12. 2016 Státní fond životního prostředí České republiky KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY - Kyjovice, Žerotice,Tvořihráz, Výrovice Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048621 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  | Obor smlouvy: Silniční zařízení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 6692235 6. 9. 2018 17. 9. 2018 Státní fond životního prostředí České republiky Český hydrometeorologický ústav 2 008 553 Kč
- S.o poskytnutí příspěvku-limitka-příj - podpora na "likvidace vrtů"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Silniční zařízení
 7864331 21. 12. 2018 10. 1. 2019 Ministerstvo zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 18 107 650 Kč
Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 4370540 3. 1. 2018 12. 1. 2018 SNEO, a.s. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 602 580 Kč
Smlouva o dílo č. VŘ/36/2017 - Analýza vnitřních procesů společnosti a návrh implementace potřebných opatření v souvislostri s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR)  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7861251 13. 1. 2016 10. 1. 2019 Grantová agentura České republiky Masarykova univerzita 2 276 010 Kč
Smlouva projektu č. 116-16260S  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 7075339 22. 10. 2018 23. 10. 2018 Státní fond životního prostředí České republiky Obec Brnířov Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06681711 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4753876 26. 1. 2018 21. 2. 2018 České vysoké učení technické v Praze TECHMIX s.r.o. 121 000 Kč
Smlouva o využití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje TAČR(Epsilon) upravující práva k výsledkům a k dosaženým řešením  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Opravy a údržba osobních počítačů
 2817058 13. 4. 2017 8. 8. 2017 Svaz měst a obcí České republiky "Mikroregion Sokolov-východ" 2 877 600 Kč
Dodatek ke smlouvě o vzájemné spolupráci  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 10790616 1. 10. 2019 19. 11. 2019 Mendelova univerzita v Brně Technologická agentura ČR Neuvedena
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory - 2018TL01000468_1_2019  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Kancelář
 11565592 28. 1. 2020 3. 2. 2020 České vysoké učení technické v Praze German Robotic GmbH 208 065 Kč
QB SoftHand research Gripper Purchase Agreement  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8244139 19. 2. 2019 19. 2. 2019 Komerční banka, a.s. ČESKÁ POŠTA, STÁTNÍ PODNIK Neuvedena
KB IBS - 1930036354 - FX.Spot - ČESKÁ POŠTA, STÁTNÍ PODNIK (ID:2932578)  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8631823 21. 3. 2019 1. 4. 2019 Masarykova univerzita SAGE Publications, Ltd. Neuvedena
Backfile Purchase Agreement (Elektronické informační zdroje)  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 5526443 15. 5. 2018 15. 5. 2018 Komerční banka, a.s. ČEPRO, a. s. Neuvedena
KB IBS - 1830118764 - FX.Spot - ČEPRO, a. s. (ID:2375246)  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3592556 30. 10. 2017 30. 10. 2017 Hlavní město Praha České vysoké učení technické v Praze 7 819 380 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000363  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 2426242 28. 6. 2017 29. 6. 2017 Hlavní město Praha Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. 250 000 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: 062/2017 - Osvěta a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany zvířat na Toulcově dvoře  | Obor smlouvy: Dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9793983 1. 8. 2019 5. 8. 2019 Státní fond životního prostředí České republiky Základní škola Přerov, Trávník 27 300 000 Kč
Smlouva č. 01001862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9795035 5. 8. 2019 5. 8. 2019 Hlavní město Praha Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace 1 244 601 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001137  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 11563724 10. 1. 2020 3. 2. 2020 Masarykova univerzita Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva č. 1119/0005/20 o spolupráci na výzkumné činnosti v oblasti sběru a analýzy dat  | Obor smlouvy: IT / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 5139688 29. 3. 2018 4. 4. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu VF, a.s. Neuvedena
poskytnutí účelové podpory - dodatek  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 4367544 9. 1. 2018 12. 1. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Worcester State University Neuvedena
Organization and carry out in full the “School of Summer Studies in the Czech republic 2018” for 13 students  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Informační systémy a servery
 9415275 20. 6. 2019 21. 6. 2019 Ministerstvo vnitra Vysoké učení technické v Brně 8 465 160 Kč
SML Robustní systém bezv. komunikace  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 11182572 25. 10. 2019 20. 12. 2019 Justiční akademie Okresní soud v Tachově 1 694 016 Kč
Zajištění realizace projektu „Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ v rámci programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norska 2014-2021  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9035523 10. 4. 2019 15. 5. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci Ministerstvo zdravotnictví 13 636 700 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-03-00107 panelu č. P03: Nové inhibitory signální dráhy Sonic Hedhog pro cílenou léčbu nádorových onemocnění dependentních na aktivaci  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9035543 30. 4. 2019 15. 5. 2019 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb  | Obor smlouvy: Silniční zařízení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10025178 22. 10. 2018 3. 9. 2019 Národní ústav duševního zdraví Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 9 235 314 Kč
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - Projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444 - PharmaBrain  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání
 7486115 23. 11. 2018 30. 11. 2018 Technická univerzita v Liberci University of Mauritius Neuvedena
Meziinstitucionální smlouva_University of Mauritius_výměny studentů a zaměstnanců  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 4771468 5. 1. 2018 22. 2. 2018 Masarykova univerzita Odd. pro vzdělávání taipejského zastupitelství v Německu 3 893 000 Kč
kurzy související s tchajwanskými studiemi  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8255019 17. 1. 2019 20. 2. 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Technická univerzita v Liberci 8 217 110 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje - program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION, projekt LTAUSA18078  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3225162 31. 8. 2017 22. 9. 2017 Masarykova univerzita Eotvos Loránd University International Relations and European Studies Neuvedena
Dodatek k Inter-institucionální smlouvě Erasmus+ ID 2661  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 841 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy