Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:finance_poradenstvi'

Nalezené smlouvy 15 876 výsledků

Celková cena nalezených smluv 94 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4913404 8. 3. 2018 9. 3. 2018 Ministerstvo vnitra PROCES -Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 3 025 000 Kč
Zpracování analýzy prostor. aspektů VS  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 4918264 21. 2. 2018 9. 3. 2018 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Mladá fronta a.s. 272 250 Kč
PR v týdeníku EURO  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8730179 3. 4. 2019 10. 4. 2019 Masarykova univerzita UNIVERSITE DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T. POPA DIN IASI 1 805 329 Kč
Smlouva o spolupráci na projektu CLEVER  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8728103 9. 4. 2019 9. 4. 2019 Grantová agentura České republiky Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. Neuvedena
Dodatek projektu 18-26056Y  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7284999 9. 11. 2018 12. 11. 2018 Moravskoslezský kraj AQE advisors, a.s. 66 550 Kč
studie proveditelnosti  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 87317 4. 8. 2016 11. 8. 2016 Státní fond životního prostředí České republiky Genito s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15251724 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 5869115 26. 4. 2018 14. 6. 2018 Fakultní nemocnice Olomouc Amgen s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke KH z 7.12.2015  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7308303 13. 11. 2018 14. 11. 2018 ČEPRO, a.s. KPMG Česká republika, s.r.o. 774 400 Kč
PODPORA PRO VYJEDNÁVÁNÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7307827 31. 10. 2018 13. 11. 2018 ENBRA, a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 8 250 500 Kč
VaV spolupráce v oblasti měření průtoku vody a tepla a dalších energií  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
 7287527 7. 11. 2018 12. 11. 2018 Liberecký kraj Everesta, s.r.o. 415 030 Kč
Příkazní smlouva - Facilitace úvodní a závěrečné konference a jednání pracovních skupin v rámci tvorby SRLK 2021+  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Realitní služby
 7294087 16. 4. 2018 12. 11. 2018 Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 Neuvedena
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a některých souvisejících činnosti  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 8715215 2. 4. 2019 8. 4. 2019 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 399 300 Kč
Spolupráce při aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8766635 11. 4. 2019 12. 4. 2019 Grantová agentura České republiky Vysoké učení technické v Brně Neuvedena
Dodatek projektu 17-10660J  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 8766647 10. 4. 2019 12. 4. 2019 Grantová agentura České republiky Vysoké učení technické v Brně Neuvedena
Dodatek projektu 18-13212S  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12159824 1. 4. 2020 7. 4. 2020 Technologická agentura České republiky EKOTOXA s.r.o. 7 048 503 Kč
Sml. o posk. podpory Prostředí pro život  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9465663 27. 6. 2019 27. 6. 2019 Město Jičín Šárka Talácková 92 148 Kč
Dodatek č.1_Smlouva o dodávce na akci: Zahrada indiánů z Větrova  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 14993291 20. 12. 2020 22. 12. 2020 Technická univerzita v Liberci Paul Bardos 1 544 874 Kč
Smlouva na poskytování služeb - Externí expert pro provádění socioekonomického výzkumu  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 1287661 9. 11. 2016 20. 2. 2017 Státní fond životního prostředí České republiky Obec Trnava Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11101993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 10741584 13. 11. 2019 14. 11. 2019 Česká pošta, s.p. KANTAR CZ s.r.o. 246 041 Kč
Analýzy a výzkum  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7326651 13. 11. 2018 15. 11. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Člověk v tísni, o.p.s. 1 504 000 Kč
lepšení odborného středoškolského vzdělávání v oblasti zpracování zemědělských produktů / Agro-processing Career Development, Technical training and Improved Vocational Education for Youth – ACTIVE  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Právní služby / Reklamní a marketingové služby
 14655385 11. 11. 2020 27. 11. 2020 AQE advisors, a.s. Město Znojmo 20 000 Kč
Smlouva o dílo č. 1015/2020  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10384130 9. 10. 2019 9. 10. 2019 Státní fond životního prostředí České republiky Plzeňský kraj Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11611842 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 4458940 17. 1. 2018 22. 1. 2018 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Neuvedena
Dohoda o založení Společnosti pro provedení zakázky SUMP Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Věda, výzkum a vývoj
 8758791 12. 4. 2019 12. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR KUBITA s.r.o. 846 274 Kč
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa - Elektronický měřící protokol  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3023714 29. 12. 2016 31. 8. 2017 Město Tanvald Luděk Suchomel Neuvedena
Zpracování projektu Zateplení sportovní haly  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 4463284 19. 1. 2018 22. 1. 2018 Technologická agentura České republiky GTW BEARINGS s.r.o. 2 922 750 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory EPSILON3  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9480735 2. 7. 2018 28. 6. 2019 Technologická agentura České republiky Lukáš Trčka 612 000 Kč
Smlouva o poskytnutí služeb  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
 7687383 22. 10. 2018 19. 12. 2018 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dům zahraniční spolupráce 466 573 Kč
Grantová dohoda pro: projekt v rámci programu Erasmus +1  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
 4464876 21. 1. 2018 22. 1. 2018 Fakultní nemocnice Ostrava OR-CZ spol. s r.o. 185 614 Kč
2x NEC MD210C3  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 7328955 21. 3. 2018 15. 11. 2018 Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 Neuvedena
výkon pověřence pro ochranu osobních údajů  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 4464276 15. 1. 2018 22. 1. 2018 Liberecký kraj Petr Vondřich Neuvedena
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících z příkazní smlouvy "Nově z kraje" č.: OLP/1707/2017.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9839867 6. 8. 2019 9. 8. 2019 Královéhradecký kraj Regionální muzeum a galerie v Jičíně 455 615 Kč
Smlouva o partnerství RMGJ  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení / Účetní, revizní a peněžní služby
 13940560 23. 6. 2020 30. 9. 2020 Technologická agentura České republiky Doc., Ing. Vít Šrámek PhD. 200 000 Kč
Rámcová smlouvy s experty  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 3748432 9. 11. 2017 13. 11. 2017 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Státní fond životního prostředí Neuvedena
stolní PC Dell Optiplex 10 ks  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT Hardware
 11102304 13. 12. 2019 16. 12. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Neuvedena
Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti Průmysl 4.0  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 9479119 28. 6. 2019 28. 6. 2019 Statutární město Hradec Králové Statutární město Hradec Králové Neuvedena
Poskytovatel služeb BOZP pro Magistrát města Hradec Králové a organizační složky města  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Právní služby
 11458308 13. 2. 2019 23. 1. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 4 091 010 Kč
Smlouva o partnerství na řešení projektu QK1910070 Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců / Opravy, údržba a počítačové sítě
 8385695 4. 3. 2019 5. 3. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí PhDr. Ivana KOZÁKOVÁ 101 640 Kč
Průběžné činnosti experta na audiovizuální problematiku pro projekt "Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje" CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098) na rok 2019.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 6952711 26. 9. 2018 11. 10. 2018 Zlínský kraj ANTE, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 - Dílčí smlouva o poskytování poradenských služeb - ANTE, změna termínu dodání díla  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12873984 3. 6. 2020 4. 6. 2020 Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Neuvedena
Dílčí smlouva č. 1 - k rámcové smlouvě o spolupráci  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy