Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:it_vyvoj'

Nalezené smlouvy 7 360 výsledků

Celková cena nalezených smluv 17 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 11082960 13. 12. 2019 13. 12. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace TESCO SW a.s. 2 413 950 Kč
Smlouva o zajištění servisní podpory - informačního systému FAMA+  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Internetové služby, servery, cloud
 12882072 3. 6. 2020 4. 6. 2020 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ JAVO software s.r.o. 88 330 Kč
Smlouva založená z objednávky č.0350011483  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 7678443 17. 12. 2018 18. 12. 2018 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ORTIKA a.s. Neuvedena
Dohoda o ukončení Smlouvy o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 107285 16. 8. 2016 17. 8. 2016 Český Aeroholding, a.s. Sophia Solutions, s.r.o. Neuvedena
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI BUSINESS INTELLIGENCE  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Konzultace a poradenství
 7314815 13. 11. 2018 14. 11. 2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů PDS s.r.o. 188 200 Kč
Úprava SW PDS_Kopla  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství
 9109447 21. 5. 2019 22. 5. 2019 Probační a mediační služba
  1. GC System a.s.
  2. UNIPROG SOLUTIONS, a.s.
+1 dodavatel
891 717 Kč
Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na podporu IT licencí  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / IT Software (krabicový SW, licence, …)
 875393 20. 12. 2016 21. 12. 2016 Generální finanční ředitelství ALVAO s.r.o. 236 123 Kč
Objednáváme u Vás licence ALVAO Service Desk (AVISme 2016001465)  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 5881851 7. 9. 2017 15. 6. 2018 Rokycanská nemocnice, a.s. TRIFID CONSULT a.s. 484 000 Kč
projekt "Zvýšení efektivity administrativních a obslužných činností"  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 14639489 3. 11. 2020 26. 11. 2020 Univerzita Pardubice AUTOCONT a.s. 241 903 Kč
Smlouva o poskytnutí údržby k software  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 4799856 13. 2. 2018 27. 2. 2018 Česká obchodní inspekce Indusec s.r.o. 98 010 Kč
Zabezpečení předpokladů pro implementaci systému ochrany utajovaných informací v ČOI  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 6592551 30. 8. 2018 5. 9. 2018 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MAHA Consulting, s.r.o. 137 134 Kč
Kupní smlouva: HW klíč modulu  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 2004838 22. 4. 2017 23. 5. 2017 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Bisnode Česká republika, a.s. 96 800 Kč
Objednávka - certifikace  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 3441862 13. 10. 2017 16. 10. 2017 Brněnské komunikace a.s. VISITECH a.s. 624 360 Kč
Smlouva o poskytování služeb - Monitoring provozu počítačové sítě  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Administrativní služby, stravenky
 11217380 30. 11. 2019 26. 12. 2019 Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 Veřejná informační služba, spol. s r.o. Neuvedena
servisně licenční smlouva na dodávky SW a služeb  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy a údržba / IT
 11925580 6. 3. 2020 10. 3. 2020 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Trade FIDES, a.s. 60 840 Kč
Předmětem objednávky č. 17 je montáž CCTV k rámcové dohodě č. OB/2019/OBM/003 na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV.  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 7792375 21. 12. 2018 3. 1. 2019 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY JUDr. Magdalena Raabová Neuvedena
Dodatek č. 9 - prodloužení platnosti smlouvy  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 7443511 26. 11. 2018 27. 11. 2018 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. T-Mobile Czech Republic a.s. Neuvedena
Rámcová smlouva  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Mobily, smart zařízení
 7080547 27. 9. 2018 23. 10. 2018 Univerzita Karlova GTS ALIVE s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 Smlouvy o spolupráci na výdeji spojeného průkazu zaměstnance/průkazu člena Klubu Alumni/průkazu účastníka programu celoživotního vzdělávání vysoké školy a průkazu ALIVE  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 11216320 26. 11. 2019 23. 12. 2019 Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 Veřejná informační služba, spol. s r.o. Neuvedena
servisně licenční smlouva na dodávky SW a služeb  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Opravy a údržba
 10857892 31. 10. 2019 25. 11. 2019 Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace Veřejná informační služba, spol. s r.o. Neuvedena
servisně licenční smlouva na dodávky SW a služeb  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Opravy a údržba
 5623231 1. 6. 2016 23. 5. 2018 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. GIST, s.r.o. Neuvedena
04/34/2007 DOD8  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Konzultace a poradenství
 14746237 2. 12. 2020 3. 12. 2020 Ministerstvo dopravy České republiky Wolters Kluwer ČR, a.s. 2 420 000 Kč
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI a k elektronickým autorským odborným publikacím  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Právní služby
 706329 31. 3. 2016 29. 11. 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální NESS Czech s.r.o. 2 858 625 Kč
Smíšená smlouva – rozvoj RÚIAN Objednávka č. 2  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 12621308 12. 5. 2020 14. 5. 2020 Brněnské komunikace a.s. FERUPS s.r.o. 2 395 800 Kč
Rámcová dohoda o poskytování služeb - Údržba, pravidelný servis a odstraňování závad Automatických zádržných systémů ve městě Brně  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy a údržba
 4196492 14. 12. 2016 21. 12. 2017 Česká republika - Ministerstvo kultury Moravská zemská knihovna v Brně 30 173 770 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 2406958 29. 6. 2017 29. 6. 2017 Armádní Servisní, příspěvková organizace TESCO SW a.s. 121 000 Kč
Pořadavek za rozvoj IS FAMA+  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT
 8146679 30. 1. 2019 7. 2. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Vít Sedlák 298 265 Kč
D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, D11 1107 Smiřice – Jaroměř, Znalecké posudky na ocenění náhrad z  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Konzultace a poradenství
 706153 28. 11. 2016 29. 11. 2016 Státní ústav pro kontrolu léčiv itelligence, a.s. Neuvedena
změna osoby ve věcech technických  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT / Konzultace a poradenství
 12988120 2. 6. 2020 16. 6. 2020 Město Český Krumlov VERA, spol. s r.o. 60 500 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí (Rozvoj služeb eGovernmentu)  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / IT Software (krabicový SW, licence, …)
 10839008 15. 11. 2019 22. 11. 2019 Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 TEAS spol. s r.o. Neuvedena
servis informačního systému CARIS  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství / IT
 15106923 6. 1. 2021 7. 1. 2021 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Tomáš Jánský 60 500 Kč
poskytování slev členům Klubu pevného zdraví  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 9185595 30. 4. 2019 29. 5. 2019 Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace Veřejná informační služba, spol. s r.o. Neuvedena
servisně licenční smlouva - licenční smlouva na software, zajištění servisních služeb k inf. systému  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy a údržba / IT
 9906031 14. 8. 2019 19. 8. 2019 Česká správa sociálního zabezpečení Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 972 871 Kč
Dílčí smlouva o dílo č. D1580SS1449 "ČSSZ - Úpravy APV DMS 2019+"  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství / IT
 3096706 3. 3. 2017 8. 9. 2017 Česká pošta, s.p. HrubyMOVING s.r.o. 726 000 Kč
Rámcová dohoda o poskytování služeb - Stěhování pro ČP (část č. 2 - region Jižní Čechy)  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Právní služby
 13653568 31. 8. 2020 1. 9. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MEDESA s.r.o. 146 426 Kč
VO-2020-330-000201  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 2439010 20. 6. 2017 30. 6. 2017 Univerzita Karlova PREPO-TEAM s.r.o. 542 322 Kč
Poskytování činností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 6734227 18. 9. 2018 20. 9. 2018 Brněnské komunikace a.s. Cube project s.r.o. 360 822 Kč
Smlouva o dílo - RK - Projekt interiéru budovy - Renneská  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Opravy a údržba
 888761 24. 11. 2016 22. 12. 2016 Janáčkova akademie múzických umění v Brně ODIN TEATRE 131 758 Kč
Smlouva 027-2016 - ODIN TEATRE  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 8171455 16. 1. 2019 11. 2. 2019 Správa základních registrů STORAGE ONE, a.s. 98 736 Kč
Služby spojené s umístěním HW  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 7805503 31. 12. 2018 4. 1. 2019 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY SUWECO CZ, s.r.o. 170 316 Kč
Předmětem objednávky č. 4100052608 je dodávka odborných časopisů v období 01-12/2019.  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy