Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_najem'

Nalezené smlouvy 127 287 výsledků

Celková cena nalezených smluv 89 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  823605 21. 11. 2016 14. 12. 2016 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Obloukovi Pavel a Marie Neuvedena
Bezúplatný převod id. podílu na pozemku parc. č. 2086/10 v k. ú. Kuřim  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  11367280 30. 12. 2019 14. 1. 2020 PHARMEDIC s.r.o. Město Vlašim 26 531 Kč
163 NS Pharmedic s.r.o.navýšení nájemného  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Čistící a hygienické služby
  8624327 21. 9. 2012 29. 3. 2019 Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo Liběšice 579 009 Kč
dodatek č.4 k nájemní smlouvě na pozemky v okrese Litoměřice (dodatek nepodléhal uveřejnění dle zákona o registru smluv)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Pronájem pozemků
  2596050 12. 7. 2017 18. 7. 2017 Městská část Praha 8 MUDr. Alexandra Vaněčková 383 969 Kč
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Stavebnictví
  8819003 29. 3. 2019 18. 4. 2019 Krista Imreová Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  10590215 31. 10. 2019 31. 10. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace RegioJet a.s. 27 745 Kč
Dodatek č.1  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Bankovní formality, ceníky, VOP
  9402919 19. 6. 2019 20. 6. 2019 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Michal Veselý, rok narození 1966
  2. Radmila Veselá, rok narození 1970
80 107 Kč
smlouva o nájmu majetku - pozemky v k. ú. Deštné v Orlických horách  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  6679527 13. 9. 2018 14. 9. 2018 Delight Wedding s.r.o. Národní knihovna České republiky 12 500 Kč
Rámcová smlouva na rok 2018 o nájmu Zrcadlové kaple s Delight Wedding s.r.o. za účelem konání svateb.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  3375746 5. 10. 2012 9. 10. 2017 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 661 500 Kč
pronájem pozemku  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  6874063 21. 12. 2009 4. 10. 2018 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. RENCAR PRAHA, a. s. 36 300 000 Kč
podnájem movitých a nemovitých věcí  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
  4154116 25. 9. 2017 19. 12. 2017 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace 84 240 Kč
Smlouva o nájmu prostoru  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  1816322 31. 12. 2009 27. 4. 2017 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Valašskokloboucká poliklinika, příspěvkové organizace 321 223 Kč
Smlouva o podnájmu nebytových prostor v budově Valašskokloboucké polikliniky - pronájem nebytových prostor pro klientské pracoviště VZP ve Valašských kloboukách  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
  1816366 7. 12. 2016 27. 4. 2017 Institut pro testování a certifikaci, a.s. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 53 890 Kč
Dodatek k nájemní smlouvě PPI  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  16586747 12. 5. 2021 14. 5. 2021 Stodůlky s.r.o. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 94 289 Kč
U Jezera, Mukařovského, Přípojka kanalizace, Ohrada  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  13868368 3. 9. 2020 23. 9. 2020 G.T.T.LET z.s. Výstaviště Praha, a.s. Neuvedena
SMLOUVA o podnájmu ledové plochy v areálu Výstaviště Praha  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  2207382 1. 6. 2017 13. 6. 2017 Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně 1 491 222 Kč
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 23873/2017/00, místnosti dle předmětu nájmu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  11756584 10. 2. 2020 21. 2. 2020 Tomáš Fišer Vězeňská služba České republiky 381 111 Kč
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nájem prostoru podnikání a pozemku Na Veselí 45 - prodloužení do 31.12.2021  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  13868356 7. 9. 2020 23. 9. 2020 Coffeebara s.r.o. ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Neuvedena
07.09.2020_Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu_Covid-nájem_Nemocniční 586_Coffeebara s.r.o.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Zdravotnictví
  8429475 19. 3. 2018 11. 3. 2019 Státní pozemkový úřad Agrobech, s.r.o. 48 417 Kč
dodatek č.16 k nájemní smlouvě č.186N09/38  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Pronájem pozemků
  16971687 27. 5. 2021 21. 6. 2021 Good Morning s.r.o. Městská část Praha 20 154 800 Kč
tento Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. S/120/2020/0137 ze dne 29. 7. 2020 ve věci prominutí nájmu za období 01/2021, 02/2021 a 03/2021.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  9205875 30. 5. 2019 31. 5. 2019 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Skanska a.s. 88 330 Kč
Nájemní smlouva č. 3358 /19 na pozemek parc.č. 1545/88, část pozemku 1545/95 v k.ú. Komín - nájemce SKANSKA a.s.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  14448056 23. 10. 2020 12. 11. 2020 Lesy České republiky, s.p. VAKTOMA s.r.o. 60 501 Kč
Nájem (kromě honitby);nájem pozemků (spojený s péčí v zájmu LČR)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Zemědělství / Realitní služby
  2789762 31. 7. 2017 4. 8. 2017 Obecní dům, a.s. Z. M. Design s.r.o. Neuvedena
Smlouva o podnájmu - obchodní plocha  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Technické služby / Odpady
  15222223 19. 11. 2020 18. 1. 2021 Úřad pro ochranu osobních údajů OXYGEN INVESTMENTS s.r.o. 348 480 Kč
Nájemní smlouva - pronájem nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1815026 21. 12. 2016 27. 4. 2017 Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Město Litoměřice 48 715 Kč
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na prostory sloužící podnikání v ul. Krajská 292/5  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  11172036 16. 12. 2019 19. 12. 2019 Město Litvínov se sídlem MěÚ Společenství vlastníků bl. A6 č.p. 233, 234ulice Gluckova, Litvínov 399 Kč
Nájemní smlouva na nebytové prostory  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  4538176 25. 1. 2018 30. 1. 2018 TJ Tourist z.s. Město Říčany 157 930 Kč
NS/00800/2017/OHS - TJ Tourist, 1 ZŠ, 3. ZŠ a 2. ZŠ  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  7066607 2. 10. 2018 22. 10. 2018 TS služby s.r.o. Fyzická osoba - občan 900 Kč
Smlouva č.:1058 o nájmu hrobového místa  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  7066611 2. 10. 2018 22. 10. 2018 Fyzická osoba - občan TS služby s.r.o. 1 500 Kč
Smlouva č.:0549/1 o nájmu hrobového místa  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  10783408 19. 11. 2019 19. 11. 2019 Státní pozemkový úřad T U F A , společnost s ručením omezeným 93 605 Kč
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na pozemky v okrese Louny  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12531748 4. 5. 2020 6. 5. 2020 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Daddy Toys, s.r.o. 70 021 Kč
Nájem a služby - valorizace  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  7261623 8. 11. 2018 8. 11. 2018 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ARRIVA MORAVA a.s. 326 700 Kč
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.3.2016 (pronájem pozemku p.č. 222/14 a 222/2 v k.ú. Předmostí) - doplnění inflační doložky a nahlašování změn vztahující se k tomuto právnímu vztahu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Konstrukční a stavební práce
  8623367 28. 3. 2019 29. 3. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci ALL4FAB s.r.o. 49 949 Kč
Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Čistící a hygienické služby / Technické služby
  5316772 22. 4. 2018 20. 4. 2018 MIVAC Management s.r.o. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 54 080 Kč
předzahrádka ul.Vítkova 26, Praha 8  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  14060324 7. 10. 2020 8. 10. 2020 Městská část Praha 1 Jonáš Ledecký 98 544 Kč
Nájemní smlouva nebytový prostor 105- ateliér  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
  8040623 29. 1. 2019 29. 1. 2019 Krajská knihovna Vysočiny Koreček s.r.o. 90 375 Kč
dodatek č.2 smlouvy č. 53 - skladování knih.fondu areál Pleas  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  8236671 14. 2. 2019 18. 2. 2019 Švestka Martin Statutární město Jablonec nad Nisou 508 200 Kč
Smlouva nájemní - prostor sloužící k podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  12339292 9. 4. 2020 21. 4. 2020 Golf Club Hrádek 1995, Spolek Národní památkový ústav 226 875 Kč
ÚPS na Sychrově, SZ Hrádek u Nechanic, smlouva o nájmu pozemku, 4009J120017  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Zemědělství / Zahradnické služby
  7068171 1. 1. 2015 22. 10. 2018 Strojírenský zkušební ústav, s.p. Flaga s.r.o. Neuvedena
Nájemní smlouva - parcela v k.ú. Trnitá, Brno + dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  1639222 4. 4. 2017 5. 4. 2017 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Magdalíkovi Milan a Jindřiška Neuvedena
Bezúplatný převod id. podílu na pozemku parc. č. 2304/10 v k. ú. Husovice, obec Brno  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 273 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy