Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_najem'

Nalezené smlouvy 71 955 výsledků

Celková cena nalezených smluv 71 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7215559 31. 10. 2018 5. 11. 2018 Národní památkový ústav Ladislav Dufek Neuvedena
SZ Lysice - Smlouva o nájmu prostor a pozemku sloužících k podnikání (Zpracování dřeva) + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 1558854 20. 3. 2017 27. 3. 2017 Městská část Praha 2 Fokus Praha, z.ú. 15 043 Kč
Nájemní smlouva s možností prodloužení doby nájmu - Lípová 13, č. bytu 28,2 - OMI - OB  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Sociální služby / Sociální péče
 4471566 29. 2. 2008 23. 1. 2018 Český metrologický institut Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 188 549 Kč
Pronájem PPI  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 1698998 24. 7. 2013 12. 4. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Quang Ngoc Le 758 670 Kč
NP RZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1845226 25. 2. 2004 3. 5. 2017 Statutární město Kladno Středisko komplexní sociální péče o.p.s. 188 639 Kč
Smlouva o nájmu nebytových prostor, dodatek číslo 4  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
 7824551 12. 12. 2018 8. 1. 2019 Urocentrum Česká Lípa s.r.o. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1 035 660 Kč
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Opravy a údržba
 1693786 14. 3. 2017 11. 4. 2017 Sedláčková Nomilnerová Jana Fakultní nemocnice Brno Neuvedena
Nájmení - aktivní  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7823331 20. 12. 2018 8. 1. 2019 Vlastislav Patočka Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 362 400 Kč
Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1737790 11. 4. 2017 19. 4. 2017 Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Centrum zdraví Cheb s.r.o. 81 600 Kč
Prodloužení nájmu+změna ceny-Cheb  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
 1737102 31. 3. 2017 19. 4. 2017 Lesy České republiky, s.p. Ráj dřeva s.r.o. 61 716 Kč
Smlouva o nájmu nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 4816484 26. 2. 2018 28. 2. 2018 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ilona Servusová 151 952 Kč
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1800146 - pronájem prostor v budově VZP Bruntál  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Ostraha objektů
 10769180 16. 10. 2019 18. 11. 2019 KVArt Production s.r.o. Rozvojový fond Pardubice a.s. 391 435 Kč
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 4818060 26. 2. 2018 28. 2. 2018 Roman Klacek Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 29 408 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu prostor -objekt č.p. 414, město Kopřivnice,umístěný na pozemku pare. č.st. 272/1 k.ú. Drnholec nad Lubinou  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7892051 14. 1. 2019 14. 1. 2019 Tomáš Šipula Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Neuvedena
Nájemní smlouva - garážové stání č. 8, I.P.Pavlova 69, Olomouc  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1779210 20. 4. 2017 24. 4. 2017 U ČÁPA PIVNICE s.r.o. Statutární město Brno 1 033 722 Kč
Dodatek č. 2  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10804368 16. 10. 2019 20. 11. 2019 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 81 150 Kč
pronájem školní ělocvičny  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 10800824 14. 11. 2019 20. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Českomoravský štěrk, a.s. Neuvedena
Pacht;ložiska nerostných surovin  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy / Zemědělství
 7831535 28. 12. 2018 8. 1. 2019 Valašskokloboucká poliklinika, příspěvkové organizace MUDr. Rudolf Uhlář s.r.o. Neuvedena
Smlouva o podnájmu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 478225 31. 8. 2016 31. 10. 2016 Miniškolka MALÝ PRINC s.r.o. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Neuvedena
Nájem prostor pro účely provozování divadelní miniškolky  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10744136 7. 11. 2019 14. 11. 2019 Pro – HA, spolek Výstaviště Praha, a.s. Neuvedena
SMLOUVA o krátkodobém podnájmu prostor sloužících podnikání v areálu Výstaviště Praha pro akci - Tattoo Convention Prague 23.4. – 26.4.2020  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7836147 1. 1. 2019 8. 1. 2019 Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 První novoměstská teplárenská s.r.o. Neuvedena
Smlouva o nájmu nebytových prostor  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1703702 15. 3. 2017 12. 4. 2017 Město Nový Jičín RUSTY'S, s.r.o."v likvidaci" 1 735 732 Kč
Dohody - Dohoda o vzájemném vypořádání nároků  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Stavebnictví
 479213 31. 10. 2016 31. 10. 2016 Město Beroun Lomikámen, z.ú. 5 000 Kč
Smlouva o nájmu na pronájem pozemku st. 1812/10 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1723910 30. 11. 2016 18. 4. 2017 Městská část Praha 3
  1. Svatopluk Kopřiva
  2. Městská část Praha 3
170 400 Kč
NS DU - NP Přemyslovská 29/1657 p. Svatopluk Kopřiva o vel. 28,40 m2, dodatek číslo 001  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 7860923 19. 12. 2018 10. 1. 2019 SSHR-Registr smluv (Správa státních hmotných rezerv) Obec Rosice Neuvedena
Smlouva o nájmu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Veřejné služby pro energie
 1733098 15. 3. 2017 19. 4. 2017 Mgr. Renáta Šillerová, 69656037 Poliklinika Žďár nad Sázavou 306 420 Kč
Smlouva č. 027  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 1727850 24. 10. 2013 18. 4. 2017 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje MP Holding, a.s. Neuvedena
III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4, Pilské údolí (Nájemní smlouva+ DODATEK č.1-2).  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1727494 3. 1. 2017 18. 4. 2017 TJ Karate Praha Základní škola Fryčovická Neuvedena
Smlouva o pronájmu tělocvičny  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 1727566 20. 3. 2017 18. 4. 2017 Město Havlíčkův Brod ELTEP s.r.o. 230 868 Kč
Smlouva č. EK 079/2017/DSl  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7858187 9. 1. 2019 10. 1. 2019 outdoor akzent s.r.o. Bytová správa MV s.p.o. 290 400 Kč
P4,k.ú.Modřany,p.č.4783/20-rekl.zařízení  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 4812880 25. 1. 2018 28. 2. 2018 Husák Tomáš Město Litoměřice 37 781 Kč
Nájemní smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v areálu Kasáren Dukelských hrdinů, objekt č. 019, Litoměřice  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 785733 7. 12. 2016 8. 12. 2016 Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace SDE Software Solutions s.r.o. 73 205 Kč
smlouva o krátkodobém pronájmu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 1752042 18. 4. 2017 20. 4. 2017 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY LARY společnost s ručením omezeným 321 860 Kč
Nájemní smlouva pro náhradní prostory klientské haly v Náchodě po dobu rekonstrukce  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1748646 31. 3. 2017 20. 4. 2017 PNS Grosso s.r.o. Město Hodonín Neuvedena
Dohoda o ukončení nájmu - PNS Grosso s.r.o.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 7872075 10. 1. 2019 11. 1. 2019 ČD - Telematika a.s. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 Neuvedena
SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 4836904 1. 3. 2018 1. 3. 2018 Komorní orchestr Akademie Praha, z.s. Česká filharmonie 166 375 Kč
P-2018/043  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Reklamní a marketingové služby / Rekreační, kulturní akce
 7882123 21. 12. 2018 14. 1. 2019 Statutární město Brno Válková Romana Neuvedena
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1762094 1. 4. 2017 21. 4. 2017 Technické služby města Mostu a.s.
  1. Statutární město Most
  2. Pavel Zikmund
123 420 Kč
pronájem kavárny - nebytový prostor č. 5 o výměře 93 m², umístěný budovy čp. ½ (pod terasami Magistrátu města Mostu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 4792768 7. 3. 2013 26. 2. 2018 Univerzita Palackého v Olomouci OLTERM  & TD Olomouc, a.s. 171 557 Kč
Rámcová smlouva o podnájmu krytého plaveckého bazénu: podnájem krytého plaveckého bazénu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Rekreační, kulturní akce
 1710462 7. 4. 2017 13. 4. 2017 Ministerstvo zemědělství Okresní agrární komora v Domažlicích 136 000 Kč
Pronájem nebytových prostor a fakturace služeb souvisejících s jejich užíváním.  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 424 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy