Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_pozemky'

Nalezené smlouvy 24 044 výsledků

Celková cena nalezených smluv 11 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 540025 8. 11. 2016 8. 11. 2016 Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 1. František Žák
 2. Marie Žáková
173 000 Kč
kupní smlouva pro pozemek pč. 2406 v k.ú. Dlouhá Stropnice  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 5885155 14. 6. 2018 15. 6. 2018 Státní pozemkový úřad Josef Bauer, 54 23 477 Kč
smlouva o převodu pozemku  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 5169092 4. 4. 2018 6. 4. 2018 Státní pozemkový úřad Procházka Jan 50 213 Kč
smlouva o převodu pozemku  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 1582490 29. 3. 2017 29. 3. 2017 Státní pozemkový úřad Fojtíková Věra 96 339 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 5889331 15. 6. 2018 18. 6. 2018 Město Chrudim
 1. Patrik Neubauer, nar. 1990
 2. Lenka Kubátová, nar. 1996
968 290 Kč
Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 4813968 23. 2. 2018 28. 2. 2018 Státní pozemkový úřad
 1. Anna Hofmanová, 1958
 2. Petr Hofman, 1964
+1 dodavatel
65 050 Kč
kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14309984 2. 11. 2020 2. 11. 2020 Státní pozemkový úřad Gazda Marek, 1977 63 803 Kč
Kupní smlouva na pozemky č. 7020672070  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 14309996 2. 11. 2020 2. 11. 2020 Martin Tupý Státní pozemkový úřad 13 530 Kč
dodatek k nájemní smlouvě na pozemky  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 10756352 29. 10. 2019 15. 11. 2019 Státní pozemkový úřad Bartoš Jan, Ing., 1983 103 709 Kč
Kupní smlouva na pozemky v okrese Louny  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 9493991 28. 6. 2019 1. 7. 2019 Státní pozemkový úřad Dřevojánková Hana, 1958 219 010 Kč
Dodatek č. 1/19 ke kupní smlouvě na pozemky v k.ú. Drnholec  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 12901516 8. 6. 2020 8. 6. 2020 Státní pozemkový úřad Petr Kopecký, 1964 128 599 Kč
Kupní smlouva na pozemky  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 4116180 23. 11. 2017 15. 12. 2017 Šachový klub Dvorec, z.s. Město Nepomuk Neuvedena
Výpůjčka prostor v domě - místnost v přízemí domu čp.565, U Sokolovny - Šachový klub Dvorec, z.s.  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 2680766 24. 7. 2017 26. 7. 2017 Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o. 8 712 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPU Skuhrov  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 9133279 24. 5. 2019 24. 5. 2019 Státní pozemkový úřad Žaneta Příkopová, 1979 1 043 135 Kč
Dohoda o vypořádání na Dodatek č. 4 k Pachtovní smlouvě na pozemky v okrese Ústí nad Labem  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 268129 20. 9. 2016 20. 9. 2016 Státní pozemkový úřad AGROMORAVIA, a.s. 225 036 Kč
dodatek č. 3 k pacht. smlouvě č. 164N15/59  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 12901556 26. 5. 2020 8. 6. 2020 Státní pozemkový úřad Statutární město Mladá Boleslav 41 932 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Debř  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 3757456 10. 11. 2017 14. 11. 2017 Státní pozemkový úřad Stehlík Václav 95 602 Kč
kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 5191984 29. 3. 2018 9. 4. 2018 Státní pozemkový úřad Chára Josef, 1971 594 594 Kč
Kupní smlouva na prodej nemovitostí  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 9137843 23. 5. 2019 24. 5. 2019 Státní pozemkový úřad ATELIER FONTES, s.r.o. 119 790 Kč
Objednávka - Aktualizace PD - Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavebnictví
 14311616 30. 10. 2020 2. 11. 2020 Státní pozemkový úřad STAGRA, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 21 k nájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 3487866 10. 9. 2017 19. 10. 2017 Státní pozemkový úřad Kunc Vladimír Ing. Neuvedena
dodatek č. 1/17  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Zemědělství / Realitní služby
 10844740 7. 11. 2019 25. 11. 2019 Státní pozemkový úřad AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. 221 152 Kč
dodatek č.1/19 ke kupní smlouvě 2003781002 - doplacení celé kupní ceny  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 4562520 27. 9. 2012 1. 2. 2018 Státní pozemkový úřad Simona Malkovská 584 599 Kč
UL - kupní smlouva, k.ú. Louny  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 14049380 23. 9. 2020 7. 10. 2020 Státní pozemkový úřad Ing.Jitka Tomandlová 234 014 Kč
Objednávka zpracování GP na určení hranic pozemků k zápisu do KN a vypracování podkladů pro zavedení výsledků KoPÚ do KN, dle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Hory u Jenišova, ze dne 23.9.2020  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 2051006 17. 5. 2017 29. 5. 2017 Státní pozemkový úřad GEFOS a.s. 235 962 Kč
Vytýčení schváleného návrhu KoPÚ Dolní Kožlí, Horní Kožlí, Malovice a Řepešín  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3862792 30. 10. 2017 24. 11. 2017 Státní pozemkový úřad VSP Group, a.s. 4 545 099 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 3862808 16. 5. 2017 24. 11. 2017 Státní pozemkový úřad Nečtinská zemědělská a.s. 79 262 Kč
Dodatek č.1  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 3862812 18. 9. 2017 24. 11. 2017 Státní pozemkový úřad Agrochov Jezernice, a.s. Neuvedena
dodatek č.10  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Nájemní smlouvy / Realitní služby
 170785 16. 5. 2011 1. 9. 2016 Státní pozemkový úřad Ing. František Milec 486 900 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Zemědělství
 278853 10. 2. 2005 22. 9. 2016 Státní pozemkový úřad Bohumil Kudla 205 430 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 9954047 23. 8. 2019 26. 8. 2019 Státní pozemkový úřad Bendl Vladimír, 1949 8 123 Kč
Smlouva o převodu pozemku č. 8PR19/38 - Muckov  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 9598507 11. 7. 2019 11. 7. 2019 Státní pozemkový úřad Bečvář Štěpán, 1972 143 337 Kč
kupní smlouva na prodej nemovitosti 1003911930  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Zemědělství
 9249219 31. 5. 2019 5. 6. 2019 Státní pozemkový úřad Město Vsetín 717 Kč
smlouva o bezúplatném převodu pozemku  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 387105 10. 10. 2016 13. 10. 2016 Státní pozemkový úřad Viesnerová Renata 70 253 Kč
kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 15137235 31. 12. 2020 11. 1. 2021 Státní pozemkový úřad Petr Soldatek, 1974 290 896 Kč
Dodatek číslo 1 ke kupní smlouvě na pozemky v okrese Litoměřice #\fo  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 14073096 29. 9. 2020 9. 10. 2020 Státní pozemkový úřad VDI Projekt s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 141-2020-544201  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 7459315 28. 11. 2018 28. 11. 2018 Státní pozemkový úřad
 1. Šelejov Gabriel, 1957
 2. Šelejová Olga, 1958
225 786 Kč
kupní smlouva na převod pozemku - nárokový převod - k.ú. Běhánky  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 6379903 10. 8. 2018 10. 8. 2018 Státní pozemkový úřad
 1. Urban Milan, 1962
 2. Urbanová Romana, 1973
20 045 Kč
Smlouva o převodu pozemku  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 6021319 28. 6. 2018 28. 6. 2018 Státní pozemkový úřad Ruml Josef, 1965 102 197 Kč
Smlouva o převodu pozemku  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 3157762 31. 7. 2017 15. 9. 2017 Státní pozemkový úřad Bouchal Pavel 165 660 Kč
kupní smlouvy  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy