Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_pravni'

Nalezené smlouvy 20 693 výsledků

Celková cena nalezených smluv 20 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  7262531 26. 10. 2018 8. 11. 2018 Hlavní město Praha Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor Neuvedena
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Exekuční vyklizení bytu  | Obor smlouvy: Právní služby
  5901067 12. 6. 2018 18. 6. 2018 Hlavní město Praha
  1. Adamov Alexander
  2. Adamova Elena
64 978 Kč
kupní smlouva - nemovitá věc: Pozemek parc. č. 2780/170, 3124/22, 3124/23, k.ú. Stodůlky  | Obor smlouvy: Právní služby / Pronájem pozemků
  11947532 12. 3. 2020 12. 3. 2020 Město Říčany Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka 72 600 Kč
Právní analýza  | Obor smlouvy: Právní služby
  2399814 20. 6. 2017 28. 6. 2017 Hlavní město Praha Olejníček Jan, JUDr., advokát Neuvedena
smlouva o poskytnutí právní pomoci: právní zastupování HMP ve věci žaloby podané žalobcem Zdeňkem Nemazalem  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  8041607 18. 1. 2019 29. 1. 2019 Statutární město Havířov 3ADVOKÁTI, v.o.s. 121 000 Kč
48/ORG/19 Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  9595151 8. 7. 2019 11. 7. 2019 Hlavní město Praha ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Neuvedena
objednávka: Právní poradenství v rámci veřejných zakázek  | Obor smlouvy: Právní služby
  4346876 2. 1. 2018 10. 1. 2018 Městský obvod Pardubice VII JUDr. Aleš Popelka, advokát Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  9400851 20. 6. 2019 20. 6. 2019 Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. 45 980 Kč
Příkazní smlouva - zajištění administrace veřejných zakázek  | Obor smlouvy: Právní služby / Pojišťovací služby
  11559940 14. 3. 2018 3. 2. 2020 Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113 Schola Servis GDPR, s.r.o. 127 050 Kč
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  16197843 21. 12. 2020 12. 4. 2021 Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace JUDr. Michal Filouš, advokátní kancelář 7 260 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb a stálém právním zastoupení  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  14257164 26. 10. 2020 27. 10. 2020 Diplomatický servis Mgr. MICHAL VRAJÍK 605 000 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb č. 51/120/20  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  14068328 8. 10. 2020 8. 10. 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu
  1. Rudolf Parýzek
  2. Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.
220 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a poskytnutí podpory malého rozsahu 001/19  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
  5129956 12. 1. 2018 3. 4. 2018 Město Česká Lípa Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r. 121 000 Kč
Právní stanovisko k založení společného dopravního podniku za účelem uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním pro město Česká Lípa dle přílohy objednávky. Maximální  | Obor smlouvy: Právní služby / Hromadná autobusová a vlaková doprava
  14068004 8. 10. 2020 8. 10. 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu
  1. Alena Šimková
  2. Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.
220 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a poskytnutí podpory malého rozsahu 001/01  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
  9023291 10. 5. 2019 14. 5. 2019 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Havel, Holásek & Partners s.r.o., 60 500 Kč
právní služby  | Obor smlouvy: Právní služby
  11764004 21. 2. 2020 24. 2. 2020 Městská část Praha 3 LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 17 424 Kč
Poskytován právních služeb - revize a připomínky k zadávacím podmínkám - Oprava chodníku v ul. Ambrožova, kat.č. 4150/10, včetně úpravy zeleně, příprava smlouvy s SVJ  | Obor smlouvy: Právní služby
  2604090 23. 6. 2017 18. 7. 2017 Hlavní město Praha Suk Jan, JUDr., advokát Neuvedena
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Právní služby - Hůzlová, Červená X HMP o urč. vl. pr. k poz. v kú. Černý Most  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  882637 12. 12. 2016 21. 12. 2016 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Ing. Petr Kolman Neuvedena
Sml. o dílo - poskytování poradenských a konzultačních činností, zprcování odborných studií, posudků  | Obor smlouvy: Právní služby
  2408998 27. 6. 2017 29. 6. 2017 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. KPMG Česká republika, s.r.o. 209 330 Kč
Poradenství spojené s projektem Dopady nové regulace trhu s finančními nástroji  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  5130780 28. 3. 2018 3. 4. 2018 SMO TRÁVNÍKY s.r.o. město Otrokovice Neuvedena
Kupní - Smlouva budoucí kupní část pozemku parc. č. 1270/7 ostat. pl. zeleň o výměře 23 m2  | Obor smlouvy: Právní služby / Realitní služby
  11763660 27. 1. 2020 24. 2. 2020 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o. 302 500 Kč
poskytování právních služeb komplexního právního poradenství se zaměřením na právní úpravu zadávání veřejných zakázek  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  8244007 10. 1. 2019 19. 2. 2019 Centrum pro regionální rozvoj České republiky MIKUPEX TRADE s.r.o. 4 598 Kč
Zveřejnění personální inzerce  | Obor smlouvy: Právní služby
  11570012 28. 1. 2020 3. 2. 2020 CENDIS, s.p. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 2 407 900 Kč
Smloufva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
  16010875 24. 3. 2021 26. 3. 2021 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 72 600 Kč
Objednávka číslo: O-756/00066001/2021; Poskytnutí právní pomoci právních služeb na akci "II/0046 Čmín-Bohostice  | Obor smlouvy: Právní služby / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  3189202 1. 9. 2017 19. 9. 2017 Ústav pro péči o matku a dítě Ing.Kateřina Rázlová Neuvedena
Smlouva o spolupráci_cvičení pro těhotné  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní formality, ceníky, VOP
  2603930 10. 7. 2017 18. 7. 2017 Hlavní město Praha VSP advokátní kancelář, s.r.o. 62 073 Kč
Objednávka kompletní administrace zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy na akci „Slavnostní osvětlení kostela sv.  | Obor smlouvy: Právní služby
  5908795 2. 5. 2018 19. 6. 2018 Statutární město Brno Štěpánková Lenka, JUDr. 95 750 Kč
Smlouva o poskytnutí právní pomoci  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  6259675 17. 7. 2018 26. 7. 2018 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Neuvedena
rám. porad. právní služby  | Obor smlouvy: Právní služby
  8504715 27. 2. 2019 18. 3. 2019 Explosia a.s. Mgr. Lukáš Kulhánek, advokát Neuvedena
Poskytnutí právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  251481 5. 9. 2016 16. 9. 2016 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace Jiří Machát 10 186 990 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Právní služby / Realitní služby
  2873642 14. 8. 2017 15. 8. 2017 statutární město Děčín Oblastní stavební bytové družstvo Děčín 51 804 Kč
Smlouva o postoupení pohledávky - Lysoňková Soňa  | Obor smlouvy: Právní služby
  1543354 20. 3. 2017 24. 3. 2017 Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace Svatoň Miroslav, JUDr., advokát Neuvedena
Smlouva o právní službě  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  14431552 22. 9. 2020 11. 11. 2020 Hlavní město Praha Ing. Honlová Karolina 104 258 Kč
kupní smlouva - nemovitá věc: Pozemek parc.č. 298/151, k.ú. Motol  | Obor smlouvy: Právní služby / Realitní služby
  7685327 10. 12. 2018 19. 12. 2018 Město Benešov Up Česká republika s.r.o. 4 000 000 Kč
smlouva - stravovací pokázky + UNI šeky  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní formality, ceníky, VOP
  16664579 21. 5. 2021 21. 5. 2021 Univerzita Palackého v Olomouci Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 73 160 Kč
Smlouva o poskytování laboratorních služeb - rozbor pitných vod ve VS Pastviny  | Obor smlouvy: Právní služby
  732825 13. 10. 2016 1. 12. 2016 Hlavní město Praha ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 605 000 Kč
zastupování Objednatele ke všem právním jednáním a dalším úkonům týkajícím se nebo činěným v souvislosti se soudním řízením vedeným Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp.zn. 28 C 36/2016 o žalobě  | Obor smlouvy: Právní služby
  4842328 27. 2. 2018 2. 3. 2018 České vysoké učení technické v Praze Holec Pavel, JUDr., advokát 114 950 Kč
Objednáváme u vás dle Smlouvy kompletní přípravu zad.dokumentace k veřejné zakázce s názvem 1.1.1.4.116 ? digitální mikroskop a administrace zadávacího řízení. Jedná se o zadávací řízení dle bodu A.  | Obor smlouvy: Právní služby
  7001595 12. 10. 2018 16. 10. 2018 Statutární město Ostrava MILNEA státní podnik v likvidaci 849 420 Kč
Kupní smlouva - pozemky  | Obor smlouvy: Právní služby / Realitní služby
  6656607 3. 9. 2018 12. 9. 2018 TIPATOUR zájezdy, s.r.o. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 121 000 Kč
smlouva TIPA Tour zájezdy s.r.o.  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  5498867 23. 4. 2018 11. 5. 2018 Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. 505 780 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky / IT

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy