Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_pravni'

Nalezené smlouvy 34 606 výsledků

Celková cena nalezených smluv 31 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  2220130 12.06.2017 14.06.2017 České vysoké učení technické v Praze Holec Pavel, JUDr., advokát 145 200 Kč
Právní služby  | Obor smlouvy: Právní služby
  210473 10.08.2016 08.09.2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 296 450 Kč
Zajištění právního zastoupení v probíhajících soudních sporech  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1366854 02.02.2017 02.03.2017 Jihočeské muzeum, České Budějovice "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 242 000 Kč
Smlouva o dílo - Zpracování žádosti o dotaci včetně případné administrace projektu  | Obor smlouvy: Právní služby
  8424447 08.03.2019 08.03.2019 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Mgr. Tomáš Urban, advokát 95 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E116/2018  | Obor smlouvy: Právní služby
  8495339 07.03.2019 18.03.2019 Domov pro seniory Kobylisy JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář 72 600 Kč
Objednávka plné a komplexní administrace výběrového řízení u akce "Recepční služby"  | Obor smlouvy: Právní služby
  2588746 17.07.2017 17.07.2017 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 242 000 Kč
Smlouva o poskytování obecného právního poradenství  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  2389054 16.06.2017 28.06.2017 Leonka Vítková Technické služby Jeseník a. s. 75 318 Kč
Zhotovení vjezdové brány  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavebnictví
  4274372 01.11.2017 04.01.2018 Město Jeseník HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s. 19 000 Kč
právní služby pro TSJ, MKZ, účast na jednání RM  | Obor smlouvy: Právní služby
  3415682 11.10.2017 12.10.2017 Český statistický úřad CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 400 000 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
  6858703 26.09.2018 03.10.2018 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci HZ Plzeň spol. s r.o. 72 600 Kč
Smlouva o poskytnutí daňového poradenství  | Obor smlouvy: Právní služby / Účetní, revizní a peněžní služby / Bankovní služby a poplatky
  6772107 17.09.2018 25.09.2018 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. 2 299 000 Kč
Právní služby pro soudní uplatnění škody vzniklé v důsledku vad podlah centra ELI Beamlines  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  6772467 19.09.2018 25.09.2018 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 214 170 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  8001551 20.12.2018 24.01.2019 Česká rozvojová agentura Mgr. et Mgr. PAVEL PYTLÍK, advokát 914 760 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb 2019  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  5175272 03.04.2018 06.04.2018 Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace BDO Advisory s.r.o. 52 272 Kč
poskytování poradenských služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1157901 27.01.2017 01.02.2017 Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. OTIDEA avz s.r.o. 64 130 Kč
Příkazník se zavazuje pro Příkazce zařídit výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  | Obor smlouvy: Právní služby / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  8147123 17.12.2018 07.02.2019 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace MPKEZU, s.r.o. 217 800 Kč
Dodatek ke smlouvě o zpracování mezd ze dne 2.12.2013  | Obor smlouvy: Právní služby
  8244007 10.01.2019 19.02.2019 Centrum pro regionální rozvoj České republiky MIKUPEX TRADE s.r.o. 4 598 Kč
Zveřejnění personální inzerce  | Obor smlouvy: Právní služby
  7914619 01.01.2019 16.01.2019 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Chromá Miroslava 144 000 Kč
Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
  5039988 16.03.2018 22.03.2018 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 Schola Servis GDPR, s.r.o. 66 550 Kč
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů- GDPR  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  5072624 16.03.2018 26.03.2018 Středočeský kraj Český hydrometeorologický ústav 50 000 Kč
- Smlouva o dílo - zhotovitel - krátkod - poskytování podpory IM v MB  | Obor smlouvy: Právní služby
  5106236 19.03.2018 28.03.2018 MĚSTO ČERNOŠICE ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. 128 000 Kč
Příkazní smlouva - manažerské řízení přípravy a realizace projektu č. 120/2018  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Dary a dotace
  5466471 03.05.2018 07.05.2018 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská RADOMÍR PIVODA, advokátní kancelář 43 860 Kč
Smlouva o zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  2004090 12.05.2017 23.05.2017 Středočeský kraj Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 665 500 Kč
provoz monitor. stanic  | Obor smlouvy: Právní služby
  3207934 18.08.2017 20.09.2017 České vysoké učení technické v Praze P.F - Economy consulting, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 - oprava č. patentu  | Obor smlouvy: Právní služby
  1666502 29.01.2014 07.04.2017 Česká pošta, s.p. Česká republika - Generální finanční ředitelství 61 710 Kč
Obnovená Smlouva o nadstandardním zpracování pkA, Dodatky č. 1 - 2 k obnovené Smlouvě o nadstandardním zpracování pkA  | Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a kurýrní služby
  1261873 16.01.2017 15.02.2017 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Mgr. Pavel Svoboda, advokát 576 000 Kč
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 2017 - 2018  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  1101225 05.04.2013 25.01.2017 Česká pošta, s.p. Jana Chmelová 60 500 Kč
Smlouva o prodjei poštovních cenin č. 982207-0344/2013  | Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a kurýrní služby
  109361 16.08.2016 18.08.2016 statutární město Plzeň PRAGOPROJEKT, a.s. 2 299 000 Kč
Rámcová smlouva na poskytování projektových a dalších technických a odborných služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  1139309 17.08.2016 30.01.2017 Jihomoravský kraj Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Neuvedena
SLU - Smlouva na poskytování poradenství (akviziční proces staveb): změna termínu do 31.12.2016  | Obor smlouvy: Právní služby
  1197185 03.02.2017 07.02.2017 Městská část Praha 10 Pavlok Jan, JUDr., advokát 544 500 Kč
smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
  1054693 14.06.2006 18.01.2017 Statutární město Prostějov Moody's Investors Service EMEA Limited, odštěpný závod 1 552 975 Kč
Dodatek ke smlouvě o přidělení ratingu  | Obor smlouvy: Právní služby
  1014073 09.01.2017 12.01.2017 Ústecký kraj Jan Růžek 290 400 Kč
17/SML0051/SOD/OKH - smlouva o poskytování poradenství  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  1441122 14.02.2017 10.03.2017 Ministerstvo spravedlnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář 1 331 000 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
  1437710 19.01.2017 10.03.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Irena Šašinková, CSc. 121 000 Kč
Technická rada - Ing. Šašinková  | Obor smlouvy: Právní služby
  2051622 26.04.2017 29.05.2017 Národní ústav duševního zdraví Ernst & Young, s.r.o. 240 000 Kč
SMLOUVA O DÍLO/SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Bankovní služby a poplatky
  2319490 29.03.2017 23.06.2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace VIOLETTE s.r.o. 104 060 Kč
Výkon prav a povinnosti zadavatele souvisejícího se zadáváním veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek v roce 2017 na akci III/5704 Nedvězí - Bystročice  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  2290038 31.05.2017 21.06.2017 Městská část Praha 10 ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 169 400 Kč
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB mš nad Vodovodem  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
  2301482 30.03.2017 22.06.2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. Ing. Martin Procházka 1 210 000 Kč
O poskytování služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Hromadná autobusová a vlaková doprava
  2234266 08.06.2017 15.06.2017 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Teledyne Optech Incorporated, Industrial 3D Imaging Division 1 912 623 Kč
Dodávka pozemního laserového skeneru, vč. příslušenství  | Obor smlouvy: Právní služby / Věda, výzkum a vzdělávání
  2408998 27.06.2017 29.06.2017 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. KPMG Česká republika, s.r.o. 209 330 Kč
Poradenství spojené s projektem Dopady nové regulace trhu s finančními nástroji  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.