Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_pravni'

Nalezené smlouvy 20 042 výsledků

Celková cena nalezených smluv 20 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 8772651 15. 4. 2019 15. 4. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Advokátní kancelář Šimková&partneři, s.r.o. 575 000 Kč
AK Šimková a partneři, s.r.o. - smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 7369103 1. 11. 2018 20. 11. 2018 Výstaviště Praha, a.s. Mgr. MARTIN SOLIL, advokát Neuvedena
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Pojišťovací služby
 1420166 28. 11. 2016 8. 3. 2017 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOVO, výrobní družstvo Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o účasti na řešení projektu  | Obor smlouvy: Právní služby
 10715912 17. 10. 2019 12. 11. 2019 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová 13 200 Kč
Smlouva o vypořádání závazků  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 6660311 30. 8. 2018 12. 9. 2018 Městská část Praha 12 JUDr. Ivan Solil, advokát 72 600 Kč
Poskytnutí právních služeb v rámci žaloby proti MČ Praha 12, ve věci vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1.025.535 Kč s příslušenstvím vedeném u OS pro Prahu pod spisovou značkou 28c 111/2018  | Obor smlouvy: Právní služby
 2443754 30. 4. 2017 30. 6. 2017 TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o. 184 501 Kč
Revize veřejného osvětlení  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 8077491 31. 1. 2019 31. 1. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 242 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních lužeb  | Obor smlouvy: Právní služby
 5265884 9. 2. 2017 16. 4. 2018 České vysoké učení technické v Praze Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Neuvedena
Projekt 17-19877S-Nové metody měření elektrických proudů. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek účasti Dalšího účastníka na řešení grantového projektu.  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
 12127136 31. 3. 2020 3. 4. 2020 DIAMO, státní podnik CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 603 790 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 12828824 29. 5. 2020 1. 6. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 361 790 Kč
Právní poradenství  | Obor smlouvy: Právní služby
 12828856 28. 5. 2020 1. 6. 2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ManpowerGroup s.r.o. Neuvedena
Objednávka služby Recruitment  | Obor smlouvy: Právní služby / Nábor zaměstnanců
 5958903 23. 5. 2018 22. 6. 2018 Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96 SynPro Data s.r.o. 254 100 Kč
Smlouva o výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů  | Obor smlouvy: Právní služby
 2450126 30. 12. 2016 30. 6. 2017 Česká pošta, s.p. Pavel Bauer 60 500 Kč
Smlouva o prodeji poštovních cenin číslo 982207-0290/2014  | Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a kurýrní služby
 10722992 4. 11. 2019 13. 11. 2019 Hlavní město Praha Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. 24 200 Kč
právní konzultace ve věci vypořádání žádosti dle zák. 106/99 Sb. (CPI - vstup DPP do společného podniku za účelem modernizace stanice nádr.Holešovice)  | Obor smlouvy: Právní služby
 246549 15. 9. 2016 16. 9. 2016 statutární město Děčín Staněk Ivan 99 196 Kč
Objednávka - Zhotovení směrových tabulí  | Obor smlouvy: Právní služby
 12840564 28. 5. 2020 2. 6. 2020 Město Jeseník LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. 100 000 Kč
Příkazní smlouva na poskytování právního poradenství  | Obor smlouvy: Právní služby
 1491202 15. 3. 2017 17. 3. 2017 Městská část Praha 12 Advokátní kancelář Salmon s.r.o. 2 420 000 Kč
Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Internetové služby, servery, cloud
 9495291 28. 6. 2019 1. 7. 2019 Jihomoravský kraj Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 210 540 Kč
SLU - smlouva o poskytování právních služeb - Zabezpečení projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 12133372 3. 4. 2020 3. 4. 2020 Státní fond dopravní infrastruktury HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 2 420 000 Kč
Smlouva na poskytování právních služeb - EDAZ VZ d  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 3270054 19. 9. 2017 27. 9. 2017 Jihočeský kraj Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 117 491 Kč
Přístup do Beck-online a právo Beck-online  | Obor smlouvy: Právní služby
 3971384 9. 10. 2017 4. 12. 2017 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. ELSO s.r.o. 235 950 Kč
smlouva o dílo - zpracování žádosti IROP  | Obor smlouvy: Právní služby / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 8892975 11. 1. 2019 29. 4. 2019 Technologická agentura České republiky Michal Pacvoň 150 000 Kč
Rámcová smlouva s experty  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 1870710 6. 4. 2017 5. 5. 2017 Nemocnice na Homolce MultiSport Benefit, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 10840836 19. 11. 2019 22. 11. 2019 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mgr. Alžběta Jurtíková Neuvedena
Smlouva o poskytování služeb patentového zástupce 2019/623  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 11619204 12. 11. 2019 7. 2. 2020 Město Ústí nad Orlicí BISON FINANCE s.r.o. 435 600 Kč
Ostatní - Zprostředkovatelská smlouva-ISON FINANCE  | Obor smlouvy: Právní služby / Nájemní smlouvy
 8982139 30. 4. 2019 9. 5. 2019 Statutární město Hradec Králové PPS advokáti s.r.o. 1 936 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb, dodatek číslo č.1  | Obor smlouvy: Právní služby
 13028840 18. 6. 2020 19. 6. 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu
  1. Zdeněk Malinka
  2. Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
150 000 Kč
Smlouva o spolupráci a smlouva o poskytnutí podpory malého rozsahu č. 005/13  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
 13028972 18. 6. 2020 19. 6. 2020 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 JAMPL-PSV s.r.o. Neuvedena
JAMPL-PSV s.r.o.,Smlouva o dílo -realizace BIM modelu budovy s elektrikou  | Obor smlouvy: Právní služby
 9687583 24. 4. 2019 23. 7. 2019 Hlavní město Praha Frank Bold advokáti, s.r.o. 101 156 Kč
právní služby související s přípravou projektu dostupného bydlení v Praze  | Obor smlouvy: Právní služby
 4754780 20. 2. 2018 21. 2. 2018 Městská část Praha 4 Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka Neuvedena
smlouva o vedení exekucí  | Obor smlouvy: Právní služby / Nábor zaměstnanců
 1943910 4. 4. 2017 16. 5. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní k Neuvedena
právní služby  | Obor smlouvy: Právní služby
 8281767 22. 2. 2019 22. 2. 2019 Krušnohorská poliklinika s.r.o. Koutecká Drahomíra, Mgr., advokátka 399 300 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby
 13022552 15. 6. 2020 18. 6. 2020 Hlavní město Praha Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. Neuvedena
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Právní služby - Českomoravský cement a.s. X HMP o urč. vl. pr. k poz. v k.ú. Radotín  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 13022300 18. 6. 2020 18. 6. 2020 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář 586 850 Kč
Smlouva o poskytování právních služeb (Nová zelená úsporám)  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 13021368 18. 6. 2020 18. 6. 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu
  1. Martin Lang
  2. Turistický spolek Lipenska
150 000 Kč
Smlouva o spolupráci a smlouva o poskytnutí podpory malého rozsahu č. 004/3  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
 10214718 23. 9. 2019 24. 9. 2019 České vysoké učení technické v Praze KNAUF Praha, spol.s.r.o. 2 854 680 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu č. TJ02000235 TAČR ZÉTA  | Obor smlouvy: Právní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10005350 21. 7. 2011 30. 8. 2019 Vodafone Czech Republic a.s. MV - generální ředitelství HZS ČR Neuvedena
Sklad Zbiroh-Dodatek č.3  | Obor smlouvy: Právní služby / Nájemní smlouvy
 13019780 16. 6. 2020 18. 6. 2020 Jihočeská centrála cestovního ruchu
  1. ŠTILEC spol. s r.o.
  2. Jihočeský venkov, z.s.
150 000 Kč
Smlouva o spolupráci a smlouva o poskytnutí podpory malého rozsahu č. 007/4  | Obor smlouvy: Právní služby / Dary a dotace
 1937598 4. 5. 2017 15. 5. 2017 Město Luhačovice JUDr. Lukáš Klicpera, advokát Neuvedena
Smlouva o poskytování právní služby  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 11621876 4. 2. 2020 7. 2. 2020 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Up Česká republika s.r.o. 701 300 Kč
Smlouva o poskytování a zprostředkování služeb Up Česká republika  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 958 488 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy