Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:legal_reality'

Nalezené smlouvy 145 939 výsledků

Celková cena nalezených smluv 167 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 1333850 17. 2. 2017 27. 2. 2017 Státní pozemkový úřad LEVINS s.r.o. 90 825 Kč
kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 10452690 15. 10. 2019 16. 10. 2019 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Tomáš Alka 67 976 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7284975 7. 11. 2018 12. 11. 2018 Městská část Praha 1 MARCEL BELHOCINE, 1967 2 344 840 Kč
NM 630, Štěpánská 53, 57 - privatizace jednotky č.16  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby / Práce při dokončování budov
 415981 8. 9. 2016 18. 10. 2016 Státní pozemkový úřad Ing. Ivo Doležal 1 000 000 Kč
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
 13336752 21. 7. 2020 22. 7. 2020 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Petr Hošek 77 864 Kč
Dod. a montáž klimat.jednot-ÚO Kladno  | Obor smlouvy: Realitní služby
 10447214 16. 9. 2019 16. 10. 2019 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Bohemia Properties a.s. 70 277 Kč
Pronájem posilovny a bazénu za účelem výuky plavání v oktávách  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7282259 14. 4. 2010 12. 11. 2018 Jana Trnovszká Město Pohořelice Neuvedena
Nájem nebytových prostor - Trnovszká Jana  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 4167724 15. 11. 2017 20. 12. 2017 Sdružení rodičů při Gymnáziu Klatovy Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva o krátkodobém pronájmu - Maturitní ples Gymnázia Klatovy 9.12.2017 (4.A + 4.B)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 104529 9. 8. 2016 17. 8. 2016 Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. Centrum evropského projektování a.s. Neuvedena
komplexní zpracování elektronické žádosti o dotaci a zajištění administrace projektu  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Právní služby / Realitní služby
 10451066 16. 10. 2019 16. 10. 2019 Hlavní město Praha Jiří Sejk Neuvedena
nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: Pronájem NP č. 15.102 a 15.103, Nad Rybníkem č.p. 4, k.ú. Dolní Počernice (166,15 m2)  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Technické služby
 4168656 18. 12. 2017 20. 12. 2017 Lesy České republiky, s.p. Koubek Václav 100 430 Kč
o převodu z majetku ČR s právem hospodařit pro LČR  | Obor smlouvy: Realitní služby
 10453650 15. 10. 2019 16. 10. 2019 Pokorná Miloslava 1960 Městská část Praha 9 1 118 403 Kč
Privatizace - Pokorná  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby / Práce při dokončování budov
 10452846 16. 10. 2019 16. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany PRISTA OIL CZECH s.r.o. 156 090 Kč
Oleje, mazivo a provozní kapaliny pro pozemní techniku AČR (část 5)  | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby / Realitní služby
 13340068 21. 7. 2020 22. 7. 2020 LOM Babí, a.s. Město Trutnov 79 858 Kč
Smlouva č. 155 824 - uložení a provozování stavby vodovodu a vodovodních přípojek  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
 10449486 8. 10. 2019 16. 10. 2019 Městská část Praha 2 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 181 500 Kč
Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 13338268 21. 7. 2020 22. 7. 2020 Statutární město Hradec Králové CrossCafe original s.r.o. 3 699 916 Kč
dodatek Antivirus k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na Gočárově třídě čp. 761, k.ú. Hradec Králové  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7283019 30. 10. 2018 12. 11. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Město Benešov 678 787 Kč
I/3 OK ČV - KS Město Benešov  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 4166756 20. 12. 2017 20. 12. 2017 Lesy České republiky, s.p. Lubomír Bača 302 258 Kč
Koupě, převod do majetku ČR s právem hospodařit pro LČR  | Obor smlouvy: Realitní služby / Zemědělství
 13337248 14. 7. 2020 22. 7. 2020 SPRÁVA DOMŮ s.r.o. Lukáš Hromada 12 269 Kč
Dodatek-"Covid-nájemné" - Lukáš Hromada, Krajinská 35, ČB - prominutí nájmu  | Obor smlouvy: Realitní služby / Nájemní smlouvy
 10436982 16. 7. 2019 15. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová s.r.o. 9 180 Kč
Smlouva nájemní NP, dodatek číslo 4  | Obor smlouvy: Realitní služby
 10447082 16. 9. 2019 16. 10. 2019 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Bohemia Properties a.s. 81 990 Kč
Pronájem bazénu za účelem výuky plavání v primách  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10450690 18. 9. 2019 16. 10. 2019 Státní pozemkový úřad Kokonínská zemědělská, a.s. 111 580 Kč
Dodatek č8 k nájemní smlouvě č. 105N09/12  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 13338016 22. 7. 2020 22. 7. 2020 Státní pozemkový úřad Chmara Václav, 1946 136 924 Kč
Kupní smlouva na pozemek v okrese Louny  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 10451358 15. 10. 2019 16. 10. 2019 Jana Tomanová, 1938 Město Klatovy 336 683 Kč
Kupní smlouva se zřízením předkupního práva na byt č. 635/3  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 4167044 15. 12. 2017 20. 12. 2017 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Neuvedena
Převod pozemku p.č. 12/12 v k. ú. Jevišovka  | Obor smlouvy: Realitní služby
 1333826 31. 12. 1993 27. 2. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Drážní úřad 621 555 Kč
Smlouva o nájmu nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 10455758 16. 10. 2019 16. 10. 2019 Státní pozemkový úřad Hejl Miroslav, 1952 72 007 Kč
Kupní smlouva, převod pozemků v k.ú. Březno u Chomutova  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 10457554 4. 10. 2019 16. 10. 2019 Město Nymburk SaS Reality služby s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy - zajištění správy, provozu a údržby domovního fondu v obvodu II. a III. Nymburk.  | Obor smlouvy: Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 7182275 22. 10. 2018 1. 11. 2018 Státní pozemkový úřad Ladislav Vinický, 1953 185 900 Kč
Kupní smlouva na prodej nemovitosti  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 406945 26. 8. 2016 17. 10. 2016 Sobotka HDTM s.r.o. Město Kopřivnice Neuvedena
Smlouva o nájmu nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10249126 30. 6. 1998 26. 9. 2019 Česká pošta, s.p. ALTAMIRA v.o.s. 1 058 254 Kč
Havířov 21 - Smlouva o pronájmu ze dne 30.6.1998 + dodatky č. 1 - 4  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 7181771 31. 10. 2018 1. 11. 2018 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz GT AUTOCAR s.r.o. 141 268 Kč
Nájemní smlouva, pronájem části pozemku číslo 957/4 ostatní plocha, katastrální území Přívoz  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10280750 18. 9. 2019 30. 9. 2019 TAGMUS Group, s.r.o. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 897 215 Kč
Nájem nebytových prostor a movitých věcí  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 10273810 27. 9. 2019 30. 9. 2019 StartInvest s.r.o. Statutární město Jihlava 255 000 Kč
Nájemní - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1479/MO/2019  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Stavebnictví
 10280470 27. 9. 2019 30. 9. 2019 J a J CHROUST, spol. s r.o. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 12 251 Kč
Smlouva o zemědělském pachtu k pozemkům a jejich částem v k.ú. Popovice u Brandýse nad Labem  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7197243 25. 10. 2018 2. 11. 2018 Antonín Pavlica Statutární město Brno, městská část Brno - sever Neuvedena
Sml o nájmu NP k podnikání-Cejl 68/č.p. 608  | Obor smlouvy: Realitní služby
 4084608 6. 12. 2017 13. 12. 2017 Město Znojmo
  1. M.P.
  2. L.P.
224 818 Kč
Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 153, k.ú. Derflice  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7198315 23. 10. 2018 2. 11. 2018 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Velvyslanectví Korejské republiky Čr 176 000 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 10352786 30. 9. 2019 7. 10. 2019 ŠUBRT RADEK nar. 1981 Město Jilemnice 1 125 381 Kč
Kupní smlouva o koupi nemovité věci - ppč. 148/35 a podíl 1/15 na ppč. 148/28 v k.ú. Jilemnice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
 1329018 26. 1. 2017 27. 2. 2017 Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Iveta Husáková Neuvedena
Dohoda o postoupení smlouvy  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 476 lidí darovalo 1 404 254 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy