Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:social_zdravotni'

Nalezené smlouvy 12 090 výsledků

Celková cena nalezených smluv 8 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 5399640 18. 4. 2018 27. 4. 2018 SUPTel - DISK s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Neuvedena
o poskytování pracovnělékařských služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 6830931 14. 9. 2018 1. 10. 2018 ČESKÁ TELEVIZE Tisk Horák a.s. 228 448 Kč
Tisk a dodávka knihy.  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 13753756 10. 9. 2020 10. 9. 2020 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR copy&media s.r.o. 70 422 Kč
Objednávka - sdílené promítací zařízení ID zakázky T004/20V/00006183.  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 947161 21. 11. 2016 3. 1. 2017 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví DOMOV DŮCHODCŮ "U Zlatého kohouta" Neuvedena
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních poskytujících pobytové služby 2016  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál / Zajišťování služeb pro veřejnost
 947165 13. 12. 2016 3. 1. 2017 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace Neuvedena
Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál / Zajišťování služeb pro veřejnost
 7682431 18. 12. 2018 19. 12. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna KOVOTOUR PLUS s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 2 - stanovení termínů pobytů a letové řády pro rok 2019  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 15004091 22. 12. 2020 22. 12. 2020 Nemocnice Na Homolce ÚJV Řež, a. s. 1 789 227 Kč
Dodatek č. 10 k Rámcové měsíční objednávce 74/2020/AMB/ONM – radiofarmaka FDG  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 4117580 25. 9. 2017 15. 12. 2017 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace PAREXEL International Czech Republic s.r.o. Neuvedena
monitoring klinického hodnocení  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 10398270 10. 9. 2019 10. 10. 2019 Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Ilona Mollová Neuvedena
Smlouva o vzájemné spolupráci - zajištění stáží lékařů - všeobecné praktické lékařství - MO  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 9853711 29. 7. 2019 12. 8. 2019 Ministerstvo zdravotnictví Mgr. Martina Bunešová 60 500 Kč
Smlouva o zpracování posudků  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 12546392 1. 4. 2020 7. 5. 2020 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Astellas Pharma s.r.o. 220 000 Kč
Smlouva o poskytnutí grantu - "Urologické dny Vysočiny"  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnictví
 1048537 29. 12. 2016 18. 1. 2017 statutární město Děčín MUDr. Hana Matějíčková Neuvedena
Smlouva o zajištění pohotovostní stomatologické služby  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 8867139 2. 4. 2019 25. 4. 2019 RBP, zdravotní pojišťovna Centrum pro seniory, příspěvková organizace Neuvedena
Dodatek č. 2019001 ke Smlouvě č. 31641/18 o poskytování a úhradě zdravotních služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 4207020 23. 12. 2016 22. 12. 2017 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Ergona Opava s.r.o. Neuvedena
Smlouva o dodání a úhradě individuálně vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Internetové služby, servery, cloud
 9584463 10. 7. 2019 10. 7. 2019 Masarykův onkologický ústav Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 108 900 Kč
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků za účelem zajištění činnosti Národního onkologického registru  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 9240039 10. 4. 2019 4. 6. 2019 Středočeský kraj MUDr. Rudolf Zeman 9 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajišťování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Dary a dotace
 8879707 4. 4. 2019 26. 4. 2019 RBP, zdravotní pojišťovna Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace Neuvedena
Dodatek č. 2019001 ke Smlouvě č. 31693/18 o poskytování a úhradě zdravotních služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 14766417 27. 11. 2020 4. 12. 2020 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna MAX stavební a.s. 1 067 259 Kč
Smlouva o dílo - zateplení stropu v garážích, Praha  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 1336530 24. 11. 2016 27. 2. 2017 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Neuvedena
Zvláštní smlouva s PZSS o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zajišťování služeb pro veřejnost / Zdravotnictví
 12644832 15. 5. 2020 15. 5. 2020 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ICZ a.s. 329 894 Kč
Zadani_068_2020_RZPRO_ad-hoc  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 8892007 1. 4. 2019 29. 4. 2019 Krajská zdravotní, a.s. "R + R" s.r.o. Neuvedena
Dohoda o skončení smlouvy o poskytování závodní preventivní péče ze dne 21.10.2008  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 5304384 29. 3. 2018 19. 4. 2018 AOP Orphan Pharmaceuticals AG - organizační složka Ústav hematologie a krevní transfůze Neuvedena
Smlouva o spolupráci - odborná akce, Dublin  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 2075918 31. 3. 2017 30. 5. 2017 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PharmDr.Jana Svobodová Neuvedena
Smlouva o výdeji zdravotnických prostředků-závazek dodavatele a zdravotní pojišťovny zajišťující poskytování zdravotnických prostředků pojištěncům a jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnictví
 2075770 30. 5. 2017 30. 5. 2017 Olomoucký kraj MUDr.Karel Vajda Neuvedena
nová smlouva zubní LPS - MUDr. Vajda Karel  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 279809 19. 9. 2016 22. 9. 2016 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Neuvedena
SŘE16000253 - bezplatná výpůjčka přístroje Quantum Blue POC Reader pro CLA, hodnota výpůjčky je 54.021,- bez DPH, 65.365,- Kč s DPH. Výpůjčka je na dobu určitou do 30.9.2017.  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnictví
 3872588 22. 11. 2017 27. 11. 2017 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Neuvedena
Poskytování a úhrada zdravotních služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál / Zdravotnictví
 4587216 4. 1. 2018 5. 2. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Domov pro seniory Vlčice, příspěv.org. Neuvedena
Dodatek smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – dohoda o ceně CU1700029340  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 14777901 7. 12. 2020 7. 12. 2020 Statutární město Ostrava MUDr. Ivana Krupičková s.r.o. 1 512 500 Kč
Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb: VZ 189/2020 "Pracovně lékařské služby"  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 7455627 20. 11. 2018 28. 11. 2018 Famatel - CZ s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Neuvedena
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 2435894 22. 2. 2017 30. 6. 2017 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Zařízení sociální péče Choceň Neuvedena
Úhrada ošetřovatelské péče  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 10867204 22. 12. 2017 26. 11. 2019 DIAMO, státní podnik MUDr. Petr Svačinka 2 335 300 Kč
o poskytování pracovně-lékařských služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 8172307 30. 1. 2019 11. 2. 2019 Industrial Design & Service a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Neuvedena
sml.o poskytování pracovnělékařských služeb  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál
 852525 15. 12. 2016 19. 12. 2016 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Senior Home,s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb (RS) RSM1600028989  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál / Zdravotnictví
 7059455 22. 10. 2018 22. 10. 2018 Nextis Services s.r.o. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 117 975 Kč
Objednávka Nextis Services s.r.o. STATA statistický program  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 1010489 30. 12. 2016 12. 1. 2017 statutární město Děčín MUDr. Vladimír Vojtěch Neuvedena
Smlouva o zajištění pohotovostní stomatologické služby  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 5272264 29. 3. 2018 17. 4. 2018 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Novartis s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytnutí obratového bonusu  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Účetní, revizní a peněžní služby
 11895780 3. 3. 2020 6. 3. 2020 Královéhradecký kraj MUDr. Gustav Hrabý Neuvedena
Smlouva o zajištění stomatologické LPS v Královéhradeckém kraji - MUDr. Gustav Hrabý - Dvůr Králové nad Labem v souladu s usnesením Rady KHK č.RK/4/128/2020  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 14035128 6. 10. 2020 6. 10. 2020 Olomoucký kraj MUDr. Kristýna Lendelová Neuvedena
dodatek č. 2 zubní - MUDr. Lendelová Kristýna  | Obor smlouvy: Zdravotní péče
 13645208 28. 7. 2020 31. 8. 2020 Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace OTIS a.s. 169 456 Kč
Výměna opotřebených lan - výtah D  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Opravy a údržba
 7767379 21. 12. 2018 2. 1. 2019 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče Neuvedena
Smlouva o pracovnělékařskýc službách  | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Zdravotnický materiál

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy