Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav_konstr'

Nalezené smlouvy 195 293 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4168536 20. 12. 2017 20. 12. 2017 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MYSTAV, spol. s r.o. 499 046 Kč
Smlouva o dílo - Změna využití výtahové šachty v budově B  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
 10449142 4. 9. 2019 16. 10. 2019 Státní pozemkový úřad ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 2 847 675 Kč
Smlouva o dílo Polní cesta Kuřimany k Milejovicům opakované zveřejnění z důvodu opravy anonymizace dat - původní uveřejnění dne 4.9.2019  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13341880 16. 7. 2020 22. 7. 2020 CHEVAK Cheb, a.s. RMC STAVBY s.r.o. 416 491 Kč
SMLOUVA O DÍLO  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13339520 22. 7. 2020 22. 7. 2020 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Vladimír Kučera 598 357 Kč
Objednávka slaboproudé technologie.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Průmyslové stroje
 4170068 13. 12. 2017 20. 12. 2017 Národní památkový ústav Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Neuvedena
2003H1160104 - 457+737-dod.1+663-2017 dod.2 - Projektový atelier-IROP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 417097 16. 7. 2016 18. 10. 2016 INSTALA KRT s.r.o. Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 84 700 Kč
Oprava ležaté kanalizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10435178 10. 10. 2019 15. 10. 2019 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 116 719 Kč
SML/0747/19 smlouva o dílo Most ev. č. 422-004 Boršice, škodní událost  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13333144 15. 7. 2020 22. 7. 2020 Městská část Praha 15 Insastav s.r.o. 32 701 174 Kč
SML-2020-10233-Smlouva o dílo-"Část B - přístavba SOJ Parmská 390, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7285355 12. 11. 2018 12. 11. 2018 SWIETELSKY stavební s.r.o. - odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 9 126 033 Kč
III/23634a Švermov (změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 10448954 15. 10. 2019 16. 10. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 41 998 119 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Oprava mostu v km 34,875 na trati Praha hl.n.- Turnov"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13339284 13. 7. 2020 22. 7. 2020 Město Votice SWIETELSKY stavební s.r.o. 5 573 943 Kč
Smlouva o dílo_Lokalita_Jiráskova"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7285815 31. 10. 2018 12. 11. 2018 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Omnicura, s.r.o. 351 868 Kč
Objednávka č. 22 a 87/2018  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10454458 26. 7. 2019 16. 10. 2019 PREdistribuce a.s PREdistribuce, a.s. Neuvedena
Strašnice, 12 RD na pozemku 4501/43 - budoucí věcné břemeno  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10452414 2. 10. 2019 16. 10. 2019 Obec Holoubkov SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 289 415 Kč
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo " II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
 10449138 14. 10. 2019 16. 10. 2019 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace LARD DC s. r. o. 280 430 Kč
Havarijní oprava podlahových ploch v DOZP Česká Kamenice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
 13338272 17. 7. 2020 22. 7. 2020 Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 GNIPOLSTAV s.r.o. 3 120 893 Kč
Rekonstrukce suterénu na cvičební sál  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 417033 14. 10. 2016 18. 10. 2016 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace USK s.r.o. 2 104 800 Kč
III/26814 Březina - homogenizace - smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10450394 11. 10. 2019 16. 10. 2019 Státní fond dopravní infrastruktury KŽC Doprava, s.r.o. 7 572 000 Kč
Smlouva o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici / Konstrukční a stavební práce
 10436534 9. 10. 2019 15. 10. 2019 Národní galerie v Praze stavby.uno s.r.o. 1 182 834 Kč
Smlouva o dílo: výroba, instalace a deinstalace výstavního fundusu pro výstavu Stanislav Sucharda  | Obor smlouvy: Knihovny, archivy, muzea a jiné / Konstrukční a stavební práce
 10450514 11. 10. 2019 16. 10. 2019 Agenda registru smluv (Město Třebíč) KLEE s.r.o. 1 722 506 Kč
Smlouva o dílo "Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč - 1. etapa"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 10433630 30. 9. 2019 15. 10. 2019 Město Hranice NELL PROJEKT s.r.o. 90 000 Kč
Výstavba chodníku u Cementáře - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10449378 7. 10. 2019 16. 10. 2019 Město Soběslav ČEVAK a.s. 642 773 Kč
Výstavba vodovodu v ulici "K Sedlečku" v Soběslavi  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 13338112 7. 7. 2020 22. 7. 2020 Technické služby města Olomouce, a.s. MATADORFIX BOHEMIA s.r.o. 393 250 Kč
barvy na vodorovné dopravní značení  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 7282819 7. 11. 2018 12. 11. 2018 ČEZ Distribuce, a. s. Povodí Odry, státní podnik Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10447194 7. 10. 2019 16. 10. 2019 Pardubický kraj AGILE spol. s r.o. 584 735 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/19/22715 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny - AGILE spol. s r.o.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13338088 21. 7. 2020 22. 7. 2020 Základní škola Vizovice, příspěvková organizace UPOSS, spol. s r.o. 360 242 Kč
Úprava vstupu ZŠ HŠ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13332304 16. 7. 2020 21. 7. 2020 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda truconneXion, a.s. 240 197 Kč
Smlouva o dílo č. SOD 2206-2020  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy a údržba
 13339328 1. 10. 2019 22. 7. 2020 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ZEPRIS s.r.o. Neuvedena
Kanalizace Křinec - napojení místní části Nové Zámky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 416725 18. 10. 2016 18. 10. 2016 Městská část Praha 9 XTOPIC architekti s.r.o. 157 300 Kč
ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10449354 14. 10. 2019 16. 10. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. TOPCON SERVIS s.r.o. 550 550 Kč
P 537 Svatojánská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7286827 12. 11. 2018 12. 11. 2018 Povodí Odry, státní podnik VAPEC CZ s.r.o. 522 485 Kč
smlouva o dílo Demolice RD č. p. 35 včetně studny, 01.012 Ochrana území obce NH  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10454430 11. 12. 2018 16. 10. 2019 Univerzita Pardubice UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 2 724 149 Kč
Dodatek č. 1 k SoD č. 0920/17 na akci ,,Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
 13340344 17. 7. 2020 22. 7. 2020 Město Prachatice Stavební firma HUKO s.r.o. 591 715 Kč
Prachatice, ul. Borová oprava chodníku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 4171412 19. 12. 2017 20. 12. 2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace PAGAS OIL s.r.o. 194 387 Kč
nákup motorové nafty  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 10456978 17. 9. 2019 16. 10. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. INPROS Praha a.s. Neuvedena
Nemocniční- oprava konstrukčních vrstev chodníků  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10248774 28. 6. 2019 26. 9. 2019 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 2 367 943 Kč
Stavební úpravy dílny a chodeb objektu C  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy a údržba
 13241284 10. 7. 2020 13. 7. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Stanislav Kadluba 4 211 919 Kč
Oprava plechové střechy, podlah, el. instalace, omítek, maleb, nátěrů a další staveb. práce, Garáže Židenice, Brno; MO 6440-0003-2020-120  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
 10249462 23. 9. 2019 26. 9. 2019 Státní fond dopravní infrastruktury SART-stavby a rekonstrukce a.s. 29 269 550 Kč
Dodatek č. 294/2019/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13241060 22. 6. 2020 13. 7. 2020 Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Petr Motyčák Neuvedena
stavební opravy, malířské práce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10281034 30. 9. 2019 30. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o. 1 457 001 Kč
I/31, I/32, I/33, I/35 a I/37 Výspravy výtluků v okrese Jičín a v Hradci Králové  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy