Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav_sluzby'

Nalezené smlouvy 63 858 výsledků

Celková cena nalezených smluv 54 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4864088 1. 3. 2018 5. 3. 2018 Královéhradecký kraj T E K T U M , spol. s r.o. 99 825 Kč
vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon autorského dozoru a inž. činnost - Hlavní budova - venkovní žaluzie, ON Trutnov  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 13754200 4. 9. 2020 10. 9. 2020 Národní památkový ústav Ing. Lubomír Klajsner 66 139 Kč
Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.3021H1180001 - „NKP Klášter Kladruby - výkon činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby - Život v řádu"_změna předmětu, lhůty plnění, ceny  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 6241207 29. 12. 2017 25. 7. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Signal Projekt s.r.o. 1 258 400 Kč
Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY Název zakázky: Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 10005966 26. 6. 2019 30. 8. 2019 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 164 016 Kč
Zhotovení architektonické studie na využití podkroví pro AULU a umístění výtahu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 2653874 21. 7. 2017 24. 7. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace HTEEC Service s.r.o. 1 209 775 Kč
SMLOUVA O DÍLO na realizaci stavby „Opravy střech bytových objektů v obvodu OŘ Ústí nad Labem“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 408993 2. 9. 2016 17. 10. 2016 Město Ústí nad Orlicí Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí 221 000 Kč
realizaci akce "Parkoviště a chodník - hřbitov", v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí dle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Moravcem.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6596211 10. 4. 2018 5. 9. 2018 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Stavební servis Studený s.r.o. 106 480 Kč
Příkazní smlouva na akci "Rekonstrukce sídla SVK Žďársko - TDI"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 12517344 30. 4. 2020 5. 5. 2020 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Multiaqua s.r.o. 183 920 Kč
SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor - Pardubice, ul. Štefanikova – kanalizace – bezvýkopová oprava  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 301365 27. 9. 2016 27. 9. 2016 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ VIAPROJEKT s.r.o. 95 590 Kč
Zpracování projektové dokumentace - úprava veřejné účelové komunikace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13234392 9. 7. 2020 10. 7. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR VIAPONT, s.r.o. 1 897 280 Kč
Most ev.č. 35-208 přes Rožnovskou Bečvu za obcí Horní Bečva – DÚR, DSP, VD-ZDS, výkon IČ, AD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6238671 23. 7. 2018 25. 7. 2018 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace EL-DRO spol. s r.o. 190 241 Kč
oprava osvětlení strojní dílny-truhlárna  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1037229 16. 1. 2017 17. 1. 2017 Město Ivančice QIM Atelier s.r.o. 299 717 Kč
Zpracování projektové dokumentace na akci Oprava povrchů, dešťová kanalizace na ulici Lužní v Letkovicích  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 2657322 13. 7. 2017 24. 7. 2017 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Puttner, s.r.o. 147 620 Kč
projektová dokumentace a zajištění územního souhlasu nebo rozhodnutí včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek pro stavbu: Přívod VN, trafostanice, přípojka NN  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 12156948 1. 4. 2020 7. 4. 2020 SAKO Brno, a.s. Ing. Luděk Bureš 83 490 Kč
objednávka na projekční práce-umístění podzemních kontejnerů  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10004086 16. 8. 2019 30. 8. 2019 Teplárny Brno, a.s. MT-mont, s.r.o. 1 775 489 Kč
SoD - zhotovení díla "Plynová kotelna pro OS Neumannova"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10366318 1. 10. 2019 8. 10. 2019 Statutární město Ostrava CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 715 352 Kč
Smlouva o dílo a sml. příkazní k VZ" Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH O.-Proskovice (TDS a BOZP)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10366418 7. 10. 2019 8. 10. 2019 Jihomoravský kraj MEDICOPROJECT, s.r.o. 1 125 300 Kč
OST - Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby SŠTE Brno, Olomoucká - Rozšíření stravovacího provozu a výkonu činnosti autorského dozoru  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 2292534 12. 5. 2017 21. 6. 2017 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace VIADIMOS a.s. 298 870 Kč
Smlouva o výkonu technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP č. TDI 58/2017 Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8 - Cimice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11798816 20. 2. 2020 26. 2. 2020 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace DOPRAPLAN s.r.o. 116 826 Kč
Vypracování PD ve stupni DUSP a PDPS včetně inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby "Rekonstrukce propustku na silnici III/46214 v km 1,256 přes vodní tok Červenka"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6951931 10. 10. 2018 11. 10. 2018 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Milan Sedláček 162 140 Kč
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo, rekonstrukce ulice Jurečkova II, navýšení odměny  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4455456 22. 1. 2018 22. 1. 2018 Město Havlíčkův Brod TERMGAS s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke SOD - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 14288756 15. 10. 2020 30. 10. 2020 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Lukáš Kačáni s.r.o. 235 950 Kč
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka - Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9113699 21. 5. 2019 22. 5. 2019 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Czech Buildings, s.r.o. 112 530 Kč
Objednávka na vypracování projektové dokumentace pro objekt OHRADNÍ 12  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6244371 25. 7. 2018 25. 7. 2018 Město Hodonín Air Technology s.r.o. 18 150 Kč
AD_VZT_Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9831031 8. 8. 2019 8. 8. 2019 statutární město Plzeň SUNCAD, s.r.o. 91 960 Kč
zpracování projektových prací pro opravy bytových jednotek č. 1 a 2, náměstí T. G. Masaryka 7, Plzeň  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 13240692 13. 7. 2020 13. 7. 2020 Statutární město Přerov innogy Energie s.r.o. 1 018 433 Kč
Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace výměny technologie vzduchotechniky s rekuperací včetně výměny otopného systému Městského domu v Přerově, ve výkonu souvisejících inženýrských činností  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10006774 26. 8. 2019 30. 8. 2019 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VEGAspol v.o.s. 106 480 Kč
Objednávka na vypracování projektové dokumentace DUR/DSP pro sloučení územní a vodoprávní povolení stavby na akci "Splašková kanalizace Rosice - ul. Pod Valy"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 10728324 31. 10. 2019 13. 11. 2019 Město Odry Ing.arch. Klein Pavel - KT architekti 153 670 Kč
Bydlení v bytovém domě - "KINO" na pozemku p.č. 857, 858, 859 k.ú. Odry  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 6955359 10. 10. 2018 11. 10. 2018 Město Lovosice LINE architektura s.r.o. 1 681 900 Kč
Smlouva na zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci ubytovny a prostory zázemí zimního stadionu"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7316095 8. 11. 2018 14. 11. 2018 Ing. Babák Petr Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 145 987 Kč
Sanace obvodového zdiva - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 10371742 7. 10. 2019 8. 10. 2019 Pardubický kraj HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Neuvedena
Modernizace silnice II/322 - dohoda č. OR/19/25210 o ukončení smluvních vztahů z objednávek na obnovení propadlých vyjádření a stanovisek - HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 445185 27. 6. 2016 24. 10. 2016 Město Hodonín Air Technology s.r.o. Neuvedena
PD PPS Úpravy VZT a MaR, odvlhčení zimního stadionu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14995575 21. 12. 2020 22. 12. 2020 Národní muzeum v přírodě Ing. arch. Karel Janča 119 790 Kč
Příkazní smlouva o výkonu činnosti autorského dozoru - Kolibiska - oplocení a zabezpečení areálu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14642805 24. 11. 2020 27. 11. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravní značení Náchod s.r.o. 274 736 Kč
I/14 Rudník, I/32 Kopidlno, I/33 Dolany a I/31, I/35, I/37 Hradec Králové – místní úprava provozu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / IT / Konstrukční a stavební práce
 2656878 19. 7. 2017 24. 7. 2017 Hlavní město Praha OK supervision s.r.o. 107 690 Kč
příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: TDI - Gymnázium Opatov P4 - rekonstrukce velkého hřiště  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 7674751 14. 12. 2018 18. 12. 2018 Městská část Praha 18 CONACT, s.r.o. 88 330 Kč
Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd - činnost TDS  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1216193 26. 9. 2016 9. 2. 2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 3/2016 (5416142761)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6240427 11. 7. 2018 25. 7. 2018 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. SV Real s.r.o. 77 550 Kč
Oprava lávky Píškova ( X040 ), Praha 13 zajištění dohledu na stavbě (v rozsahu dozoru investora) TDI při realizaci opravy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 3734400 9. 11. 2017 10. 11. 2017 Národní hřebčín Kladruby nad Labem SVIŽN s.r.o. 1 113 200 Kč
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace - Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11800628 26. 2. 2020 26. 2. 2020 Statutární město Olomouc Mgr. Michal Krejčí 199 850 Kč
Smlouva o poradenské činnosti  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy