Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav_sluzby'

Nalezené smlouvy 196 342 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10449142 4. 9. 2019 16. 10. 2019 Státní pozemkový úřad ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 2 847 675 Kč
Smlouva o dílo Polní cesta Kuřimany k Milejovicům opakované zveřejnění z důvodu opravy anonymizace dat - původní uveřejnění dne 4.9.2019  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13341880 16. 7. 2020 22. 7. 2020 CHEVAK Cheb, a.s. RMC STAVBY s.r.o. 416 491 Kč
SMLOUVA O DÍLO  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 728589 28. 11. 2016 1. 12. 2016 Statutární město Mladá Boleslav CR Project s.r.o. 98 313 Kč
Objednávka - studie stavby (variantní řešení, min. 10 variant) na akci: "Úprava křižovatky TVK x Laurinova"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10450134 26. 4. 2019 16. 10. 2019 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín MATEX HK s.r.o. Neuvedena
vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Práce při dokončování budov
 10450682 16. 10. 2019 16. 10. 2019 Státní pozemkový úřad VODOPLAN s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke SOD 13/2019/504203 (Vypracování PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby VHO v k.ú. Měčín)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 10453442 1. 10. 2019 16. 10. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SOLID a.s. 1 929 456 Kč
Smlouva o dílo - Oprava fasád pěší zóna - hala 18,13,17,11, Bubenské nábřeží 306,Praha 7  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1334218 1. 7. 2016 27. 2. 2017 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy SMP CZ, a.s. 58 669 832 Kč
Korunovační - hluk, 1. etapa most Korunovační Y 012, Praha 7, č. akce 999193/1 - realizace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4170068 13. 12. 2017 20. 12. 2017 Národní památkový ústav Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Neuvedena
2003H1160104 - 457+737-dod.1+663-2017 dod.2 - Projektový atelier-IROP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13341764 9. 6. 2020 22. 7. 2020 Krajská zdravotní, a.s. PENTA PROJEKT s.r.o. 197 170 Kč
Smlouva o dílo - studie stavby - rekonstrukce JIP chir. Odd. - MO  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 415981 8. 9. 2016 18. 10. 2016 Státní pozemkový úřad Ing. Ivo Doležal 1 000 000 Kč
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
 13333144 15. 7. 2020 22. 7. 2020 Městská část Praha 15 Insastav s.r.o. 32 701 174 Kč
SML-2020-10233-Smlouva o dílo-"Část B - přístavba SOJ Parmská 390, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13339284 13. 7. 2020 22. 7. 2020 Město Votice SWIETELSKY stavební s.r.o. 5 573 943 Kč
Smlouva o dílo_Lokalita_Jiráskova"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7284155 2. 11. 2018 12. 11. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 156 816 Kč
ÚV Káraný - rekonstrukce evakuace Dolnolabsko - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7285815 31. 10. 2018 12. 11. 2018 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Omnicura, s.r.o. 351 868 Kč
Objednávka č. 22 a 87/2018  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10454458 26. 7. 2019 16. 10. 2019 PREdistribuce a.s PREdistribuce, a.s. Neuvedena
Strašnice, 12 RD na pozemku 4501/43 - budoucí věcné břemeno  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10449086 1. 10. 2019 16. 10. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. METROPROJEKT Praha a.s. 84 700 Kč
P+R Dočasná manipulační plocha Běchovice - střed, Praha 21 - výkon AD a části IČ  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 417033 14. 10. 2016 18. 10. 2016 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace USK s.r.o. 2 104 800 Kč
III/26814 Březina - homogenizace - smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13331484 21. 7. 2020 21. 7. 2020 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihomoravský kraj 373 479 Kč
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2937/91, 2937/208 v k.ú. Černovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10433630 30. 9. 2019 15. 10. 2019 Město Hranice NELL PROJEKT s.r.o. 90 000 Kč
Výstavba chodníku u Cementáře - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 7282819 7. 11. 2018 12. 11. 2018 ČEZ Distribuce, a. s. Povodí Odry, státní podnik Neuvedena
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13338088 21. 7. 2020 22. 7. 2020 Základní škola Vizovice, příspěvková organizace UPOSS, spol. s r.o. 360 242 Kč
Úprava vstupu ZŠ HŠ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13339328 1. 10. 2019 22. 7. 2020 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ZEPRIS s.r.o. Neuvedena
Kanalizace Křinec - napojení místní části Nové Zámky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10450226 14. 10. 2019 16. 10. 2019 PREdistribuce, a.s. Policejní prezidium České republiky Neuvedena
P6,Sml.o sml.bud.Bubeneč-PRE  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Energie
 416725 18. 10. 2016 18. 10. 2016 Městská část Praha 9 XTOPIC architekti s.r.o. 157 300 Kč
ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10449354 14. 10. 2019 16. 10. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. TOPCON SERVIS s.r.o. 550 550 Kč
P 537 Svatojánská - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7286827 12. 11. 2018 12. 11. 2018 Povodí Odry, státní podnik VAPEC CZ s.r.o. 522 485 Kč
smlouva o dílo Demolice RD č. p. 35 včetně studny, 01.012 Ochrana území obce NH  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10451346 15. 10. 2019 16. 10. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 k SoD - Vypracování PD na dopravní stavby v Kraji Vysočina na akci: "II/390 Budišov - Nárameč - Křiž. II/360 - část 27"- úprava termínů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7285663 5. 11. 2018 12. 11. 2018 Město Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín Neuvedena
Smlouva o právu provést stavbu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4069324 7. 12. 2017 12. 12. 2017 Povodí Ohře, státní podnik
  1. Povodí Ohře, státní podnik
  2. Ing. Vladislav Skoček, SK - PROJEKT
110 738 Kč
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13239120 3. 7. 2020 13. 7. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR TERRESTA a.s. 822 558 Kč
I/23 Třebíč, obchvat - projekt podrobného GTP  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Internetové služby, servery, cloud
 10249338 26. 9. 2019 26. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR SAGASTA s.r.o. 1 942 050 Kč
I/16 Martinovice - Jičín, modernizace; technickoekonomická studie  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10281034 30. 9. 2019 30. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR SWIETELSKY stavební s.r.o. 1 457 001 Kč
I/31, I/32, I/33, I/35 a I/37 Výspravy výtluků v okrese Jičín a v Hradci Králové  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13254244 9. 7. 2020 14. 7. 2020 Statutární město Přerov AQUA PROCON s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Vypracování projektových dokumentací kanalizace místní části Přerov IX – Lýsky a související výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - změna termínu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 4083172 30. 12. 2016 13. 12. 2017 Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Neuvedena
Příkazní smlouva MO026035 Meziboří, Potoční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (2701/2016)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10280402 27. 9. 2019 30. 9. 2019 Olomoucký kraj Ing.arch. Kováříček Jiří Neuvedena
AD: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 4084708 13. 12. 2017 13. 12. 2017 Městská část Praha 21 Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. 48 400 Kč
OBJ-zpracování projektové dokumentace MŠ Čentická EVVO-Huť architektury Martin Rajniš, s.r.o.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4118948 8. 12. 2017 15. 12. 2017 Liberecký kraj INVESTING CZ spol. s r.o. 54 450 Kč
Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP - COV LK strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 13291152 9. 7. 2020 16. 7. 2020 Město Český Krumlov Ing. arch. Jaromír Kročák 261 602 Kč
Smlouva o dílo 'Úpravy prostoru obytného bloku na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově -2. etapa  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Zemědělství
 723489 16. 5. 2016 1. 12. 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s. 43 788 252 Kč
I/6 před VD Skalka - st. hranice Pomezí  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13290412 14. 7. 2020 16. 7. 2020 Statutární město Chomutov ZKZ Chomutov s.r.o. 563 214 Kč
PB 5/2019 - Oplocení hřiště u ZŠ Kadaňská.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 512 lidí darovalo 1 433 504 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy