Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:techsluzby'

Nalezené smlouvy 65 730 výsledků

Celková cena nalezených smluv 394 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9110515 9. 5. 2019 22. 5. 2019 Městská část Praha 9 Plička PAvel 1 000 000 Kč
Úklid ploch - Vysočany, Libeň a Hrdlořezy  | Obor smlouvy: Technické služby / Stavebnictví
 7316855 14. 11. 2018 14. 11. 2018 Technické služby města Nový Bydžov MEVA-TEC s.r.o. 70 000 Kč
objednávka-100ks plastová nádoba černá 120l  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 8032159 23. 1. 2019 29. 1. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. IPO - STAR s.r.o. Neuvedena
Úklidové práce-tramvaje Moravská Ostrava  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Čisticí výrobky
 5879143 5. 4. 2018 15. 6. 2018 Město Lovosice Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace 1 589 646 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce Majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Lovosice  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 14643021 20. 11. 2020 27. 11. 2020 Město Blatná Technické služby města Blatné s.r.o. 1 010 000 Kč
správa rekreačního areálu města Blatná  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 14643029 2. 11. 2020 27. 11. 2020 Technické služby Tábor s.r.o. Hron Zdeněk 121 000 Kč
Hron zimní údržba  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 337581 30. 6. 2009 5. 10. 2016 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra MIKANA plus s.r.o. 60 960 Kč
Úklidové práce CPIC Zlín  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 12156976 7. 9. 2015 7. 4. 2020 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Severočeské komunální služby s.r.o. Neuvedena
Komunální odpad - ceník PET lahve  | Obor smlouvy: Technické služby
 7311299 14. 11. 2018 14. 11. 2018 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje BORS BUS S.R.O. Neuvedena
ZÚS - pracovní okruh 317-I-D (2016 - 2021) - DODATEK č.2 ke Smlouvě o zajištění zimní údržby č.707/2016  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 9463207 26. 6. 2019 27. 6. 2019 Akademie múzických umění v Praze PF komplet spol. s r.o. 246 768 Kč
Studio FAMU - objednávka na úklidové služby objektu ve III.čtvrtletí 2019  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 2292342 23. 3. 2017 21. 6. 2017 Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace Eliška Gazdová 72 000 Kč
Smlouva o pronájmu - ubytování na letním táboře 20.7.-29.7.2017  | Obor smlouvy: Technické služby
 4446576 24. 4. 2017 19. 1. 2018 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina SaJ a.s. 8 437 879 Kč
Úklidové služby 2017-2019  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Čisticí výrobky
 14637609 26. 11. 2020 26. 11. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost AVE Pražské komunální služby a.s. 72 220 Kč
odvoz odpadů  | Obor smlouvy: Technické služby
 13589292 20. 8. 2020 20. 8. 2020 Středočeský kraj EKO-KOM a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2019 - 2020 mezi Středočeským krajem a EKO-KOM, a.s.,  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 5159304 18. 1. 2017 5. 4. 2018 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Služby Města Milevska 5 900 Kč
KO Milevsko - Služby města Milevska  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady
 11082352 10. 12. 2019 13. 12. 2019 Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace Město Lovosice 1 648 383 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu majetku Technických služeb města Lovosice  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 8745771 11. 4. 2019 11. 4. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Silnice Čáslav - Holding, a.s. 635 066 Kč
Objednávka číslo: Obj-938/19; CMS Zásmuky - Běžná údržba od 16.4. do 30.4.2019  | Obor smlouvy: Technické služby / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 8029239 31. 12. 2018 28. 1. 2019 Městská část Praha 7 AZURA A-Z servis,s.r.o. 21 133 Kč
Dodatek č. 1 Zajištění úklidových prací  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 14280160 27. 10. 2020 29. 10. 2020 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje EUROVIA CS, a.s. 242 000 Kč
Výpomoc se zimní údržbou  | Obor smlouvy: Technické služby / Opravy a údržba
 15360039 30. 12. 2020 29. 1. 2021 DTS Domažlice, příspěvková organizace Viera Šleis 145 200 Kč
Smlouva č. 18/2021 o výpůjčce sběrné nádoby a o zajištění svozu SKO  | Obor smlouvy: Odpady
 14999211 1. 12. 2020 22. 12. 2020 Galerie moderního umění v Hradci Králové FORCORP GROUP spol. s r.o. Neuvedena
Nepřetržitá ostraha GMU  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
 3019454 31. 8. 2017 31. 8. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ISS Facility Services s.r.o. 9 727 316 Kč
Smlouva o provádění udržovacích prací "Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v žst. Praha hlavní nádraží"  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Stavebnictví
 9113479 16. 5. 2019 22. 5. 2019 Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 Radek Polda Neuvedena
Smlouva o zabezpečení mytí oken a žaluzií  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
 11807832 26. 2. 2020 27. 2. 2020 Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 SEDICO s.r.o. Neuvedena
Smlouva o provádění úklidových prací  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby
 11091656 23. 11. 2019 13. 12. 2019 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Petr Janouš 1 056 Kč
Smlouvao poskytování úklidových služeb.  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 2301094 22. 6. 2017 22. 6. 2017 Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Mestav, s.r.o. 151 299 Kč
Oprava plochy - Lidečko  | Obor smlouvy: Technické služby
 3379210 6. 10. 2017 9. 10. 2017 Jihomoravský kraj Český hydrometeorologický ústav 336 912 Kč
SLU - měřící kampaň kvality ovzduší JMK  | Obor smlouvy: Technické služby
 14289132 30. 10. 2020 30. 10. 2020 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Českomoravský štěrk, a.s. 11 804 Kč
Obj.č.71001821 - kamenivo 0/8, 4/8 - posypový materiál  | Obor smlouvy: Technické služby
 7320051 12. 11. 2018 14. 11. 2018 Město Králíky Atelier Architektury Ing. Jan Mádlík 90 750 Kč
Objednávka č. 526/2018 - Studii na Tělocvičnu při ZŠ, Králíky  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 4455864 1. 1. 2018 22. 1. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR RESPONO, a.s. 169 400 Kč
518 odpady - směsný komunální odpad v roce 2018  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 3732116 10. 11. 2017 10. 11. 2017 Město Nýřany EKO-SEPAR, s. r. o. Neuvedena
Zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 11085768 12. 12. 2019 13. 12. 2019 Ministerstvo financí G-Consult, spol. s r. o. 873 921 Kč
dodatek ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Ochranné sanační čerpání V. etapy v areálu bývalého distribučního skladu BENZINA, s.r.o., lokalita Nový Bohumín - změna ceny za  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady
 11085556 20. 12. 2003 13. 12. 2019 Generální finanční ředitelství Jana Ptáčková 865 740 Kč
Smlouva o provedení úklidových prací (AVISme 2019001174)  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby
 10369694 30. 1. 2019 8. 10. 2019 ČEPRO, a.s. Krajské ředitelství Olomouckého kraje Neuvedena
Kupní smlouva k č.j.KRPM-148609-16/ČJ-2018-1400AO ze dne 30.1. 2019  | Obor smlouvy: Odpady
 13234892 24. 6. 2020 10. 7. 2020 33. základní škola Plzeň Dussmann Service s.r.o 1 178 792 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby
 1287705 14. 2. 2017 20. 2. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. 2 296 604 Kč
518 odpady-likvidace odpadu SSÚD 2 Bernartice  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 22973 22. 7. 2016 22. 7. 2016 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Miloslav Mleziva 603 790 Kč
Smlouva o poskytování služeb - vnitřní úklidové prace společných prostor a kancelářských prostor  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 8750639 10. 4. 2019 11. 4. 2019 Generální ředitelství cel Společnost Vojtovi-obchod, služby s.r.o. Neuvedena
Smlouva o dílo na čištění a praní prádla z areálu CS ve Skočicích  | Obor smlouvy: Technické služby
 14642833 21. 10. 2020 27. 11. 2020 Technické služby města Blatné s.r.o. Valtip s.r.o. Neuvedena
objednávka srvo pohonu DANFOS AMV 25  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 11804276 25. 2. 2020 27. 2. 2020 Státní pozemkový úřad REALITY DOMUS s.r.o. 530 000 Kč
Dohoda o vypořádání závazků k dodatku č.1 ke smlouvě o provádění služeb a úhradě nákladů vynaložených na služby poskytované provozovatelem-spoluvlastníkem administrativní budovy č. p. 2957 v k. ú.  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 745 lidí darovalo 2 143 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy