Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:techsluzby'

Nalezené smlouvy 69 448 výsledků

Celková cena nalezených smluv 435 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7282607 6. 11. 2018 12. 11. 2018 statutární město Děčín Janusyn s. r. o. 48 068 Kč
Výspravy místních komunikací litým asfaltem  | Obor smlouvy: Technické služby
 7285707 9. 11. 2018 12. 11. 2018 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby / Odpady
 4161200 19. 12. 2017 20. 12. 2017 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 997 263 Kč
Smlouva příkazní na zajištění služeb  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Čisticí výrobky
 7281759 12. 11. 2018 12. 11. 2018 Armádní Servisní, příspěvková organizace Detekta, s.r.o. 134 564 Kč
RPZ- Měření emisí  | Obor smlouvy: Technické služby
 4171596 19. 12. 2017 20. 12. 2017 Česká správa sociálního zabezpečení Clarima, s.r.o. 241 879 Kč
Objednávka - zajištění úklidu budov ústředí ČSSZ  | Obor smlouvy: Technické služby
 4170072 18. 12. 2017 20. 12. 2017 Městská část Praha 12 VRKOSLAV opravy silnic s.r.o. 147 067 Kč
SML 2017/390 OŽP - smlouva o dílo na zimní údržbu v lok. 1 schválená usnesením č.R-151-021-17  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 4170116 8. 12. 2017 20. 12. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace MĚSTO ČESKÁ SKALICE 108 900 Kč
úhrada při nakládání s komunálním odpadem, zapojení do systému města ČS  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10250546 26. 9. 2019 26. 9. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic s.r.o. 565 670 Kč
Objednávka číslo: O-2403/00066001/2019; Běžná údržba I. ŘÍJEN 2019  | Obor smlouvy: Technické služby / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 10248026 20. 9. 2019 26. 9. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko Eliška Šutáková 125 532 Kč
dodatek č.4 úklid budovy Jetřichovice č.p.91  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
 10249402 24. 9. 2019 26. 9. 2019 Lesy hl. m. Prahy HAGS Praha, s.r.o. 703 547 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 1329018 26. 1. 2017 27. 2. 2017 Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Iveta Husáková Neuvedena
Dohoda o postoupení smlouvy  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Realitní služby
 10351418 7. 10. 2019 7. 10. 2019 Městská část Praha 3 PREMIO INVEST s.r.o. 67 748 Kč
Údržba vodních prvků v měsíci říjnu.  | Obor smlouvy: Technické služby
 1329122 1. 2. 2017 27. 2. 2017 Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Václav Hirsch Neuvedena
Dohoda o postoupení smlouvy  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Realitní služby
 1329038 30. 1. 2017 27. 2. 2017 Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Michaela Makovičková Neuvedena
Dohoda o postoupení smlouvy  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 13290956 16. 7. 2020 16. 7. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) TSB spol. s r.o. 1 148 706 Kč
Smlouva o poskytování úklidových služeb  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Čisticí výrobky
 10353478 4. 10. 2019 7. 10. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Jiří Míka s.r.o. Neuvedena
likvidace odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 4120032 24. 8. 2017 15. 12. 2017 Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb Pavel Vejborný 66 650 Kč
Malování DOZP - 1. část v Domově Na Hrádku  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 13287172 15. 7. 2020 16. 7. 2020 SYNOT TIP, a.s. SmP - Odpady a.s. Neuvedena
zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady
 13288972 15. 7. 2020 16. 7. 2020 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace PETRO-NOVA s.r.o. Neuvedena
Celoroční objednávka na oleje, vazelínu, nemrznoucí směsi do ostřikovaců a motorů, ostatní maziva a další sortiment dle potřeby  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 723341 25. 10. 2016 1. 12. 2016 Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace RULI s.r.o. 82 498 Kč
Kupní smlouva - Dodávka 10 kusů mechanických vozíků  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 4067296 11. 12. 2017 12. 12. 2017 Liberecký kraj SUEZ Využití zdrojů a.s. 2 370 498 Kč
Smlouv ao dílo - odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá - Nový Bernštejn - sanace staré ekologické zátěže  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Stavebnictví
 1024101 30. 11. 2016 13. 1. 2017 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
  1. Petr Mudra
  2. Ing. arch. Luboš Kouřim
Neuvedena
Podnájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Čistící a hygienické služby
 10240682 24. 9. 2019 26. 9. 2019 Statutární město Prostějov FCC Prostějov, s.r.o. 6 848 532 Kč
Smlouva o provozování veřejných WC na území města Prostějova  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby
 10244174 19. 9. 2019 26. 9. 2019 Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové ABY servis, s.r.o. 957 664 Kč
Dod.č.4 ke sml.o provedení úklid.služeb-Šimkova  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby
 7180767 31. 10. 2018 1. 11. 2018 Městská část Praha 11 RPM Service CZ a.s. 75 887 Kč
Objednávka na řádný úklid kancelářských prostor v objektech ÚMČ Praha 11 - listopad 2018  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby
 7179583 17. 10. 2018 1. 11. 2018 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s. 605 000 Kč
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu DOD2  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10248586 23. 9. 2019 26. 9. 2019 Správa Národního parku Šumava Sedláček Pavel Neuvedena
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na těžební činnost MT 36021 - ÚP 84  | Obor smlouvy: Technické služby
 7175311 31. 10. 2018 31. 10. 2018 statutární město Plzeň VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. Neuvedena
úklid sněhu v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech v Plzni  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 13234892 24. 6. 2020 10. 7. 2020 33. základní škola Plzeň Dussmann Service s.r.o 1 178 792 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Realitní služby
 13235736 22. 7. 2020 10. 7. 2020 Reif - elektronářadí, s.r.o. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 61 840 Kč
Dodatek č. 2  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 7175987 31. 10. 2018 31. 10. 2018 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Arnošt Chlup, podnikatel Neuvedena
Smlouva o výpomoci při provádění zimní údržby silnic  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
 7123075 26. 10. 2018 26. 10. 2018 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace STRABAG Asfalt s.r.o. 136 004 Kč
ACO 11+  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technické služby
 10132802 9. 9. 2019 13. 9. 2019 DIAMO, státní podnik AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 84 549 Kč
Uložení odpadu Kutná Hora  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady / Čistící a hygienické služby
 4005980 1. 12. 2016 7. 12. 2017 AgE - reklamní agentura, s.r.o. Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace Neuvedena
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU reklamní plochy  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 1318293 1. 1. 2017 23. 2. 2017 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava 244 Kč
smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10133234 3. 6. 2019 13. 9. 2019 Krajská zdravotní, a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s. 270 000 Kč
KZ_OH 2600104407  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10135742 11. 9. 2019 16. 9. 2019 Státní úřad inspekce práce EuroProfi Clean v.o.s. 617 463 Kč
Smlouva o poskytování služeb - ekologický úklid - nám. Barikád  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Kancelář
 7111711 25. 10. 2018 25. 10. 2018 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace OHL ŽS, a.s. 121 000 Kč
OHL ŽS a.s. Brno  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technické služby
 7111775 25. 9. 2018 25. 10. 2018 Městské kulturní středisko Havířov Martin Hrdý 179 024 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Technické služby
 10109954 11. 9. 2019 11. 9. 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VENCL, s r.o. Neuvedena
Rámcová dohoda o zajištění dodávek hygienických a drogistických potřeb  | Obor smlouvy: Čisticí výrobky / Kosmetika / Čistící a hygienické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 451 918 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy