Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:techsluzby_odpady'

Nalezené smlouvy 18 594 výsledků

Celková cena nalezených smluv 219 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 13589292 20. 8. 2020 20. 8. 2020 Středočeský kraj EKO-KOM a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2019 - 2020 mezi Středočeským krajem a EKO-KOM, a.s.,  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 15360039 30. 12. 2020 29. 1. 2021 DTS Domažlice, příspěvková organizace Viera Šleis 145 200 Kč
Smlouva č. 18/2021 o výpůjčce sběrné nádoby a o zajištění svozu SKO  | Obor smlouvy: Odpady
 4455864 1. 1. 2018 22. 1. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR RESPONO, a.s. 169 400 Kč
518 odpady - směsný komunální odpad v roce 2018  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 3732116 10. 11. 2017 10. 11. 2017 Město Nýřany EKO-SEPAR, s. r. o. Neuvedena
Zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10369694 30. 1. 2019 8. 10. 2019 ČEPRO, a.s. Krajské ředitelství Olomouckého kraje Neuvedena
Kupní smlouva k č.j.KRPM-148609-16/ČJ-2018-1400AO ze dne 30.1. 2019  | Obor smlouvy: Odpady
 1287705 14. 2. 2017 20. 2. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. 2 296 604 Kč
518 odpady-likvidace odpadu SSÚD 2 Bernartice  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 1575186 21. 3. 2017 29. 3. 2017 SAKO Brno, a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s. 3 630 Kč
Odvoz oleje  | Obor smlouvy: Odpady
 14640373 14. 11. 2019 26. 11. 2020 VIVEBA s.r.o. DIAMO, státní podnik 99 825 Kč
ukládání odpadu na TKO BUKOV 2020  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 7672215 12. 12. 2018 18. 12. 2018 Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace Marius Pedersen a.s. 11 616 Kč
Smlouva o svozu a odstranění odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Úklidové služby
 4095024 12. 12. 2017 14. 12. 2017 Ministerstvo financí Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 25 933 787 Kč
Poskytování služeb při sanaci ekologických škod - "Velamos, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže" (AVISme 2017001497)  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 8395639 1. 3. 2019 6. 3. 2019 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Neuvedena
Smlouva o přistavení nádob na tříděný odpad, zajištění sběru, přepravy, třídění a využívání vytříděných odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 1001009 22. 12. 2016 11. 1. 2017 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna EKOR, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o dílo - svoz odpadu ve Veselí nad Moravou  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 12523380 5. 5. 2020 6. 5. 2020 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Odpady-Třídění-Recyklace a.s. 58 243 Kč
Dodatek smlouvy o odvozu, využití a odstranění odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 4809408 27. 2. 2018 27. 2. 2018 TIC BRNO, příspěvková organizace Kaiser servis,spol. s r.o. 77 392 Kč
Poskytování služeb spočívajících ve svozu odpadu a pronájmu svozových nádob dle určené četnosti a stanovených svozových míst.  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 11807416 11. 2. 2020 27. 2. 2020 Město Vimperk Město Volary Neuvedena
Ostatní - Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Vimperk  | Obor smlouvy: Odpady
 1359806 27. 6. 2016 1. 3. 2017 Fakturace (Ministerstvo obrany) Purum s.r.o. 70 635 Kč
8660 - Převzetí a odstranění odpadu kategorie "O"a "N" od původce odpadu v areálu kasáren Vyškov  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 4091832 14. 12. 2017 14. 12. 2017 ELEKTROWIN a.s. Město Valašské Klobouky Neuvedena
Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 26. 05. 2006  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 14994503 9. 12. 2020 22. 12. 2020 Ministerstvo financí VODNÍ ZDROJE, a.s. Neuvedena
změna čl. III. - bodu 3.2 Smlouvy "Doprůzkum a projektová dokumentace dokončení sanačních prací v areálu společnosti innogy Energie, s.r.o. lokalita Karlovy Vary" (AVISme 2020002603)  | Obor smlouvy: Odpady
 1428654 7. 3. 2017 9. 3. 2017 AMT s.r.o. Příbram Městské služby Písek s.r.o. Neuvedena
Dodatekč č.2 ke smlouvě o odběru a likvidaci tříděných odpadů  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 11795740 5. 2. 2020 26. 2. 2020 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 DNS a.s. 73 045 Kč
Objednávka licencí MS Win 12.2.2020 - 30.9.2020  | Obor smlouvy: Odpady
 1570714 28. 3. 2017 29. 3. 2017 Město Roudnice nad Labem Ing. Pavel Novák s.r.o. 60 016 Kč
SOD - Studie optimalizace hospodaření s odpady  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 10003038 6. 8. 2019 30. 8. 2019 Město Český Těšín PROFIBA s.r.o. 96 626 Kč
Objednávka na dodání 16 ks odpadkových košů  | Obor smlouvy: Odpady
 4089192 24. 11. 2017 13. 12. 2017 Libor Černohlávek Sportovní areály města Kladna s.r.o. Neuvedena
Smlouva o zpětném odběru použitého rostlinného oleje bufet Aquapark  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Stavebnictví
 5898443 22. 1. 2018 18. 6. 2018 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje MARIUS Pedersen a.s. 58 080 Kč
Odpad-Marius Pedersen 103064 dod.č.2  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 11464808 21. 1. 2020 23. 1. 2020 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. SmP - Odpady a. s.
155 000 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2006  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 841129 28. 11. 2016 16. 12. 2016 Technické služby Opava s. r. o. ECOPAK Plastic, spol. s r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytnutí služeb  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 6305123 4. 7. 2018 1. 8. 2018 Statutární město Brno OSS Brno,  s.r.o. 200 383 Kč
Výstavba nadzemních stanovišť pro využitelné složky komunálního odpadu  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 12944292 8. 6. 2020 11. 6. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 1 815 000 Kč
Smlouva o dílo: Sběr, přeprav a odstranění odpadu – BIO 200108  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 5590859 29. 9. 2017 21. 5. 2018 Svazek obcí regionu Písecko MEVA-CB, s.r.o. Neuvedena
Dodávka kontejnerů/nádob na tříděný odpad pro obce regionu Písecko  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 15113651 7. 1. 2021 7. 1. 2021 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 57 209 Kč
Smlouva o nakládání s odpadem č. S/61/5003043/028/2020  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 5655171 21. 9. 2009 25. 5. 2018 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje PATOK a.s. 133 952 Kč
Odpady-Patok  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 2425662 1. 10. 2016 29. 6. 2017 KD Ostrov s.r.o. Technické služby Havlíčkův Brod 165 964 Kč
Svoz a likvidace SKO  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 2425798 1. 1. 2017 29. 6. 2017 U KROUPŮ s.r.o. Technické služby Havlíčkův Brod 82 982 Kč
Svoz a likvidace SKO  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 1406258 19. 9. 2016 8. 3. 2017 Česká republika - Ministerstvo obrany Purum s.r.o. 140 602 Kč
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů (část 6) (Doba plnění od 1.1.2017.- do 31.12.2017)  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 11577520 13. 1. 2020 4. 2. 2020 Lounská správa sportovních areálů, příspěvková organizace Marius Pedersen a.s. Neuvedena
Smlouva o poskytnutí služeb  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 6713219 17. 9. 2018 18. 9. 2018 Ministerstvo financí Ochrana podzemních vod, s.r.o. 111 804 Kč
Zpracování účelové analýzy rizik okolí hangáru F letiště Praha, areál sever (AVISme 2018001959)  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 6713227 17. 9. 2018 18. 9. 2018 Ministerstvo financí 4G consite s.r.o. 449 576 Kč
Provádění supervize – Biotechnologický systém čerpání důlních vod z MR 1 (AVISme 2018001960)  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Čistící a hygienické služby
 14060672 2. 10. 2020 8. 10. 2020 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky AVE Ústí nad Labem s.r.o. 145 200 Kč
Likvidace odpadu AVE Ústí nad Labem s.r.o.  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby
 14413008 5. 11. 2020 10. 11. 2020 APOSS Liberec HYGOTREND, s.r.o. 72 600 Kč
Kombinéza CHEMSAFE overaly  | Obor smlouvy: Odpady
 9948527 1. 7. 2019 23. 8. 2019 VOP CZ, s.p. SUEZ Využití zdrojů a.s. 87 400 Kč
Odstranění nebezpečných odpadů VOP CZ 7/2019  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 557 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy