Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 057 výsledků na výraz zverejneno:2018-11-30

Celková cena nalezených smluv 8,43 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Dodávka léků a ZM 91 904 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Společnost VHST + Golf - vedoucí společník - VHST s.r.o. Smlouva o dílo: "III/03421 Stříbrné Hory průtah" 326 700 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AŽD Praha s.r.o. Objednávka č. 18/650081907 M 88 209 Kč
22. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-střed ZNAKOM s.r.o. Aktualizace podkladů pro blokové čištění v roce 2019, včetně odsouhlasení na PČR a OD MMB 90 750 Kč
1. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Ostravské komunikace, a.s. Opravy a údržba komunikací OPRAVA LP PLOCHY 1 405 100 Kč
27. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Výstavba sítí Kolín a. s. Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Purkyňova, Nymburk 2 078 342 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Werfen Czech s.r.o. Objednávka Hematologie - Reagencie 63 548 Kč
1. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Rehabilitace Lurika s.r.o. Fyzioterapie 72 600 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha PREdistribuce, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Smlouva o připojení ze sítí NN. Odběrné místo Za ovčínem, Lochkov. 62 500 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. DrLes s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 1 160 390 Kč
27. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj 3S.cz, s.r.o. Převod stavajících dat a funkcí ze stávajícího hw garantovaných uložišt v asynchronní replikaci do virtuálních serverů 263 991 Kč
28. 8. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace BRINGSTAV, s.r.o. Smlouva o dílo/Školící místnost - stavební úpravy ve 4.NP objektu 328 945 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Chomutov Pavel Vecko stůl do obřadní síně 76 196 Kč
1. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Teraval s.r.o. Kupní smlouva na nákup LPG 160 000 Kč
26. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. SZNR – Rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků, Praha 15 - realizace díla - dodatek č.2 ke smlouvě Neuvedena
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SILBA s.r.o. OBJ oprava komunikace včetně odvodnění p.č.11011/1 obj. 4510031324 170 418 Kč
23. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik města Děčína, a.s. ARMEX Oil, s.r.o. objednávka PHM Neuvedena
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky BATTEX, spol. s r.o. Slaný,Pol.vězňů 1337-repase 8ks baterií 71 000 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany TSUNAMI, spol. s r.o. 483/2018-SEV; Nákup obalových materiálů; č.spec.20047/18 148 465 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Domov pro seniory Háje L I N E T spol. s r.o. Objednávka nočních stolků s jídelní deskou 64 525 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Jana Černohorská Bohmannová Zástavní smlouva k nemovité věci 907 500 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Testan s.r.o. Poskytnutí elektrické energie ze sítě poskytovatele na základě podružného elektroměru. 20 600 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Chomutov FENIX Protector s.r.o. Protiúderové komponenty - DOTACE. 115 676 Kč
15. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STRABAG a.s. Výtluky Chodník Rašínovo 230 350 Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. MAX BUILDING s.r.o. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo CV 009 005 Hrušovany, Vysočany - přejedení na ČOV Hrušovany 964 139 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OTIS a.s. Objednávka - oprava eskalátoru 221 278 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Konfirmace MM255481 2 662 000 Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Vinohradský pivovar, s.r.o. Zajištění setkání zaměstnanců ZZS HMP 249 986 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. objednávka ZM 215 099 Kč
21. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Třebíč (Úřad práce České republiky) Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 75 000 Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 8 Česká spořitelna, a.s. Konfirmace OT3260722 17 137 139 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělská a potravinářská inspekce ESET software spol. s r.o. Nákup licence ESET Secure Office na 3 roky 525 043 Kč
26. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Národní archiv Dipl. -Ing. Manfred Mayer Skener knižní 231 227 Kč
1. 8. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o. Rámcová dohoda na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec 2 149 686 Kč
23. 10. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace Perfect System, s.r.o. Prodej vstupenek KSA v síti Colosseum Ticket Neuvedena
26. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Ústav pro péči o matku a dítě RADIOMETER s.r.o. Smouva o výpůjčce_Diagnostika VII_část 1 474 925 Kč
27. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Petr Chmelíček Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2018, ID dotace FV02564.0028 122 000 Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond RADEK CIHLÁŘ Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/003/19210/120/042/001764 70 000 Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště ALLIANZ POJIŠŤOVNA,A.S. Pojistná - Pojistná smlouva č. 400044204 na pojištění majetku města a odpovědnosti 1 789 000 Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES Dopravní stavby, a.s. Objednávka číslo: Obj-3367/18; CMS Rakovník, běžná údržba (1.12. - 17.12.2018) 179 136 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka