Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 978 výsledků na výraz zverejneno:2018-11-30

Celková cena nalezených smluv 8 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 RPA Engineering, s.r.o. Bezbariérové propojení budov B2 a B3 – administrace žádosti o dotaci 544 500  Kč
15. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Vakuová centrifuga s rotorem - DZRO ZHN KMPB 155 640  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj MediaRey, SE Zajištění PR článku 239 580  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj NEWPS.CZ s.r.o. Úprava funkcionalit portálu uživatele systému IDM tak, aby vybrané administrátorské úkony (reset hesla, zablokování uživatele přidělení/odebrání role) mohly být vykonávány na základě přidělené role na první úrovni podpory. 78 408  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Jan Bidlák Zhotovení školního nábytku 104 500  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Contract management, a.s. Konzultační činnost a technická asistence v rámci claim managementu staveb - 2018 330 088  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace Pavlína Březinová Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání - kadeřnické a holičské služby 204 000  Kč
7. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OM Consulting s.r.o. Technický dozor 70 991  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Jihočeské muzeum v ČB - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích“ 2 874 390  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy České Budějovice - vazební věznice (Vězeňská služba České republiky) Brož - Ledinský s.r.o. ČB - Oprava dveří objektu 01 a 02 204 200  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Up Česká republika s.r.o. Objednávka stravenek pro Praha-východ - listopad 2018 70 862  Kč
22. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj PUSTEVNY, s.r.o. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Úprava běžeckých tras v oblasti Pusteven 254 000  Kč
21. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Česká správa sociálního zabezpečení Smlouva o zřízení věcného břemene č. VBO/3013/2018 210 000  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy statutární město Zlín AUTOCONT a.s. Kupní smlouva na prodloužení podpory pro BackUp Exec 326 579  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky BATTEX, spol. s r.o. Slaný,Pol.vězňů 1337-repase 8ks baterií 71 000  Kč
15. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STRABAG a.s. Výtluky Chodník Rašínovo 230 350  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Testan s.r.o. Poskytnutí elektrické energie ze sítě poskytovatele na základě podružného elektroměru. 20 600  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany TSUNAMI, spol. s r.o. 483/2018-SEV; Nákup obalových materiálů; č.spec.20047/18 148 465  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Česká spořitelna, a.s. Konfirmace MM255481 2 662 000  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Jana Černohorská Bohmannová Zástavní smlouva k nemovité věci 907 500  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Společnost VHST + Golf - vedoucí společník - VHST s.r.o. Smlouva o dílo: "III/03421 Stříbrné Hory průtah" 326 700  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AŽD Praha s.r.o. Objednávka č. 18/650081907 M 88 209  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Dodávka léků a ZM 91 904  Kč
22. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-střed ZNAKOM s.r.o. Aktualizace podkladů pro blokové čištění v roce 2019, včetně odsouhlasení na PČR a OD MMB 90 750  Kč
21. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Knihovna AV ČR, v. v. i. SUWECO CZ, s.r.o. zajištění a zpřístupnění EIZ e-knihy zahraniční_Wiley 6 965  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Robodrone Industries s.r.o. oBJEDNÁVKA 1810060 65 999  Kč
27. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. BAXTER CZECH spol. s r.o. OBJEDNÁVKA 190 031  Kč
14. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. Johnson  & Johnson, s.r.o. OBJEDNÁVKA 62 157  Kč
23. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace MAS Radbuza, z.s. Dodávka pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy 813 740  Kč
22. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s. Práce B.Ú. - živice, Akce velké B.Ú. 2018, U Nákladového nádraží (Pod Kapličkou-J. Želivského) 7 755 485  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Ing. Jiří Imrýšek SLU - marketingové činnosti 96 800  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1705000/5180519305 291 896  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Sportclub 80 Chomutov z.s. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Dodatek č. 9 ke smlouvě 944/TS zajištění svozu a odstraňování odpadu (cena za 5 let) 130 053  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE VIRTUE CS s.r.o. Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 490 050  Kč
7. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Unibal, s r.o. objednávka spotřební materiál 97 208  Kč
7. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Novartis s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 56 192  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Plzeň DIALAB spol. s.r.o. OBJEDNÁVKA - REAGENCIE 90 141  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE WAVEMAKER Czech s.r.o. Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 223 608  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Palivový kombinát Ústí, státní podnik B-PROJEKTY Teplice s. r. o. Objednávka zpracování dokumentace pro společné řízení a provádění stavby „VODAMIN II – MONITOROVACÍ VRTY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MOSTECKÉ PÁNVE – MONITOROVACÍ VRT JULIUS - ZÁPAD“. 114 950  Kč
30. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy FRESENIUS KABI, S.R.O., PRAHA Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 231 289  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.