Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 370 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-03

Celková cena nalezených smluv 3 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Město Kadaň Ivan Kaplan 5. změny územního plánu Kadaň 205 700  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje DV Stav s.r.o. DV stav s.r.o.-nákup obkladů a dlažby 118 523  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Město Rokycany STORAGE ONE, a.s. Objednávka 2408/18/40 - FortiGate FG-100E 57 027  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Městský ústav sociálních služeb města Plzně MK MARKET spol. s r.o. Dodávka oštřovatelského a zdravotnického materiálu 2019 1 028 500  Kč
27. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole BoneCare s.r.o. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 86 000  Kč
27. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. JEWA, s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 719 950  Kč
16. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s. dodatek smlouvy o dílo - VD Žermanice - doplnění zařízení TBD 4 864  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. METALLAN, spol. s r.o. Objednávka č. 20184302 Neuvedena
21. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příkazní smlouva LN 060 019, Ročov, Rafanda - rekonstrukce vodovodu Neuvedena
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Město Semily Vodohospodářské sdružení Turnov smlouva nepojmenovaná - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací a ČOV uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Neuvedena
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Olomouc FOFRNET spol. s r.o. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 208 846  Kč
12. 10. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Ústav pro péči o matku a dítě MEDITRADE spol. s r. o. Objednávka SZM 57 500  Kč
28. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště HaServices s.r.o. Navýšení ceny díla na základě méněprací a víceprací 7 893 818  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Pražská energetika, a.s. Povodí Vltavy, státní podnik Smlouva o dodávce elektřiny 143 409 357  Kč
1. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Obec Petráveč Zimní údržba - příjezdová komunikace pro autobusovou dopravu v místní části Polom 60 500  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost zvedák DPG 12K 116 160  Kč
21. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Město Studénka OZO Ostrava s.r.o. Nakládání s odpady Neuvedena
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Media Master, s.r.o. Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring 1 540 935  Kč
10. 9. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 158 185  Kč
20. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Technická univerzita v Liberci EUROSEAL a.s. Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje Neuvedena
23. 12. 2016 3. 12. 2018 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Bohnice Firstpower a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2016/221 4 275 862  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace ESL, a. s. PolyGram - modernizace vybavení dílen SOU Kyjov pro část veřejné zakázky s názvem Výukové moduly 458 590  Kč
1. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 4 European Transportation Consultancy, s.r.o. Dopravní Studie "Dolní Michle" - dopravní průzkum 96 800  Kč
27. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Polnost, spol. s.r.o. Kupní smlouva na zástavové býčky 93 775  Kč
19. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Smlouva o dílo - ČOV Rokytnice - náhrada čerpací techniky na kalolis 302 016  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Správa Národního parku Šumava Forestinvest s.r.o. Smlouva o dílo na předvýrobní úpravy MT 35449-ÚP86 544 379  Kč
2. 8. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Bohnice Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. Smlouva na opravy pozemních komunikací 60 784  Kč
10. 9. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy ELI LILLY ČR, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 87 925  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace SKANSKA a.s. Dodatek č. 3 - doplnění inflační doložky a nahlašování změn vztahující se k tomuto právnímu vztahu 261 360  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace USK s.r.o. Objednávka číslo: Obj-3384/18; Běžná údržba ( 1.12. - 15.12. 2018 ) 183 386  Kč
26. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Pardubického kraje LAX s.r.o. Objedn.č.4500769984 - LaX s.r.o. 117 001  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace FREKOMOS s.r.o. Seřezání krajnic a hloubení příkopů na vybraných úsecích v okrese Olomouc 1 352 897  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Dřevozpracující výrobní družstvo nábytek 65 703  Kč
29. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. Prodej dříví;o dodávce dříví 508 200  Kč
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Neuvedena
3. 12. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Smlouva o výpůjčce Neuvedena
18. 10. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský Fakultní nemocnice Brno Objednávka zboží 86 895  Kč
13. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Městské služby Písek s.r.o. BRUSICO - průmyslové podlahy s.r.o. Smlouva o dílo-Oprava podlahy-Budova 24, Městský areál Sedláčkova 472 392 040  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.