Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 595 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-04

Celková cena nalezených smluv 14,47 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní základní škola profesora Otakara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000012086922 Neuvedena
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj ICT Pro s.r.o. Objednávka č. 2018/01932 - zabezpečení webových serverů IIS krajského úřadu 82 280 Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Siemens s.r.o. motor, rezistor, compact flash card 67 000 Kč
11. 5. 2017 4. 12. 2018 Detail smlouvy Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Obchodní tajemství Obchodní tajemství Neuvedena
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické Darovací smlouva - finanční dar 150 000 Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. TRASKO BVT, s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-055-1-2018 - Nezamyslice, ul. 1. máje - sanace DN 300, DN 400, DN 500 3 657 370 Kč
19. 9. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jiří Novák Smlouva o dílo ÚZSVM č. 234/2018 - Výměna oken a dveří v budově sídla OOP Uherské Hradiště etapa r. 2018 4 214 155 Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno POLYMED medical CZ, a.s. FN Brno modernizace perinatologického centra, část č. 34 - koupě příručního ultrazvukového Doppleru s vodotěsnou sondou 35 066 Kč
2. 1. 2008 4. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Armádní Servisní, příspěvková organizace Smlouva o dodávce tepelné energie 25 286 432 Kč
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy ABC Chomutov spol. s r.o. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Dodatek č. 8 ke smlouvě 920/TS zajištění svozu a odstraňování odpadu (cena za 5 let) 61 841 Kč
9. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova Congress Business Travel spol. s r.o. RUK: smlouva o organizačním zajištění akce 170 000 Kč
27. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Divadelní agentura ECHO, spol. s r. o. Smlouva o představení VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ 127 400 Kč
29. 6. 2019 4. 12. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace KOVALI.PM s.r.o. Obj. - perfusory 69 992 Kč
18. 10. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Amgen s.r.o. Objednávka léků 201 307 Kč
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Aspironix s.r.o. Závazek k obchodnímu zvýhodnění - dohoda o ukončení Neuvedena
20. 11. 2017 4. 12. 2018 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Johnson & Johnson, s.r.o. Smlouva kupní 2 165 900 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 4 Spartak Praha 4 z.s. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/2017/0462/OKS , dodatek číslo 2 181 500 Kč
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova Český metrologický institut MFF_Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu_Vývoj hardwarového a softwarového řízení průtokoměru státního etalonu vysokého vakua 150 000 Kč
26. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Department of the Built Environment Technische Universiteit Eindhoven Erasmus + institucionální dohoda o výměně studentů a učitelů 2019/20 - 2021/22 Neuvedena
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy G and G Medical ENGINEERING, spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 56 685 Kč
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Moderní škola s.r.o. Objednávka židlí a lavic do tříd 100 000 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice PEGASUS Service s.r.o. Smlouva o zajištění úklidových služeb 1 027 580 Kč
17. 10. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Domažlice Lesní stavby, s.r.o. Realizace stavby „Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ 44 648 750 Kč
2. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy LESIA a.s. v likvidaci Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA NA DŘEVO 121 000 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Diagnostic Pharmaceuticals a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 56 414 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Mügl stavby s.r.o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/231/061/002023 72 450 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) Sodexo Pass Česká republika a.s. objednávka stravenek KoP Kladno 174 877 Kč
4. 9. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Johnson & Johnson, s.r.o. Objednávka KS - Zdravotnický materiál Neurochirurgie 59 358 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Josef Heřmanský Ing. CSc,. 1945 Dodatek ke kupní smlouvě 2 482 835 Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Mgr. Libor Skopalík Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí 411 524 Kč
29. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  1. PRODEX spol. s r.o., organizační složka
  2. Valbek, spol. s r.o.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY: „Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)" 31 583 783 Kč
27. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola Chomutov, Školní 1480 Josef Vyhlas Objednávka - rolety 69 505 Kč
16. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Katastrální úřad pro Olomoucký kraj KONE, a.s. Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA KOMPLEXNÍ VÝMĚNU VÝTAHU 669 130 Kč
1. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražské služby, a.s. Krejcárek - VČ ZÚK Neuvedena
13. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. MOTOR, s.r.o. Smlouva o vytvoření grafického díla Neuvedena
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav Josef Lev Ostraha - 2026H1180011 -574 dod.1 - SBS IVA, Bečov Neuvedena
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce PANEP s.r.o. Objednávka NOSZM18011772 - zdravotnický materiál 197 951 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Grantová agentura České republiky PERFECT CATERING s.r.o. Objednávka cateringu a organizace slavnostní akce – 25. výročí založení GA ČR 189 970 Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Machovský s.r.o. SmloD_Propagační tiskoviny Olomouckého kraje 769 403 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka