Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 457 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-04

Celková cena nalezených smluv 14 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole AUTOCONT a.s. Objednávka - Upgrade a zálohování 439 165  Kč
9. 5. 2017 4. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Římskokatolická farnost Mohelnice Dohoda o vydání věci , p.č. 1252/8 v k.ú. Mohelnice 62 810  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy EFOMP Fairmount House České vysoké učení technické v Praze Meznárodní kurz EUTEMPE-RX 2019 95 519  Kč
29. 6. 2019 4. 12. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace KOVALI.PM s.r.o. Obj. - perfusory 69 992  Kč
18. 10. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Amgen s.r.o. Objednávka léků 201 307  Kč
27. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Divadelní agentura ECHO, spol. s r. o. Smlouva o představení VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ 127 400  Kč
11. 5. 2017 4. 12. 2018 Detail smlouvy Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Obchodní tajemství Obchodní tajemství Neuvedena
27. 10. 2014 4. 12. 2018 Detail smlouvy Siemens, s.r.o. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost tel. zařízení M1 Full Service Neuvedena
22. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace Moravské zemské muzeum Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 13/2010 ze dne 5. 1. 2011. 4 000 000  Kč
26. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Department of the Built Environment Technische Universiteit Eindhoven Erasmus + institucionální dohoda o výměně studentů a učitelů 2019/20 - 2021/22 Neuvedena
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost GLOBDATA a.s sms jízdenky Neuvedena
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Teleflex Medical s.r.o. Nákup SZM 136 076  Kč
29. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fyzická osoba Město Bruntál kupní - Kupní smlouva 1 403 600  Kč
29. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Moravský Krumlov ARFORM, spol. s r.o. Objednávka kancelářského nábytku, ORR 100 981  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Schubert CZ spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. 2SZM272951-Schubert CZ spol. s r.o. 53 666  Kč
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany SPRINT spol.s r.o. 176-1 Výzva k plnění - nákup vosků a servisního materiálu. 129 892  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky KRISTYÁN cz s.r.o. Chladničky 1 149 063  Kč
16. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Katastrální úřad pro Olomoucký kraj KONE, a.s. Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA KOMPLEXNÍ VÝMĚNU VÝTAHU 669 130  Kč
12. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 0olicejní sportovní klub Přerov posilovací strje 50 200  Kč
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Objednávka NOSZM18011666 - zdravotnický materiál 85 836  Kč
1. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pražské služby, a.s. Krejcárek - VČ ZÚK Neuvedena
26. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Alliance HealthCare, s.r.o. Objednávka léků 106 667  Kč
29. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR H - REKULTIVACE, a.s. I/43 Černá Hora - Sebranice - kácení a zdravotní prořez dřevin 1 181 376  Kč
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Moderní škola s.r.o. Objednávka židlí a lavic do tříd 100 000  Kč
23. 10. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. Objednávka ZM 108 543  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy G and G Medical ENGINEERING, spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 56 685  Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace TRIOS, spol. s r.o. Objednávka CL - reagencie 76 771  Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Mgr. Libor Skopalík Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí 411 524  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Příbram (Úřad práce České republiky) Sodexo Pass Česká republika a.s. objednávka stravenek KoP Kladno 174 877  Kč
27. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy DYNATECH s.r.o. provádění interních auditů 118 580  Kč
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova Český metrologický institut MFF_Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu_Vývoj hardwarového a softwarového řízení průtokoměru státního etalonu vysokého vakua 150 000  Kč
20. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Jan Beneš Výměna starého osvětlení 159 557  Kč
12. 9. 2013 4. 12. 2018 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Smlouva na dodávku tepelné energie 1 122 154  Kč
13. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Colsys s.r.o. Havárie - oprava EZS, EPS, CCTV - SLTM Hlavenec, SoD č. 6440-0135-2018-100 75 028  Kč
1. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léčiv_ 1.12.2018 308 787  Kč
27. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. RADIOMETER s.r.o. VO-2018-130-000950 103 092  Kč
26. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Velké Meziříčí Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Dodatek č. 2 - zvýšení hodnoty nemovitých věcí přenechaných k dočasnému užívání 2 130 042  Kč
28. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy hl. m. Prahy PAUK spol. s r.o. obj. realizace štěrkových trávníků v parku pod rozhlednou - komplex zahrad vrchu Petřína 119 851  Kč
23. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Holešov E.ON Energie, a. s. energie - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí Neuvedena
26. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Linde Gas a.s. Dlouhodobý pronájem lahví Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.