Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 866 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-05

Celková cena nalezených smluv 10 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Axamit s.r.o. Eventy - pro zákazníky 106 862  Kč
22. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace FITOX TEAM s.r.o. Reko dílen a tech.zázemí SÚS ÚK - stř. Chomutov p.č. 3189/5 a 3189/11 84 700  Kč
1. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Vertical Entertainment s.r.o. podlicenční smlouva k veřejnému kinematografickému představení 5 289  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městský ústav sociálních služeb města Plzně Jindřich Jindřich - EKOLINE Daňové poradenství Neuvedena
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. KB IBS - 1830305474 - FX.Spot - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. (ID:2743587) Neuvedena
31. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Teplárny Brno, a.s. TENZA, a.s. SoD - Rekonstrukce SCZT pára x HV oblast ul. Cejl, Tkalcovská Neuvedena
26. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Renarkon, o. p. s. Helena Piskořová Faktura za nákup koksu ořech A a ořech B 65 072  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny BAXTER CZECH spol. s r.o. Objednávka - Lékárna 78 248  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Ministerstvo vnitra Dílčí smlouva č. 16 o dílo k RS na Vybudování DCeGov 20 460 789  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond ROMAN BRÁZDIL Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/003/19210/672/144/002590 149 999  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Abbott Laboratories, s.r.o. Objednávka - Lékárna 741 920  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Petra Fialová, nar. 1975 Město Přeštice kupní - Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 964/1 v bytovém domě Husova č. p. 964, Přeštice 404 900  Kč
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 18 Trigema Building a.s. Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd 418 780  Kč
28. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Alliance Healthcare s.r.o. Objednávka - Lékárna 56 997  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace OMV Česká republika, s.r.o. Nafta morotová do bencaloru 414 909  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Československá obchodní banka, a. s. REPO (AVISme 2018002571) 6 727 778  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Nejvyšší správní soud Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka stravenek prosinec 2018 258 700  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 121 270  Kč
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy MĚSTO TURNOV EVROFIN Int. spol. s r.o. Kupní a servisní smlouva - frankovací stroj Neopost IS 420 s příslušenstvím 72 419  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Miloslav Urbánek Malířské práce 161 500  Kč
29. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem 405 630  Kč
29. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištětní dopravní obslužnosti zajištění provozu spojů linky 460720 423 639  Kč
1. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městská kulturní zařízení v Litoměřicích FALCON a.s. podlicenční smlouva k veřejnému kinematografickému představení 41 564  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz technických sportů Prácheňsko z.s. Městské služby Písek s.r.o. Smlouva o svozu SKO 2009, Příloha 2019 71 148  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Up Česká republika s.r.o. Objednávka poukázek_138272_2241192078-152134 132 560  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Janssen-Cilag s.r.o. objednávka léků 137 555  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy POHL cz, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR D 2878/20-666/33210/2018 159 478  Kč
23. 5. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Contract management, a.s. I/3 Benešov křižovatka u Topolu - Technická asistence v rámci přípravy podkladů pro tvorbu zadávací 271 040  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Radek Šiška Povodí Moravy, s.p. Dodávka pneumatik pro stroje a automobily II. 129 586  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o. Objednávka OKB - Diagnostika 298 877  Kč
30. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole MEDISTAT, spol. s r.o. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 83 974  Kč
31. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. sw ht-s5 + psychotesty 63 128  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy ČESKÝ ROZHLAS EXON s.r.o. Dílčí smlouva č. 4 82 032  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Chemikálie 77 440  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy BaN STAV s.r.o. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Oprava 36 metrů plotu-PS Jemnice 99 520  Kč
20. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Pharmos a.s. Objednávka léků 62 737  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Oil Team a.s. motorová nafta pro cest. Hanušovice 100 200  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace LS MONT s.r.o. Objednávka č. 18/293000853 na opravu bytového jádra v žst. Okrouhlice 238 613  Kč
11. 9. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace PEGAS OIL s.r.o. nákup motorové nafty 152 763  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1702500/0052712 179 790  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.