Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 995 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-05

Celková cena nalezených smluv 9,92 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih TECHSTAIN s.r.o. Zveřejnění O/4014/2018/OBH - oprava kotle, O. Jih 74 526 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grant Thornton Advisory s.r.o. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Koncepce strategického cílení aktivit Správy a údržby silnic PK realizovaných vlastními pracovníky a vlastní mechanizací" Neuvedena
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost XANTHUS a. s. Údržba ZIS MHD 1 446 555 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Škola Můj Projekt - základní škola Praha, s.r.o. smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001261 521 594 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Potvrzení objednávky č. 1602486/45298 69 129 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Potvrzení objednávky č. 1503735/2192 70 226 Kč
22. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava PHARMOS a.s. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 60 386 Kč
26. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Renarkon, o. p. s. Helena Piskořová Faktura za nákup koksu ořech A a ořech B 65 072 Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 177 231 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Bayer Bayer - 44485 173 420 Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy GDPR Systems s.r.o. Základní umělecká škola Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 181 500 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Plzeň ROCHE s.r.o. OBJEDNÁVKA - REAGENCIE 359 199 Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. JASS-UNI, spol. s.r.o. Dílo;Stavební práce 204 688 Kč
21. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova HP TRONIC-prodejny elektro a.s. PedF_Objednávka_Tablet mobilní učebna Android 105 000 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Up Česká republika s.r.o. Objednávka poukázek_138272_2241192078-152134 132 560 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJ1864395 316 143 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Ministerstvo vnitra Dílčí smlouva č. 16 o dílo k RS na Vybudování DCeGov 20 460 789 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Milevsko ZVVZ ENERGO, s.r.o. Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. ZVVZ - EG 5001 - cenové ujednání pro rok 2019 1 426 590 Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. P.S.CH. spol s r.o. pytlovaná sůl na výrobu solanky 80 651 Kč
31. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Letiště Ostrava, a.s. účastnická smlouva Neuvedena
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. Nákup 2ks APPLE MACBOOK PRO 13" 15 2.3 GHZ/g/256/CZ, ústav informatiky 116, PEF (81) 79 959 Kč
22. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Objednávka zboží 174 978 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond ROMAN BRÁZDIL Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/003/19210/672/144/002590 149 999 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Milevsko ZVVZ ENERGO, s.r.o. Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. ZVVZ - EG 5775 - cenové ujednání pro rok 2019 486 622 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Citibank Europe plc, organizační složka Czech Airlines Technics, a.s. SMLOUVA O OBCHODU Neuvedena
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy MĚSTO TURNOV EVROFIN Int. spol. s r.o. Kupní a servisní smlouva - frankovací stroj Neopost IS 420 s příslušenstvím 72 419 Kč
23. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Objednávka zboží 365 516 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo financí Československá obchodní banka, a. s. DEPO (AVISme 2018002580) 12 210 Kč
22. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Objednávka zboží 64 389 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR AŽD Praha s.r.o. WIM 2017 - LOKALITA D4 – 9,5km 20 258 733 Kč
30. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova Sitewell s.r.o. PedF_Objednávka_Vývoj aplikace pro správu dat a vyhodnocení 82 500 Kč
30. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism Voice of Prague, s.r.o. Smlouva o reklamě Expres FM a Classic Praha 276 606 Kč
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy SAKO Brno, a.s. isocorp brno, s.r.o. Rámcová smlouva na opravy tepelných izolací 3 630 000 Kč
30. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Poděbrady Kadlec - elektronika, s.r.o. Smlouva o dílo 375 584 Kč
23. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SBLCore s.r.o. Smlouva založená z objednávky č.3586203770 66 550 Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno Potvrzení objednávky č. 1602486/2181156739 1 339 143 Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci MD Vision s.r.o. Služby reklamní marketing.agent. - výb. řízení 1 543 960 Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno EspoMed spol. s r.o. Spotřební materiál pro KRNM - vaskulární intervence neuro, část č. 16 - dodatek č. 1 Neuvedena
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1702500/0052712 179 790 Kč
19. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav Milan Antoš ÚPS na Sychrově, SZ Sychrov, Kompletní restaurování mobiliárních předmětů, NPU-440/1001/2018 125 840 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka