Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 909 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-05

Celková cena nalezených smluv 10 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci MD Vision s.r.o. Služby reklamní marketing.agent. - výb. řízení 1 543 960  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. dodávka léčivých přípravků 91 335  Kč
30. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Poděbrady Kadlec - elektronika, s.r.o. Smlouva o dílo 375 584  Kč
19. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav Milan Antoš ÚPS na Sychrově, SZ Sychrov, Kompletní restaurování mobiliárních předmětů, NPU-440/1001/2018 125 840  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace PORR a.s. II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev.č. 11533-2, Dodatek č. 3 Neuvedena
31. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Teplárny Brno, a.s. TENZA, a.s. SoD - Rekonstrukce SCZT pára x HV oblast ul. Cejl, Tkalcovská Neuvedena
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Městský ústav sociálních služeb města Plzně Jindřich Jindřich - EKOLINE Daňové poradenství Neuvedena
31. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Letiště Ostrava, a.s. účastnická smlouva Neuvedena
2. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. H D B , s. r. o. MOTOROVÁ NAFTA Neuvedena
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství D5 - Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu a Balík Do balíkovny č. 982707-1282/2016 Neuvedena
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. IN-SY-CO s.r.o. Objednávka převedení dat z modulu IN-SY-CO do zaslaných souborů VEMA Neuvedena
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 121 270  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny ViaPharma s.r.o. Objednávka - Lékárna 57 387  Kč
16. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Lesy České republiky, s.p. Smlouva o předání majetku, p.p.č. 447/1, k.ú. Lbín, p.p.č. 1525/1, k.ú. Radouň u Štětí, p.p.č. 872, k.ú. Trnobrany, p.č. 5418/1, 5419/1, 5419/4, 5419/7 a 5419/12, k.ú. Litoměřice 2 734 385  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jiří Hlaváček, 1966 MO - Kupní smlouva - prodej pozemků v ČZS ZO Pod Koldomem 94 344  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace CZ LOKO, a.s. Objednávka oprava MVTV 2-050 232 078  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Axamit s.r.o. Eventy - pro zamestnance 89 915  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. KB IBS - 1830305474 - FX.Spot - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. (ID:2743587) Neuvedena
27. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy MĚSTO TURNOV EVROFIN Int. spol. s r.o. Kupní a servisní smlouva - frankovací stroj Neopost IS 420 s příslušenstvím 72 419  Kč
13. 6. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o. Smlouva o investičním úvěru 955 900  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Bayer Bayer - 44485 173 420  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Plzeň ROCHE s.r.o. OBJEDNÁVKA - REAGENCIE 359 199  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Ministerstvo vnitra Dílčí smlouva č. 16 o dílo k RS na Vybudování DCeGov 20 460 789  Kč
30. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Ing. Libor Hlaváček Smlouva o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny Investičního úvěru Zemědělec 362 274  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace LS MONT s.r.o. Objednávka č. 18/293000853 na opravu bytového jádra v žst. Okrouhlice 238 613  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Oil Team a.s. motorová nafta pro cest. Hanušovice 100 200  Kč
11. 9. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace PEGAS OIL s.r.o. nákup motorové nafty 152 763  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1702500/0052712 179 790  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Znojmo SKS s.r.o. Dodatek č. 1 - Znojmo - Rozšíření MKDS 2018 485 678  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. JASS-UNI, spol. s.r.o. Dílo;Stavební práce 204 688  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje IS STAR s.r.o. Plynotěsné protichem. ochranné oděvy 199 953  Kč
10. 9. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119 Vít Míchal Objednávka - Polytechnické a relaxační centrum 99 704  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Medtronic Czechia s.r.o. Objednávka - Lékárna 220 799  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Lékárna ÚVN - veřejná Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 204 137  Kč
22. 10. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno ROCHE s.r.o. Objednávka léků 2 625 953  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. Objednávka - Referát zdravotnických prostředků 232 300  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Příbram XEVOS Solutions s.r.o. Kupní smlouva Office 365 : 200 + 20 licencí 607 565  Kč
5. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Středočeský kraj SK Volejbal Kolín, z. s. Smlouva SK Volejbal Kolín, z. s. 150 000  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Amgen s.r.o. Objednávka - Lékárna 237 600  Kč
4. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Okresní soud v Děčíně Up Česká republika s.r.o. Stravenky na 12/2018 130 240  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.