Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 800 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-06

Celková cena nalezených smluv 47,37 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 7. 2015 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Česká telekomunikační infrastruktura a.s. VUSS - nájemní smlouva O2, K V 674 700 000 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Město Cheb FM Tech CZ, s.r.o. Smlouva o dílo č. SM/3349/2018 - FM Tech CZ, s.r.o. - úprava systému PBZ - Dyleňská 24 73 422 Kč
31. 8. 2015 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. NIV příprava Oprava mostů 11-096, 097 Rapotín - zpracování PD 264 990 Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Česká republika - Okresní soud v Ostravě Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu 121 000 Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Monzas,spol. s r.o. objednávka-oprava kabelových rozdělovačů v žst.Slaný 514 049 Kč
26. 10. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Fresenius Kabi s.r.o. Objednávka léků 76 354 Kč
7. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Objednávka 1000179008 354 874 Kč
8. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice Pardubického kraje a.s. Objednávka 1000179066 68 085 Kč
9. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy VeaCom s.r.o. EKOLTES Hranice, a.s. Kupní smlouva - Man TGM Neuvedena
13. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Objednávka 1000179240 68 377 Kč
7. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Krajská nemocnice T. Bati a.s. Objednávkaj 1000179040 200 557 Kč
21. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. FN Královské Vinohrady Objednávkaj 1000179597 1 002 785 Kč
12. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. I/60 Žulová - oprava mostu 60-012 - zpracování PD Neuvedena
1. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. FN BULOVKA Objednávka 1000178779 115 895 Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Nývltová Marta nar. 1969 Město Trutnov Směna pozemků, smlouva č. 1113180038 78 600 Kč
27. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice České Budějovice, a.s. Objednávka 1000179865 69 144 Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Oblastní nem. Mladá Boleslav,a.s. Objednávka 1000179508 75 414 Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole TO Nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Transfuzní přípravky 64 687 Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Komerční banka, a.s. Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarání transakcí s CP 200 000 Kč
23. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy AMGEN s.r.o. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 458 635 Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Náchod a.s. Pro-Charitu s.r.o. Objednávka 1 459 513 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Up Česká republika s.r.o. Objednávka poukázek (typ stravenky) 340 869 Kč
14. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Petr Innemann Dodatek č. 1 k PS na pacht pozemků č. 90N15/33, opakované zveřejnění dodatku z důvodu ochrany osobních údajů, původní vyvěšení bylo 14.11.2018. Neuvedena
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) AKR1 s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA - TONERY pro ÚP Střední Čechy 11/2018 119 595 Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 9 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny č. 982507-1603/2012 Neuvedena
21. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. objednávka-NL 133 778 Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Colonnade Insurance S.A., organizační složka změna pojistného období pojistné smlouva č. 2209205618 326 700 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DISCOMP s.r.o. Výměna elektroistalace v areálu Dýšina 86 636 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy DAFNÉ profi, s.r.o. Termoprádlo 86 636 Kč
16. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o Tiskárna Daniel tisk katalogu, pozvánek, plakátů Piepenhagen 102 000 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX Brno nem 1600731 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 163 849 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 633 038 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 263 728 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy A.IMPORT.CZ spol. s r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 61 278 Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Přikryl Karel, rok narození 1937 Statutární město Brno Kupní smlouva - pozemek p.č. 351/23 v k.ú. Kníničky 65 582 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně TriLAB Group s.r.o. Objednávka 3D tiskárny TRILAB DeltiQ L 84 662 Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. objendávka - üdržba v D 64 944 553 Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. FN Hradec Králové Objednávka 1000179952 484 525 Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. T.E.P.Z., s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 952 270 Kč
30. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ing. Jan Štancl OTV/OB/1313/18 - Dendrologický průzkum, Zjištění průběhu stáv. inž. sítí, Hluková studie pro dobu výstavby, Hluková studie z provozu, pro rozšíření komunikace Formanská. Stavba č.0101 TV Újezd, etapa 0004 118 580 Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.
Pomoc právníka