Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 682 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-06

Celková cena nalezených smluv 47 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy A.IMPORT.CZ spol. s r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 61 278  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 633 038  Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Přikryl Karel, rok narození 1937 Statutární město Brno Kupní smlouva - pozemek p.č. 351/23 v k.ú. Kníničky 65 582  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. objendávka - üdržba v D 64 944 553  Kč
16. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o Tiskárna Daniel tisk katalogu, pozvánek, plakátů Piepenhagen 102 000  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně TriLAB Group s.r.o. Objednávka 3D tiskárny TRILAB DeltiQ L 84 662  Kč
22. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze RoboVend s.r.o. Dodatek č. 2 Neuvedena
12. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. I/60 Žulová - oprava mostu 60-012 - zpracování PD Neuvedena
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě GC System a.s. kupní smlouva z VZ - dodávka PC sestav a monitorů 246 235  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Sanofi Aventis,s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 79 079  Kč
23. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ UBX Plzeň s.r.o. dodatek č. 2 k Dohodě o umístění tabule 53 254  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Up Česká republika s.r.o. Objednávka poukázek (typ stravenky) 340 869  Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. AMGEN s.r.o. objednávka léků 603 922  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Obec Dobrovítov Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 6 534  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. FN Hradec Králové Objednávka 1000179952 484 525  Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Olga Želenská-Drápalová Smlouva o zájezdovém představení 78 650  Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Komerční banka, a.s. Dodatek č. 4 ke smlouvě o obstarání transakcí s CP 200 000  Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. Antonín Světinský Objednávka - Tvorba propagačních videí 69 000  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ZLINER s.r.o. opravené díly 196 266  Kč
3. 2. 2017 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Agrární komora Příbram Pronájem nebytových prostor, včetně poskytování služeb s tím souvisejících 236 676  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a. s. Statutární město Opava smlouva o zřízení věcného břemene - parc.č. 969/1 k.ú. Komárov u Opavy 2 541  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ostrava ICZ a.s. Objednávka č. 3820/2018/133 - RS 119 306  Kč
26. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy ELPRA s.r.o. Domov pro seniory Malešice Smlouva o dílo - Rekonstrukce technických prostor hlavní budovy Rektorská 577 832 153  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Praktikum s r.o. Obj. - oprava veřej. osvětlení - centrální park - 3.část 65 558  Kč
30. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Brněnské komunikace a.s. Inter Eko CZ s.r.o. Objednávka: kontrola a čištění odv. systémů 127 050  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DISCOMP s.r.o. Výměna elektroistalace v areálu Dýšina 86 636  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Václav URBANEC RD 195 - Zajištění dodávek ovoce a zeleniny pro VSZ 860 Praha. 800 000  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Město Cheb FM Tech CZ, s.r.o. Smlouva o dílo č. SM/3349/2018 - FM Tech CZ, s.r.o. - úprava systému PBZ - Dyleňská 24 73 422  Kč
23. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy AMGEN s.r.o. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 458 635  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Okresní soud v Litoměřicích Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka poukázek Fokus Pass 201 200  Kč
21. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. objednávka-NL 133 778  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Ústí nad Labem Tomáš Savka Objednávka - hygienických potřeb pro OSPOD 75 019  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. C SYSTEM CZ A.S. Kupní smlouva (dodávka přenosných počítačů) 761 219  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové VWR International s.r.o. objednávka-NL 64 033  Kč
27. 7. 2015 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Česká telekomunikační infrastruktura a.s. VUSS - nájemní smlouva O2, K V 674 700 000  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze STIMCARE S R.O. STIMCARE S R.O. - OBJKS1801449 77 174  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace A-TEC servis s.r.o. Zametací kartáče 33 009  Kč
1. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. FN BULOVKA Objednávka 1000178779 115 895  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) AKR1 s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA - TONERY pro ÚP Střední Čechy 11/2018 119 595  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik ELDOR II, spol. s r.o. doávka materiálu - trubky, svítidla, kabely 71 553  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.