Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 715 výsledků na výraz zverejneno:2018-12-06

Celková cena nalezených smluv 47 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze ŠKODA AUTO a.s. Darovací smlouva na peněžní dar 170 000  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Národní galerie v Praze BONTONFILM a.s. smlouva o spolupráci - zajištění podlicence a distribuce dokumentárního filmu HUMAN FLOW 342 183  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. objendávka - üdržba v D 64 944 553  Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Přikryl Karel, rok narození 1937 Statutární město Brno Kupní smlouva - pozemek p.č. 351/23 v k.ú. Kníničky 65 582  Kč
16. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o Tiskárna Daniel tisk katalogu, pozvánek, plakátů Piepenhagen 102 000  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně TriLAB Group s.r.o. Objednávka 3D tiskárny TRILAB DeltiQ L 84 662  Kč
19. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy TENDERISE s.r.o.
  1. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  2. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Kupní smlouva 346 302  Kč
28. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace DT-STAV s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2 537 074  Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy AMGEN s.r.o. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 506 807  Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Fakultní nemocnice Olomouc Smlouvao zajištění lékárenské pohotovostní služby ve městě Olomouc 1 210 000  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. PROMEDICA PRAHA GROUP A.S. - OBJKS1801463 642 272  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze M.G.P.SPOL.S.R.O. M.G.P.SPOL.S.R.O. - OBJ1806702 154 348  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond DOMINIK HOMER Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/231/061/002051 262 570  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Technická univerzita v Liberci ALICOM s.r.o. Kupní smlouva_Alicom_PC 261 026  Kč
7. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. Klíčový kabinet vč. licencí 376 274  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Odstranění náletových stromů a křoví na CS Ohře III v úseku Hlavno - Sokolov. 316 007  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 140 449  Kč
26. 10. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Alliance Healthcare s.r.o. Objednávka léků 186 620  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy A.IMPORT.CZ spol. s r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 61 278  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
12. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. I/60 Žulová - oprava mostu 60-012 - zpracování PD Neuvedena
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek Neuvedena
13. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Objednávka 1000179240 68 377  Kč
26. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace PRO TRAVEL CK, s.r.o. Smlouva o zajištění zájezdu 301 500  Kč
16. 2. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik KUHN - BOHEMIA a.s. Servisní prohlídky kolového nakladače KOMATSU WA470-8 1 452 000  Kč
26. 10. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno Fresenius Kabi s.r.o. Objednávka léků 76 354  Kč
30. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ing. Jan Štancl OTV/OB/1313/18 - Dendrologický průzkum, Zjištění průběhu stáv. inž. sítí, Hluková studie pro dobu výstavby, Hluková studie z provozu, pro rozšíření komunikace Formanská. Stavba č.0101 TV Újezd, etapa 0004 118 580  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 837 461  Kč
28. 3. 2017 6. 12. 2018 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Brno NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. Rámcová kupní smlouva dodávky ponožek pro pacienty - NORTHMAN OUTDOOR s.r.o e.č.T004/17V/00003756. 164 863  Kč
21. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Zenagel a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 80 616  Kč
3. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Domov pro seniory Háje Ing. Ondřej Hlaváček Smlouva o kontrolní činnosti - klimatizace pokojů 104 537  Kč
22. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Město Roudnice nad Labem Chládek & Tintěra, a.s. Smlouva o dílo - na opravu opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého 3 165 514  Kč
26. 4. 2017 6. 12. 2018 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 70 180  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Potvrzení objednávky č. 1707001/5005420608 66 063  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Sanofi Aventis,s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 79 079  Kč
23. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ UBX Plzeň s.r.o. dodatek č. 2 k Dohodě o umístění tabule 53 254  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Up Česká republika s.r.o. Objednávka poukázek (typ stravenky) 340 869  Kč
6. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Maschinenring Česká republika s.r.o. Rámcová smlouva úklid sněhu 1 026 876  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze Origon spol. s r.o. projekt 242 000  Kč
22. 11. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor evidence, správy a využití majetku
  2. Český svaz plavecký sportů
nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání § 2302 a násl. NOZ: Rozšíření předmětu nájmu o sklad P204 o výměře 16,58 m2 55 272  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.