Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 429 výsledků na výraz zverejneno:2019-01-07

Celková cena nalezených smluv 52 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 11. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III EFEKT ROKYCANY s.r.o. Opravu buněk v budově Domova mládeže, Fr. Kotyzy 1026, Rokycany 189 329  Kč
1. 11. 2016 7. 1. 2019 Detail smlouvy Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov GHC Invest, s.r.o. Měřící a regulační deska pro veřejné bazény 197 303  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Linde Gas a.s. Odběr technických plynů a ostatního zboží dle potřeb 18 150  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. VOL-2019-150-000003 1 584 000  Kč
31. 8. 2017 7. 1. 2019 Detail smlouvy Regionální muzeum v Chrudimi Edenred CZ s.r.o. Dodávka stravenek 49 568  Kč
12. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Město Holice Voto plyn s.r.o. ČP 61 Bratří Čapků, byt č. 23, Holice - Rekonstrukce elektroinstalací a koupelnového jádra 99 817  Kč
29. 10. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s. KZ_OH 2600096755 102 000  Kč
26. 11. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 IQ GASTRO s.r.o. Smlouva o dílo "Oprava vzduchotechniky 1. etapa - nákup strojů a technologického vybavení na stravovací část Karlovarská" 6 791 442  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Lukáš Varga, 1987 Statutární město Opava smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - parc.č. 620 v k.ú.Vávrovice 2 178  Kč
3. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Husák Jakub Jiná soukromoprávní smlouva (včetně nepojmenovaných);ostatní, Dohoda o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku - Husák Jakub 60 501  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha MDX-H-58 302 456  Kč
28. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Město Dvůr Králové nad Labem Pavel Bořek Smlouva o dílo - Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, ulice Komenského 1296/231ve Dvoře Králové nad Labem 1 246 557  Kč
27. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. DISPO Družstvo invalidů Rámcová dohoda na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků. 968 000  Kč
31. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. TOBIS, s.r.o. Dílo;Stavební práce 12 902 418  Kč
2. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Město Tábor BYTES Tábor s.r.o. Cenové ujednání pro rok 2019 Neuvedena
19. 11. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava TOS OLOMOUC, s.r.o. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě Neuvedena
3. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Up Česká republika s.r.o. Objednávka 19/635830001 340 288  Kč
20. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Jihozápadní dřevařská a.s. Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 204 271 253  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond AgroArchman s.r.o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/342/071/000850 597 000  Kč
6. 11. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Úřad městské části Praha 6 Oracle Czech s.r.o. Služba technické podpory databázového systému - 2265247 163 472  Kč
3. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Krajská nemocnice T. Bati a.s. Objednávka 1000180091 457 500  Kč
4. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ lmhoff & Stahl GmbH Smlouva založená z objednávky č.3581309083 82 725  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce BAXTER CZECH spol. s r.o. Objednávka P16199 HVLP - léky 56 298  Kč
21. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy PHOENIX LV,s.r.o. Thomayerova nemocnice Dodávka ZM 187 000  Kč
28. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace Designové centrum OMIZOL spol. s r.o. Smlouva o dílo - workautová sestava 209 598  Kč
2. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Denní centrum Barevný svět, o.p.s. Pověření k poskytování sociální služby-chráněné bydlení (2603951) Neuvedena
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Masarykova univerzita JAMK University of Applied Sciences School of Professional Teacher Education Inter-institucionální smlouva Erasmus+ ID 4320 Neuvedena
4. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Nemocnice Pelhřimov, příspěvk.org. Objednávka 1000180178 72 252  Kč
3. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno HPST, s.r.o. Objednávka - Lékárna –LCH 75 803  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem LOV - služba ZÚ 2019 242 000  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Jansen Display s.r.o. Zajištění klaprámů pro odd.úklidu 118 459  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav Alliance Healthcare s.r.o. dodávka léčivých přípravků 409 148  Kč
18. 5. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy prof. Ing. arch. Jan Jehlík dohoda o výkonu funkce porotce v porotě soutěže o návrh "Celkové řešení Vítězného náměstí" 68 970  Kč
19. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Město Pelhřimov VODAK Humpolec, s.r.o. Faktura oprava havarie vodovodu 92 564  Kč
29. 6. 2017 7. 1. 2019 Detail smlouvy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 984, 985, 986 a 987 v ulici Krátká v Lovosicích Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 1 140 000  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Základní umělecká škola Fr.Kmocha Žampiony Morava spol. s r.o. ubytování zaměstnanců FKSP 2018 51 069  Kč
23. 11. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno DYNEX LabSolutions, s.r.o. Objednávka - Lékárna –LCH 123 449  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov Kateřina Michálková, r.č. 82XXXXXX a Jaroslav Šrom, r.č.77XXXXXX 836_EO_18_smlouva o zřízení pozemkové služebnosti 3 630  Kč
7. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade VÁGNER POOL s.r.o. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby Aqua Therm Moscow 2019 96 800  Kč
4. 1. 2019 7. 1. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 114 598  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.