Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 358 výsledků na výraz zverejneno:2019-01-08

Celková cena nalezených smluv 15 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 339 380  Kč
20. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Schwabe Czech Republic s. r. o. Darovací smlouva 60 500  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy MAS Šumavsko, z.s. POMITECH s.r.o. kupní smlouva elektronika MAS Šumavsko-Vzděláváme společně-POMITECH 20 295  Kč
19. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Uměleckoprůmyslové museum v Praze DYTEC, s.r.o. Smlouva na dodávku akustických panelů 702 284  Kč
2. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole CHEIRÓN a.s. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 65 993  Kč
11. 7. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 DAYS WARE s.r.o. Předmětem smlouvy je nákup a prodej dříví. 544 500  Kč
4. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství Husinecký Vladimír Smlouva o dílo_Objednávka_Technický dozor na akci: "Přestavba vstupní haly na ÚP v Českých Budějovicích" (AVISme 2018001402) 83 490  Kč
19. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Mgr. Alena Zarićová Objednávka 90180602: Motorová nafta 272 317  Kč
1. 2. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace Velkoobchod MILDRA, spol. s.r.o. Nákup potravin 121 000  Kč
2. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Ing. Denisa Sopuchová Zveřejnění O/0007/2019/OBH - oprava volného bytu č 23, Vaňkova 46/1010, O. Jih 307 252  Kč
8. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav a.s. Smlouva o dílo - stavební úpravy objektu, VD Vraňany 18 016 900  Kč
4. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Sociální služby města Žďáru nad Sázavou Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2019, 2020 - služba: domovy se zvláštním režimem, identifikáto Neuvedena
19. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Ing. Stanislav Steinz CSc. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Partner Mříčná 1 019 304  Kč
3. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Žižková Markéta Rámcová smlouva o spolupráci - provedení činnosti Neuvedena
31. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky Neuvedena
21. 12. 2011 8. 1. 2019 Detail smlouvy Intergovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 SUEZ Využití zdrojů a.s. Svoz odpadů 459 845  Kč
26. 11. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Břeclav Účástnická smlouva Neuvedena
21. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik Vlastimil Stupka s.r.o. Prodej - speciální automobil odtahový IVECO MLC, 1H1 2382, VIN ZCFA80A0002176509, kterou prodávající sám užíval, tj. jde o movitou věc použitou 163 471  Kč
8. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Alexion Alexion - 13841 1 666 184  Kč
2. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
27. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Stavební recyklace s.r.o. Pacht;ložiska nerostných surovin Neuvedena
1. 10. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů Neuvedena
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Uherskohradišťská nemocnice a.s. Potvrzení objednávky č. 1602213/4622 183 088  Kč
18. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Společenství Gogolova 243 DISTEP a.s. Dodatek č. 201901 ke smlouvě č. 6022006 o dodávce tepelné energie a o dodávce vody. 181 961  Kč
8. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost CT Accent, a.s. oprava EKV 73 683  Kč
18. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Severočeská teplárenská, a.s. Dodávka tepelné energie 3 849 736  Kč
5. 10. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno SARSTEDT spol. s r.o. Objednávka ZM 157 734  Kč
21. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí ASTRON print, s.r.o. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH A TISKOVÝCH SLUŽEB 102 427  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Ústav hematologie a krevní transfuze Praha TME Trade s.r.o. Objednávka krevních derivátů 421 161  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno GFufero Rubber Production s.r.o. Rámcová smlouva na ND 484 000  Kč
19. 11. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 815 519  Kč
16. 11. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Hudební divadlo v Karlíně Viera Events, s.r.o. Divadelní vstupenky Neuvedena
19. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Bělohoubková Marie, 1943 Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1529 v k. ú. Královo Pole. 39 887  Kč
8. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. FN Brno Bohunice - Pavilon DTC Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 584 749  Kč
5. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Jihomoravské dětské léčebny Lefay s.r.o. Dětské hřiště 176 896  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Diecézní charita Brno Pověření k poskytování sociálních služeb (odlehčovací služby Bárka, 4578503) Neuvedena
3. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Brodský Miloš Rámcová smlouva o spolupráci - provedení činnosti Neuvedena
14. 12. 2018 8. 1. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Velitelské shromáždění Ř SRS MO konané v od 9.-10.1.2019 předběžná FIK 119 090  Kč
4. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ÚRS CZ a.s. Zajištění školení SW Kros pro zaměstnance SŽDC Neuvedena
8. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Město Kyjov OZS 1 Kyjov, s.r.o. Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb 120 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.