Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 054 výsledků na výraz zverejneno:2019-03-08

Celková cena nalezených smluv 26 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova Smlouva projektu 19-12052S 6 346 450  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova Smlouva projektu 19-00270S 4 526 610  Kč
27. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Město Písek
  1. Dana Zdichyncová, nar. 1957
  2. Mgr. Jan Röhrich, AK
Smlouva o advokátní úschově 5 445 000  Kč
18. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace na šk. r. 2019/2020 - CEDUK - VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o. Neuvedena
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zimmer Czech, spol. s r.o. Nákup 137 751  Kč
5. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Janssen-Cilag s.r.o. Objednávka léků 252 064  Kč
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny č.2019/02492 Neuvedena
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy IKEM Di-gital CE s.r.o. Smlouva o poskytnutí licence a služeb podpory a údržby, IKEM - Provoz a licence systému Di-Base 587 213  Kč
27. 12. 2018 8. 3. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo kultury České vysoké učení technické v Praze Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 36/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu Neuvedena
27. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Město Rychnov nad Kněžnou FINGEO s.r.o. Smlouva o dílo č. 2019 1024 217 800  Kč
14. 1. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. VO-2019-110-000245 119 999  Kč
6. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Pharmos a.s. Objednávka léků 152 466  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Komorní filharmonie Pardubice C System CZ, a.s. Objednávka na tisk brožury 2019/2020 100 000  Kč
29. 9. 2011 8. 3. 2019 Detail smlouvy Město Orlová Komerční banka, a. s. úvěr na investiční akce podpořené dotacemi (80 mil. Kč) Neuvedena
28. 5. 2018 8. 3. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Národní technická knihovna CZECHELIB - Zajištění a zpřístupnění EIZ 32 024 409  Kč
6. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Město Litomyšl Smetanova Litomyšl, o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace 51/2019 2 200 000  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště Spolupráce na projektu QK1920184 MZE 3 232 000  Kč
4. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Šumava Richard Plačko Smlouva o dílo na pěstební činnost - MT 32 148 - ÚP 85 133 166  Kč
29. 1. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno B. Braun Medical s.r.o. Objednávka – infúze a desinfekce 90 956  Kč
1. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ZAHAS s.r.o. Trenažér hašení, hasicí přístroje 67 798  Kč
6. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. nem 100284 BRNO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 117 430  Kč
26. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. LÉKY Neuvedena
21. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Michal Rozsíval Kupní smlouva 105 520  Kč
1. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ARAMY s.r.o. 165110270 - požadavkový list Č. 14/2019 - LRD 233 15-84 314 545  Kč
1. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ARAMY s.r.o. 165110270 - požadavkový list č. 09/2019 - LRD 145 58-45 117 696  Kč
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole MR Diagnostic s.r.o. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 86 996  Kč
26. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Boston Scientific Česká republika s.r.o. objednávka-NL 219 446  Kč
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOGENIX, s.r.o. objednávka - NL 70 168  Kč
26. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Medtronic Czechia s.r.o. objednávka-NL 265 658  Kč
19. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Litoměřice, a.s. Promedica Praha Group, a.s. Objednávka 92 793  Kč
6. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. RAMŠ spol. s r.o. smlouva o podpoře Neuvedena
1. 1. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace ÚČTO ELPE s.r.o. Smlouva o vedení účetnictví 73 200  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Eurovision, a.s. Komplexní zpracování žádosti o spolufinancování z OPD - TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině 687 280  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Obec Herálec Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/04320/563/000101 4 920 221  Kč
7. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Město Český Těšín Česká pošta, s.p. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb Neuvedena
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Objednávka č. 139 (Lhotice) - JHC Likvidace následků havárií na silnicích I.tříd v JčK 18 150  Kč
18. 10. 2018 8. 3. 2019 Detail smlouvy Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ck-ok.cz s.r.o. Ubytování a stravování - LVK Rakousko Neuvedena
28. 2. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Ing. Pavel Cetl Dodatek č. 2 ke Smlouva na zpracování oznámení EIA k záměru stavby Bytová výstavba Kamenný vrch II 240 790  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Siemens Healthcare, s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 94 489  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy BARD CZECH REPUBLIC S.R.O. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 61 727  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.