Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 253 výsledků na výraz zverejneno:2019-03-12

Celková cena nalezených smluv 49 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Kooperativa pojišťovna a.s.Vienna Insurance Group Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice Pojištění podnikatelských rizik 29 213  Kč
13. 3. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy Thomayerova nemocnice PHARMOS, a.s. Objednávka 80 134  Kč
28. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik ZELENINA-DRINKS s.r.o. vejce Neuvedena
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. BioNEXT Medical s.r.o. Balíček pro domácí dialýzu 76 636  Kč
6. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole PHOENIX Objednávka léků 388 472  Kč
6. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Sodexo Pass Česká republika a.s. stravenky na duben 2019 100 096  Kč
29. 3. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy Thomayerova nemocnice PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka 69 462  Kč
26. 5. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy Technická univerzita v Liberci Národní technická knihovna CZECHELIB - Zajištění a zpřístupnění EIZ 27 298 274  Kč
10. 1. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s.p. Česká pojišťovna a.s. pojistnou smlouvu Neuvedena
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond JAROSLAV MANDULA Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/003/19210/672/217/002360 494 999  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ARAMARK, s.r.o. NS 226600 - objednávka č. 4. Pořízení potravin k zabezpečení přípravy stravy pro účastníky soustředěného výcviku chemických jednotek Pozemních a Vzdušných sil na PC CHV Tisá ve dnech 18. 3. – 22. 3. 2019. 95 000  Kč
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Domažlická nemocnice, a.s. Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení prací na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících činností, a to: • Instalace chladící jednotky do rozvodny NN s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených, včetně všech 2 762 466  Kč
16. 1. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Objednávka léků 76 520  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. PRONÁJEM TROLEJBUSU 120 189  Kč
28. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ústí nad Labem Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Dodatek č. 5 příkazní smlouvy o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a veřejného prostoru "Zanádraží" (Revitalizace městského centra II. etapa, 2.stavba) 298 292  Kč
1. 7. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy Národní filmový archiv DILIA Dodatek č. 3 Neuvedena
16. 5. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Národní technická knihovna CZECHELIB - Zajištění a zpřístupnění EIZ 447 327  Kč
1. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. HOME HELPER Y 005 Nad Zlíchovem - vypracování plánu BOZP a BOZP realizace KOO BOZP na stavbě 84 700  Kč
5. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. RADIX CZ s.r.o. Dodávka videolaryngoskopu 486 781  Kč
7. 3. 2018 12. 3. 2019 Detail smlouvy Národní filmový archiv DILIA Smlouva o poskytnutí licence Neuvedena
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 80 931  Kč
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Lesnická práce, s.r.o. Propagace, reklama, komunikace;tiskoviny, tabule atd. 2 259 312  Kč
8. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky AUTOCONT a.s. 5. objednávka k rámcové smlouvě č.j. 301179/2017-R na 24 ks tiskáren 140 563  Kč
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Centrum protihlukové ekologie s.r.o. Síť IPHO - STC kraj silnice I. tříd - prokázání platnosti limitů SHZ dle novely metodiky MZ ČR 11/ 2 298 153  Kč
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Sanus Brno, z. s. Smlouva o poskytnutí dotace - rozvoj zdravotní péče 326 700  Kč
7. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Ryšávka Josef Ing., 1950
  2. Ryšávková Marie, 1951
Smlouva o bezúplatném převodu id. podílu na pozemcích parc. č. 1016/3, 1016/7 v k. ú. Slatina. 18 018  Kč
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) SYSTHERM s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců - POVEZ II 282 576  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. C SYSTEM CZ a.s. Pracovní notebook - Dell Latitude 5490 71 645  Kč
4. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň OŠTĚP Plzeň s.r.o. Celoroční údržba zeleně na úseku č. 2 - odplevelení výsadeb a růží 249 878  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Město Česká Třebová TEZA, spol. s r.o. Oprava hřbitovní zdi Svinná - 1.část 287 344  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy B. Braun Medical s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 59 762  Kč
8. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Boskovice s.r.o BIOMEDICA ČS, s.r.o. Zboží a zdravotnický materiál 91 704  Kč
27. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu jednorázové laparoskopické nástroje Thunderbeat 93 786  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy ORTEX spol. s r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 57 780  Kč
12. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka ND na TPF Neuvedena
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik Agentura API s.r.o. objednávka - návrh, výroba a dodávka Výroční zprávy za rok 2018 103 038  Kč
6. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj KONÍČEK, o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/076/19 - KONÍČEK Neuvedena
25. 2. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace <p>Zájezdové představení O Perníčkovi dne 17. 3. 2019 v Městském divadle Zlín za smluvní cenu Kč 25.000,-- + doprava.</p> 25 000  Kč
7. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno MEDITRADE spol. s r. o. Periferní intervence – část č. 35 – Ochranný filtr 1 - dodatek č. 1 Neuvedena
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Město Žďár nad Sázavou Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko poskytnutí finančního příspěvku - rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště ZR 7, 3.-.5 etapa 321 860  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.