Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 612 výsledků na výraz zverejneno:2019-03-13

Celková cena nalezených smluv 17 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Oblastní charita Šluknov Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (D) 6 302 406  Kč
13. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Město Uherské Hradiště DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Ostatní - Dohoda o ukončení smlouvy a o vzájemném finančním vypořádání "Silnice II/497: zastávka MHD a zkapacitnění OK Kaufland" 301 193  Kč
1. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Technické služby města Nymburka M2000 spol. s r.o. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ( hodnota plnění za období 5 let) 1 029 347  Kč
22. 1. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno SHIRE CZECH s.r.o. Objednávka krevních derivátů 1 086 965  Kč
13. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
31. 12. 2018 13. 3. 2019 Detail smlouvy Domov V Podzámčí René Gacka světla 192 768  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Bloomsbury Publishing Plc. Licenční zahraniční smlouva na dílo Jak funguje strach. Kultura strachu ve 21. století. Neuvedena
8. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Kongresové centrum Praha, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Smlouva o poskytování služeb Neuvedena
21. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Pojistná smlouva 67 500  Kč
12. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Autobusy LK, s.r.o. ČSAD Liberec, a.s. Dohoda o započtení pohledávek Neuvedena
5. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno AGERIS s.r.o. Smlouva o dílo - vytvoření Plánu ÚSES pro katastrální území Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice a Ořešín 223 850  Kč
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Objednávka léků 1 192 014  Kč
5. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Di Mihálik, s.r.o., odštěpný závod ČR Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 7 781 510  Kč
13. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Alza.cz a.s. IT vybavení projektu NAKI II 52 296  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AŽD Praha s.r.o. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY(P+R)Název zakázky: „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“ Neuvedena
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Objednávka - Referát zdravotnických prostředků 517 500  Kč
1. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Reg- Pharm, s.r.o. Objednávka - Lékárna 1 165 563  Kč
25. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Objednávka - Referát zdravotnických prostředků 528 528  Kč
22. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny ViaPharma s.r.o. Objednávka - Lékárna 91 256  Kč
4. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PIS PECHAL, s.r.o. 13165 - I/56 Ostrava-Přívoz, most ev.č. 56-015 - PD + IČ/AD 761 937  Kč
24. 6. 2013 13. 3. 2019 Detail smlouvy Město Židlochovice T-Mobile Czech Republic a.s. Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací Neuvedena
5. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Rezekvítek, z. s. Smlouva o dílo 89 540  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení Pražské služby, a.s. Objednávka - zajištění svozu odpadu pro ústředí ČSSZ 229 416  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Copy star s.r.o. Smlouva o pronájmu reprografického zařízení Neuvedena
26. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy NT Servis, s.r.o. Střední škola dostihového sportu a jezdectví Objednávka 18 ks PC s příslušenstvím a 3 ks monitorů 274 283  Kč
11. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Karlovarský kraj Skákejte CZ s.r.o. Objednávka č. 00267 00023/19/VZ 150 645  Kč
1. 12. 2016 13. 3. 2019 Detail smlouvy Základní škola Velké Meziříčí ,Sokolovská 470/13 Gymnázium Velké Meziříčí Zajištění závodního stravování Neuvedena
22. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Valašskokloboucké služby s.r.o. SUEZ Využití zdrojů a.s. Rámcová smlouva na vývozy kontejnerů 486 493  Kč
12. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 60 413  Kč
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ústí nad Labem Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o. Objednávka k rámcové sml.-SML1021659-plakáty a letáky na akci Zahájení cyklistické sezóny 2019 6 112  Kč
6. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí Repo obchod TR2019/4332 4 890 013  Kč
22. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
  2. UPC Česká republika, s.r.o.
Smlouva o zřízení VB, parc. č. 1340/4 a 1281/274 k. ú. Vokovice 188 034  Kč
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ARAMARK, s.r.o. Blokace Aramark únor - květen 2019 1 552 425  Kč
14. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Městský dopravní podnik Opava, a.s. Ministerstvo dopravy Smlouva o kompenzaci slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě na rok 2018 Neuvedena
12. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace MEDISTA spol.s r.o. Objednávka CL - reagencie 64 033  Kč
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 10 Tomáš Miškovský oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 1773, k.ú. Strašnice, Černokostelecká 99, Praha 10. 574 314  Kč
12. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Sodexo Pass Česká republika a.s. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně Objednávka poukázek 03/2019 200 000  Kč
11. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Astellas Pharma s.r.o. Objednávka - Lékárna 1 565 384  Kč
21. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHARMOS, a.s. Objednávka - Lékárna 60 554  Kč
20. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 73 393  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.