Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 163 výsledků na výraz zverejneno:2019-04-10

Celková cena nalezených smluv 9 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj Oblastní charita Liberec Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV. 6 859 399  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec (Úřad práce České republiky) TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo Smlouva o dílo k zajištění veřejné zakázky s názvem LB-"ÚP ČR-pořízení vyvolávacích systémů"-I., část č 2:Doksy-Komenského 48 182 780  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha POST BELLUM, o.p.s. smlouva o poskytnutí dotace: Příběhy našich sousedů 290 400  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Contipro a.s. Sml. o dílo - výběr a ověření vhodné techniky- injektáž gelu do hlas. zvířete 73 320  Kč
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Domov pro seniory Kobylisy Tomáš Volf Objednávka na opravu nábytku 4 společenských místností na odd. C 492 664  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Laudis Praha s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 303 710  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 114 072  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. Dodatek č. 75 k rámcové smlouvě č. 64530090/Z/2013 1 066 761  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 51 222  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Jakub Blažíček Motivační stipendia 42 000  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Sml. o poskytnutí množstevního bonusu Neuvedena
20. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Barvy Hladký s.r.o. 614200 - Výzva č. 1 k RD - Nákup materiálu k zabezpečení PTNSP 301 946  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ČEPRO, a.s. Motorová nafta pro SpS Lipník 372 002  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Město Hranice Eagle Eyes a.s. Drogistický spotřební materiál 128 905  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektroline a.s. obj. č. 19/654830102, D00S8+,soumrakový spínač 187 108  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace MONZAS, spol. s r.o. Oprava kabelu mezi žst. Nymburk hl. n. - Veleliby. 99 387  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nákup 192 916  Kč
21. 1. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. FS SOFTWARE s.r.o. Nákup služeb 178 112  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Vsetín (Úřad práce České republiky) Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 544 500  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp & Dohme s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 195 860  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jiří Šrámek Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Čerchovka 114 965  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. B. Braun Medical s.r.o. Dialyzační přístroje 74 594 129  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace INSTAV BAU s.r.o. Rámcová dohoda "Beton pro SÚSPK (2019-2020) část Rokycany, Kařez" 96 800  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. HACH LANGE s.r.o. Kupní smlouva - přenosný vzorkovač Sigma vč. příslušenství Neuvedena
29. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ MEZD 150 000  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Statutární město Karviná Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi – Kategorie C Neuvedena
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Českomoravský beton, a.s. Kupní smlouva betonových směsí a výrobků pro rok 2019 - Betonárna Pacov 242 000  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského BACH systems s.r.o. instalace, podpora a aktualizace programového vybavení aplikace „ProMuzeumWeb“ 194 712  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Středočeský kraj Sunny Canadian International School-MŠ, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ÚZ 33075 - Sunny Canadian International School - MŠ, s.r.o., Jesenice-Osnice 137 149  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov Toray Textiles Central Europe s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 240 500  Kč
29. 12. 2017 10. 4. 2019 Detail smlouvy MĚSTO VIMPERK MĚSTSKÁ SPRÁVA DOMŮ S.R.O. DODATEK KUPNÍ SMLOUVY Č. 33113 O DODÁVCE A ODBĚRU TEPLA A TEPLÉ VODY ZE DNE 20.1.2014 Č. 1/2018 759 880  Kč
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny EVART s.r.o. Objednávka - Lékárna 94 096  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra
  1. Univerzita Palackého v Olomouci
  2. Státní ústav jaderné, chemi. a biol. ochrany
DOD 3 Dekontaminace zraněných osob Neuvedena
26. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Alliance HealthCare, s.r.o. Objednávka léků a jiné zboží 170 326  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) ZEPPELIN CZ s.r.o. Objednávka celoročního servisu náhradního zdroje el. energie pro rok 2019 72 600  Kč
5. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace 22HLAV s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Neuvedena
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Jan Novotný, rok narození 1964 Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Smlouva o zrušení věcného břemene 74 821  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení Jiří Seidl Objednávka - zajištění technického dozoru stavby při opravě plyn. kotelny v objektu OSSZ Ml.Boleslav 82 885  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny VAMEX, spol. s r.o. Objednávka - Referát zdravotnických prostředků 189 728  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Dotace na podporu domácí hospicové péče, ID FV02721.0006 2 200 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci