Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 238 výsledků na výraz zverejneno:2019-04-10

Celková cena nalezených smluv 10 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
25. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Komerční banka, a.s. Předfinancování projektů IROP_IPRU 138 100 000  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Českomoravský beton, a.s. Kupní smlouva betonových směsí a výrobků pro rok 2019 - Betonárna Pacov 242 000  Kč
18. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město České Budějovice Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice Příkazní smlouva o zajištění prodeje vstupenek Neuvedena
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno NADĚJE Smlouva o poskytnutí dotace - rozvoj zdravotní péče 121 000  Kč
26. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Město Veselí nad Moravou Charita Kyjov Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Veselí nad Moravou 2019 - Charita Kyjov - Kontaktní centrum 74 871  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha NOWASTAV akciová společnost smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Oprava opevnění Jinočanského potoka v ř. km 0,0 – 0,22 3 381 950  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Naloučany Poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2019, ID dotace FV02714.0018 127 000  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jiří Šrámek Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Čerchovka 114 965  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Vsetín (Úřad práce České republiky) Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 544 500  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha POST BELLUM, o.p.s. smlouva o poskytnutí dotace: Příběhy našich sousedů 290 400  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny BIOTRONIK Praha, spol. s r. o. Objednávka - Referát zdravotnických prostředků 248 975  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra
  1. Univerzita Palackého v Olomouci
  2. Státní ústav jaderné, chemi. a biol. ochrany
DOD 3 Dekontaminace zraněných osob Neuvedena
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Prostějov Toray Textiles Central Europe s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 240 500  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) JUPITER club, s.r.o. Smlouva o poskytnutí dotace - ID O02779.0019 50 000  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Adaptica a.s. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 146 391  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové Sml. o poskytnutí množstevního bonusu Neuvedena
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektroline a.s. obj. č. 19/654830102, D00S8+,soumrakový spínač 187 108  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Miloš Tenk, 1975 Dodatek č. 3/19 ke kupní smlouvě č.1010780947/pozemky 111 929  Kč
22. 6. 2018 10. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL NÁBYTEK, a.s. Rámcová smlouva na dodávku nábytku. 13 068 000  Kč
18. 12. 2018 10. 4. 2019 Detail smlouvy Město Vimperk Městská správa domů s.r.o. DODATEK KUPNÍ SMLOUVY Č. 30905 O DODÁVCE A ODBĚRU TEPLA A TEPLÉ VODY ZE DNE 15.8.2005 Č. 1/2019 18 796 382  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Dotace na podporu domácí hospicové péče, ID FV02721.0006 2 200 000  Kč
20. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Barvy Hladký s.r.o. 614200 - Výzva č. 1 k RD - Nákup materiálu k zabezpečení PTNSP 301 946  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. OVI-13/2019 Centrifuga 5430 G s rotorem FA-45-30-11 a aerosol těsnícím víčkem, ovládání tlačítky 83 083  Kč
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny EVART s.r.o. Objednávka - Lékárna 94 096  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Jakub Blažíček Motivační stipendia 42 000  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. Dodatek č. 75 k rámcové smlouvě č. 64530090/Z/2013 1 066 761  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 97 312  Kč
21. 1. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. FS SOFTWARE s.r.o. Nákup služeb 178 112  Kč
1. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Contipro a.s. Sml. o dílo - výběr a ověření vhodné techniky- injektáž gelu do hlas. zvířete 73 320  Kč
10. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Město Hranice Eagle Eyes a.s. Drogistický spotřební materiál 128 905  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 51 222  Kč
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní pozemkový úřad Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem č. 1001H19/17 127  Kč
29. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ MEZD 150 000  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 114 072  Kč
11. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 Lyžařský oddíl Olešnice v O.h., s.r.o. smlouva o zajijištění ŠVP Neuvedena
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce EKOCIS, spol. s r.o. Dodatek č.1 Neuvedena
3. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy METROPROJEKT Praha a.s. Vojenský technický ústav, s.p. Zkoušky 108 900  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Alliance Healthcare s.r.o. Objednávka - Lékárna 55 334  Kč
9. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nákup 192 916  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.