Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 135 výsledků na výraz zverejneno:2019-04-11

Celková cena nalezených smluv 5 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Statutární město Frýdek-Místek Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemky k. ú. Frýdek 145 125  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 67 123  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 848 022  Kč
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Vitax Praha s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 1 453 691  Kč
4. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj Snílek, o.p.s. Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků MPSV. 821 590  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MEDISERVIS s.r.o. Nákup 69 606  Kč
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy AstraZeneca AB Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinické hodnocení - AstraZeneca 3 773 004  Kč
18. 3. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Město Benešov Technické služby Benešov,s r.o. smlouva o správě a obsluze parkovacích automatů a parkovišť /ZU 51, ORG 1239/ 1 000 000  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové sanofi-aventis, s.r.o. objednávka-NL 181 358  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava Ostravské komunikace, a.s. objednávka na zpracování projektové dokumentace 186 000  Kč
11. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace MARŠ.E. Haus s.r.o. Smlouva o dílo - výměna 5 ks vstupních branek do výběhu klokanů 296 377  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PODA a.s. Smlouva na přívod optického kabelu 181 294  Kč
24. 1. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Zenagel a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 62 498  Kč
3. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Město Česká Třebová Eko Bi s.r.o. smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb 181 500 000  Kč
1. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře Neuvedena
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ČR Beton Bohemia spol. s r.o. Nákup betonu na značení a propustky 158 510  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Okresní soud v Kladně ITS akciová společnost Dodávka 80 ks stolních počítačů na základě Rámcové dohody s MSp č.j. 149/2017-MSP-CES 1 347 456  Kč
20. 3. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Galerie hlavního města Prahy Městské muzeum Česká Třebová Smlouvu o výpůjčce uměleckých děl - Železnice ve výtvarném umění Neuvedena
11. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Státní statek Bílý Kostel, státní podnik v likvidaci Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS41000039057978 Neuvedena
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Beykent University Istanbul Erasmus+ Programme Inter-institutional agreement 2019-2021 - Exchange of students and/or staff in the context of the Erasmus+ programme Neuvedena
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO Kupní smlouva 68 663  Kč
4. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy AGRICO, s.r.o. Technické služby Trutnov s.r.o. Nákup kolového traktoru. 1 573 864  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno HARTMANN - RICO a.s. Objednávka ZM 81 818  Kč
1. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IVK Loko s.r.o. Objednávka - dodávka a montáž značení žst. Nelahozeves, 2.nástupiště 75 533  Kč
24. 1. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 526 420  Kč
11. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Ing. Martin Němec ORG 155 Cejl 61 - PD zastřešení 235 950  Kč
24. 1. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Zenagel a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávky léků 270 815  Kč
20. 3. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. Společenství vlastníků domu č.p. 396 v Nepomuku Rekonstrukce vodovodní přípojky Neuvedena
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace Josef Gebauer Objednávka - oprava vedlejší komunikace 192 281  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Jan Bláha, 1960 Město Nepomuk Kupní smlouva na jednotku ( byt) se spoluvlastnickými podíly, 555/11 , v ulici Na Vinici III. 555, Nepomuk 256 220  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Brněnské komunikace a.s. ZEMAKO, s.r.o. Smlouva o dílo - Ul. Mácova (Hatě – č. 9) – souvislá údržba chodníku 1 488 260  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Habřina-rekonstrukce vedení NN Neuvedena
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Město Orlová SMO, městská akciová společnost Orlová odvoz a likvidace odpadu v rámci akce Ukliďmě Česko 69 102  Kč
5. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Antonín Buršík, 1943
  2. Helena Buršíková, 1947
Smlouva o bezúplatném převodu Neuvedena
11. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Michal Vorel Motivační stipendia 42 000  Kč
8. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky VESTIMENTUM s.r.o. RS kalhoty 15 letni 2017-20 - OBJ 2.ctvr 11 809 600  Kč
10. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Brodacký Antonín s.r.o. Sv. Kopeček - ul. Dvorského - chodník_Smlouva o dílo_předmětem je novostavba chodníku na ulici Dvorského v Olomouci (Svatý Kopeček), podél silnice III/4432 od začátku obce po bývalou školu (č.p.) 989 455  Kč
26. 3. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Středočeský kraj MUDr. Melčová Veronika Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajišťování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 8 000  Kč
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. provedení vybudování schodiště pro parkourové hřiště, Krašovská 30, Plzeň 88 540  Kč
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Stangl Technik Česko spol. s r.o. Objednávka: 4515000106 Filtry do vzduchotechniky 127 441  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.