Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 550 výsledků na výraz zverejneno:2019-04-15

Celková cena nalezených smluv 22 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 C SYSTEM CZ a.s. ICT vybavení pro Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 578 501  Kč
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik
  1. ZVÁNOVEC a.s.
  2. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 107 430 927  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Medtronic Czechia s.r.o. Objednávka zboží - zdravotnický materiál 105 640  Kč
4. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Městská knihovna ve Svitavách Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové objednávka služeb na výkon regionálních funkcí 196 025  Kč
9. 6. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Karviná Technické služby Karviná, a.s. o reklamě - Smlouva o poskytování reklamy a o poskytování služeb (OŠR-OŠM) 149 992  Kč
6. 3. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Pharmos objednávka léků 40244 84 249  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Městské divadlo Mladá Boleslav Eva Dušková Objednávka divadelních kostýmů 110 000  Kč
11. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko GREMIS, s.r.o. Smlouva o dílo na akci "Račice - rekonstrukce vodovodu" 4 270 415  Kč
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Český hydrometeorologický ústav AUTOTRIO PRAHA s.r.o. Sml.zal.obj.- nákup doplňků 98 698  Kč
3. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Fyzická osoba Město Bruntál kupní - Kupní smlouva - prodej části pozemku parc. č. 556/2 145 926  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Kladno (Úřad práce České republiky) MCE Slaný s.r.o. Údržba mechatronických a fluidních systémů 150 680  Kč
3. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Středočeský kraj Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na akci Výstava Senior - Šikovné ruce našich seniorů 200 000  Kč
10. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Strakonice, a.s. BioVendor - Laboratorní medicína, a.s. Objednávka č.ST117758 91 464  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Amgen s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 201 198  Kč
1. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Janssen-Cilag s.r.o. Objednávka léků 552 098  Kč
8. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ŽPSV s.r.o. Objednávka - pražce 6 390 086  Kč
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje REMA TIP TOP INCO - CZ spol. s r.o. Nákup chladiva do plničky klimatizací 120 999  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Jílek Stavby s.r.o. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - rekonstrukce pokojů a komunikačních chodeb 998 366  Kč
29. 3. 2018 15. 4. 2019 Detail smlouvy Moravská galerie v Brně MAŠOUNI, s.r.o. Kompletní převoz sbírkových předmětů ze stálé expozice užitého umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie a likvidaci nepotřebného výstavnického materiálu 224 213  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj PORR a.s. Smlouva o dílo - II/433 Prostějov - Mořice Neuvedena
13. 3. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Česká filharmonie Seznam. cz,a.s. Smlouva o dílo - online kampaň 2019 363 000  Kč
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o poskytování služby vnitrostátní Obyčejné zásilky - odpovědní Neuvedena
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Písek Tělocvičná jednota Sokol Písek Dotace na sport 416 097  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy PPF banka a.s. Ministerstvo financí Konfirmace Zápůjčky cenných papírů 10 294  Kč
11. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Valašské Meziříčí Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko Smlouva o návratné finanční výpomoci DSO mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko - poskytnutí 3 286 000  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Kostelec nad Orlicí INISOFT s.r.o. Pořízení a rozšíření servisní smlouvy o modul IMPORT 7 901  Kč
3. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň JVV GINKGO s.r.o. Objednávka - Angl. nábřeží - rozvojová péče o stromy 78 817  Kč
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 383 724  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Chomutov Roman Polák Polák - podium, ozvučení - slavnosti 104 544  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Chrudimská beseda, městské kulturní středisko mithea s.r.o. Divadelní představení Jo, není to jednoduché Neuvedena
11. 3. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Správa Krkonošského národního parku Šárka Kučerová Směnná smlouva SMLJ-22-856/2018 k.ú. Rudník, Čistá v Krkonoších 31 508  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. Oprava připojovacích bodů DA 228 236  Kč
21. 7. 2015 15. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy ICOM transport a.s. AS Praha, Roztyly 1 081 809  Kč
11. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Citibank Europe plc, organizační složka Czech Airlines Technics, a.s. SMLOUVA O OBCHODU Neuvedena
12. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Jaroslav Pulter Pronájem montážní plošiny MP16, kasárna Dědice 215 200  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Říčany HES stavební s.r.o. chodník Táborská-Kyjevská a oprava chodníku Zborovská, Říčany 2 551 034  Kč
10. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace Poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019, ID dotace FV02715.0025 42 000  Kč
4. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Velkoobchod Zajac, s.r.o. Smlouva o spolupráci - Náhradní plnění 1 000 000  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy LOM PRAHA s.p. Obchodní tajemství Smlouva o dílo - Realizace veletržní expozice IDET 2019 Neuvedena
25. 3. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. smlouva o poskytnutí právní pomoci: Změna čl. 2. Předmět dodatku odst. 2.1. Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.