Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-05-10'

našli jsme 3 014 výsledků na výraz zverejneno:2019-05-10

Celková cena nalezených smluv 7 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
9. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 124 351  Kč
2. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Werfen Czech s.r.o. Objednávka SZM 67 931  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace B. Braun Medical s.r.o. Objednávka SZM 152 995  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Vladimír Miler Oprava topení+vým.rozvodů PS Plasy 96 790  Kč
9. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy B. Braun Medical s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 67 435  Kč
2. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AŽD Praha s.r.o. Objednávka " senzor kolejový RSR 122 " 152 979  Kč
9. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 96 753  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. LK Pumpservice - Services, s.r.o. ND Flygt 27 822  Kč
23. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Hotelová škola Radlická CHODOV TOUR s.r.o. Objednávka ubytování a stravování 68 070  Kč
7. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Město Hlinsko Bezúplatný převod pozemku p.č. 2753/7 v k.ú. Hlinsko v Čechách Neuvedena
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka nafty 71 389 003  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Zdenek Kosík 511 - Revize elektrických zařízení na dálnici D35 a D46 207 273  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Město Rychnov nad Kněžnou Junák - český skaut, středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/77/2019 118 000  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Město Rychnov nad Kněžnou Spolek Isabel, zapsaný spolek Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/81/2019 60 000  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Město Rychnov nad Kněžnou Na Venkově z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychnov nad Kněžnou číslo VPS/83/2019 20 000  Kč
14. 12. 2018 10. 5. 2019 Detail smlouvy Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 BOVYS, s.r.o. Smloluva  o dodávkách ovoce a zeleniny na šk.rok 2019/2020. Neuvedena
30. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace Školní zájezdy, s.r.o. dodatek ke smlouvě zájezd do VB č. 1901079 Neuvedena
2. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Objednávka laboratorní chemie 309 762  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Město Lovosice A.I. Consulting s.r.o. Objednávka administrace veřejné zakázky ZPŘ - Nové datové centrum městského úřadu Lovosice 54 450  Kč
28. 3. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy AQUACENTRUM Ecolab s.r.o. Nákup ruční úklidové techniky. 76 851  Kč
30. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
  1. GasNet, s.r.o.
  2. GridServices, s.r.o.
Smlouva o zániku věcného břemene a o zřízení věcného břemene - služebnosti 263 175  Kč
17. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VOP CZ, s.p. Objednávka NN33815 Neuvedena
15. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy inet4 s.r.o. Město Tábor Pronájem části střechy domu čp. 2382, Kpt. Jaroše, Tábor, SMM 22/2013 - NS, Oznámení - zvýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace, inet4 s.r.o. 61 040  Kč
23. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Ponton, z.s. Dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 (dotační program č. 3) 70 000  Kč
7. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Obec Tetčice Město Rosice Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci poskytování služeb senior taxi ze dne 29.5.2018 Neuvedena
29. 3. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Praha4, V Ladech 6 Pragotour s.r.o. Smlouva o přepravě osob 81 070  Kč
16. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 16 RADIUM s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby 241  Kč
29. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 124N02/50, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí 104 296  Kč
6. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace Dodatek ke smlouvě o vzdělávání Neuvedena
1. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov Správa MŠ software, s.r.o. 290_OŠK_2015 SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ ze smlouvy o zajištění a provozu programu Správa MŠ 64 109  Kč
26. 3. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3
  1. FILIP PROKEŠ, 1983
  2. JAN PROKEŠ, 1994
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - bytové č. 519/4 Jeseniova 519/19, 518/23, 130 00, Praha 3-Žižkov 2 281 125  Kč
9. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Klatovská nemocnice, a.s. Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení prací na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících činností, a to: • Rozvody medicinálního kyslíku s tím, že náklady vynaložené na provedení těchto prací, včetně všech souvisejících činností, n 645 280  Kč
16. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Martin HORÁČEK Oprava zábradlí 81 832  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo financí Citibank Europe plc, organizační složka ZÁPŮJČKA (AVISme 2019001141) (AVISme 2019001141) 7 579  Kč
9. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V & M spol. s r.o. Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 586 850  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Ministerstvo zemědělství Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/000/2010/010/000020 54 274  Kč
10. 5. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Lékárna VFN - Ústavní Praha 2 Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 61 073  Kč
24. 1. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě VKUS-BUSTAN s.r.o. Objednavka_3019OV 64 524  Kč
24. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Alliance Healthcare s.r.o. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 55 464  Kč
9. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Cataps, s.r.o. Objednání služeb – platební terminály Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 308 lidí darovalo 849 931 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy