Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 250 výsledků na výraz zverejneno:2019-05-15

Celková cena nalezených smluv 18 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
15. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. D35 Vysoké Mýto - Džbánov, aktualizace záměru projektu 111 949  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 102 310  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 4 OMNILINK Services a.s. Obnova servisní podpory na zařízení v síti MČ Praha 4 a současně odstranění starých zařízení ze sitě dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. 167 972  Kč
15. 12. 2017 15. 5. 2019 Detail smlouvy Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace GATTOM - M.T.G. s.r.o. Objednávka - AK 09/2018 72 000  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Janssen-Cilag,s.r.o. Thomayerova nemocnice Dodávka ZM 153 010  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy František Michalec Objednávka - dodávka 2 ks kontejner vana 4500x2340x1500 mm = 15 m3 174 240  Kč
2. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHARMOS, a.s. Objednávka - Lékárna 109 920  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Ústav hematologie a krevní transfuze Praha TME Trade s.r.o. Objednávka krevních derivátů 1 098 877  Kč
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 287 492  Kč
2. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Alliance Healthcare s.r.o. Objednávka - Lékárna 575 586  Kč
30. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny ViaPharma s.r.o. Objednávka - Lékárna 250 692  Kč
29. 12. 2015 15. 5. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad TRAVAL, s.r.o. Smlouva o dílo - Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mirkovice 1 540 814  Kč
29. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHARMOS, a.s. Objednávka - Lékárna 91 028  Kč
30. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 82 662  Kč
26. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny HARTMANN - RICO a.s. Objednávka - Lékárna 77 032  Kč
9. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 162 955  Kč
2. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny EVART s.r.o. Objednávka - Lékárna 163 211  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Performa Medical, s.r.o. Objednávka - Lékárna 132 377  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy ROsound, s.r.o. Dopravní podnik města Brna, a.s. Smlouva o zajištění ozvučení, osvětlení a zastřešení podia 174 228  Kč
9. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Gilead Sciences s.r.o. Objednávka - Lékárna 530 640  Kč
15. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Armádní Servisní, příspěvková organizace REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. U-299-18 oprava NO int. A/B Jevíčská 7, M. Třebová 75 123  Kč
24. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Město Kravaře MN propeks, s.r.o. SoD - Kotlíková dotace (MN propeks) Neuvedena
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Státní zdravotní ústav DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. objednávka zboží 87 005  Kč
30. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 164 533  Kč
2. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 77 908  Kč
25. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny MEDATRON, spol. s r.o. Objednávka - Lékárna 68 862  Kč
26. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny Amgen s.r.o. Objednávka - Lékárna 147 061  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divitze 3 - Plzeňské komunikace Smlouva o dílo - stavební práce " III/18016 zálivy MHD Sušická a Částkova ul., Plzeň" 1 822 261  Kč
19. 7. 2018 15. 5. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje DIGITRONIC CZ s.r.o. OOP Rýmařov - OPŽP - projekt. dokumentac 242 000  Kč
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Město Jaroměř Sportovní klub HC Jaroměř, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře v režimu de minimis č. OS/OSKT-0096/2019 130 000  Kč
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze EBSCO Information Services s.r.o. Dodatek č. 1_prodloužení licence ke Smlouvě o dodání licence a provozu discorey systému EBSCO Discovery Service 404 075  Kč
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Laboratory Imaging s.r.o. 1. LF UK1LF GO Kupní smlouva (SW) 98 754  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Servisní smlouva - Fakoemulsifikační přístřoj - oční kl. 199 998  Kč
15. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Šelepka - spolek pro kulturu a děti Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Šelepka pro rodinu a děti 197 230  Kč
14. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Zlínský kraj Římskokatolická farnost Vsetín\n KUL05-19/08 VPS Otevřené brány kostel Narození Panny Marie ve Vsetíně 54 000  Kč
7. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha-Nebušice Letiště Praha, a. s. Darovací smlouva 363 000  Kč
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola Husova, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS10000021959369 Neuvedena
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Steinwies Anlagen CZ s.r.o. Emauzy : přeložení linek, elektroinstalace 100 692  Kč
9. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Dětský domov, Kašperské Hory Zepog s.r.o. Výměna plyn kotle za nový plyn kondenzační kotel v objektu Chanovice 14 108 295  Kč
6. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Gabriel s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.