Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 445 výsledků na výraz zverejneno:2019-05-16

Celková cena nalezených smluv 6 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
3. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav MultiSport Benefit, s.r.o. Multisport Benefit - Smlouva o poskytování služeb Neuvedena
7. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. DŘEVO - MÁLEK s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 235 950  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Divadlo Oskara Nedbala Tábor DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Smlouva o dílo - Modernizace diváckých prostor DON Tábor 31 398 950  Kč
1. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Turbin s.r.o. Objednávka č. 3595301290 126 838  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik PS PROFI s.r.o. Oprava levého a pravého bočního těsnění HS horních vrat VPK zdymadla Střekov (výměna těsnící sady bočního těsnění). 592 900  Kč
17. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Bracco Imaging Czech s.r.o. Objednávka léků 101 438  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Biomedica ČS s.r.o. Centrum kardiovaskulrní a transplantační chirurgie Brno Dodávka léků a ZM 154 493  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole sanofi-aventis, s.r.o. Objednávka léků 124 412  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Ústav hematologie a krevní transfuze Praha SYSMEX CZ s.r.o. Objednávka SZM 64 137  Kč
25. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje CROY s.r.o. Oprava a údržba nákladního auta 99 494  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Ing. Radek Přílepek Zpracování posudku k záměru "D6 – Karlovarský kraj" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 118 500  Kč
17. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHARMOS A.S. PLZEŇ Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 120 595  Kč
8. 1. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský Fakultní nemocnice Brno Objednávka zboží 111 563  Kč
18. 2. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHARMOS A.S. PLZEŇ Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 63 102  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. MAPECO MOST a.s. Smlouva o dílo M0 020 161, Litvínov, Čsl.armády, Mládežnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 6 897 068  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Nemocnice Boskovice s.r.o. - veřejná část Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 57 923  Kč
1. 4. 2999 16. 5. 2019 Detail smlouvy Obec Bílovice-Lutotín DOPOSINVEST s.r.o. Dodatek č. 1 k SoD na Komunitní centrum Bílovice 1 192 098  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Beckman Coulter Ceska republika s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 195 536  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství PROFESIONAL TAXI s.r.o. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat nebo zajistit řádně a včas nepravidelnou přepravu osob (zaměstnanců a dalších objednatelem určených osob) osobními motorovými vozidly taxislužby. 968 000  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Nardic Solutions s.r.o. 1. LF UK HO (audiovideotechnika) 796 670  Kč
2. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Medtronic Czechia s r.o. objednávka zdravotní materiál 65 659  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně OHL ŽS, a.s. Dohoda o mimosoudním narovnání 1 109 850  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Česká pojišťovna a.s. pojištění majetku - aktualizace 201 362  Kč
2. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. Výzkumný ústav pletařský, a.s. objednávka zdravotní materiál 128 722  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo financí HSBC Bank plc - pobočka Praha DEPO (AVISme 2019001202) (AVISme 2019001202) 5 556  Kč
28. 3. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 257 980  Kč
2. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy ROCHE s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 257 980  Kč
28. 3. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 123 353  Kč
28. 3. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy BAYER s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 185 198  Kč
2. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno FC SPARTA BRNO Investiční dotace na rekonstrukci hřiště s umělou trávou III.generace. 700 000  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PentaGen s.r.o. PentaGen s.r.o. - OBJ1902555 193 600  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Foxo s.r.o. Předmětem objednávky č. 14/3-OKO-2019 je výroba filmů a videí, konzultace a návrhy. 60 500  Kč
3. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Nemocnice Na Bulovce Objednávka léků a ZM 157 971  Kč
8. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ResMed CZ s.r.o. Kupní smlouva - PŘÍSTROJ LUMIS 100 VPAP ST 60 000  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Gilead Sciences s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 530 640  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 125 309  Kč
25. 7. 2014 16. 5. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Lehocký Dušan Smlouva o podpoře Neuvedena
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Teplice Miroslav Procházka Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu MŠ Na spojce 187 986  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizece REVM/87931/PK27/201905 1 599 620  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.