Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-05-16'

našli jsme 3 338 výsledků na výraz zverejneno:2019-05-16

Celková cena nalezených smluv 5 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 2. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHARMOS A.S. PLZEŇ Fakultní nemocnice Plzeň Objednávky léků a ZM 63 102  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace ConvaTec Česká republika s.r.o. Objednávka lékárna - Pásky vyrovnávací hydrokoloidní 109 759  Kč
24. 4. 2018 16. 5. 2019 Detail smlouvy Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Hejný Zbyněk Oprava šatny v kuchyni 127 374  Kč
25. 7. 2014 16. 5. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Lehocký Dušan Smlouva o podpoře Neuvedena
6. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Děčín Tisk Horák a.s. Objednávka - bloky s potiskem 62 571  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina)
  1. Dinh Thi Thuong
  2. Ta Hong Quan
Památkově chráněná území 2019 ID FV02737.0013 - poskytnutí dotace 27 551  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizece REVM/87931/PK27/201905 1 599 620  Kč
9. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ZEOS Kamenice, s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Město Trutnov Jan Mihuc Dodávka regálů, dílenského nábytku a lavic do nové hasičské zbrojnice 98 443  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Teplice Miroslav Procházka Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu ZŠ Metelkovo náměstí 277 480  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Metropolnet, a.s. CDSw - City Data Software, spol. s r.o. Objednáka č. 1912089 163 350  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Objednávka číslo: Obj-1308/19; Kosení travního porostu 1.seč CMS Dolínek 1 000 428  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo Dřísy Nájemní smlouva na pozemky - dodatek č. 38 242 411  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Teplice Miroslav Procházka Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu MŠ Na spojce 187 986  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 479 691  Kč
9. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Jandásek Miroslav Smlouva o podpoře Neuvedena
17. 3. 2009 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Kladno Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kladno č. 10 - Bažantnice II Dohoda o pronájmu pozemku, dodatek číslo 1 11 965  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Město Litvínov Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 7721009055 2 703  Kč
1. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. Výměna technologie ohřevu teplé vody 544 318  Kč
7. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany ST Security a.s. Čipové karty, 194/17/187/2019-7214 217 655  Kč
9. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Zlínský kraj HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "lední hokej" 320 000  Kč
1. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3 ROBERT KESSNER, 1949 Robert Kessner 70, autorská výstava Neuvedena
25. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Ladislav Vaško Objednávka č. 298/2019 pravidelný úklid od 1.5. do 31.12.2019 - Na Maninách 876/7 221 264  Kč
11. 3. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 187 792  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Masarykova univerzita "II/366 Prostějov - přeložka silnice" - archeogeofyzikální průzkum (magnetická prospekce) 130 378  Kč
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Hradec Králové PORSENNA o.p.s. Smlouva o dílo 593 989  Kč
7. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. JE Group s.r.o. Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa - výkon koordinátora bezpečnosti práce - dodatek č.1 ke smlouvě Neuvedena
15. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 INTERA Litvínov s.r.o. Objednávka na výměnu podlahových krytin 120 809  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3 AZ elektroprojekce, s.r.o. ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic objekt Perunova na základě předložené nabídky u vás objednáváme vyhotovení projketové dokumentace na rekonstrukci rozvodů elektrické energie v objektuu ZŠ a MŠ Perunova 6, Praha 3. Projektová dokuentace bude vytovena dle nabíd 568 700  Kč
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond MARTIN POMETLO Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/06110/563/000315 1 200 000  Kč
13. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň INDIGOPRINT s.r.o. Tisk brožury Kardinál Beran - Milostí boží jsem co jsem. Formát A5, 1000 ks. 66 719  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s. D3 ke Sml.na poskytování služeb KIVS-KTS 5 243  Kč
7. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. DŘEVO - MÁLEK s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví 235 950  Kč
3. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav MultiSport Benefit, s.r.o. Multisport Benefit - Smlouva o poskytování služeb Neuvedena
16. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo Luštěnice Pachtovní smlouva na pozemky - dodatek č. 3 302 046  Kč
9. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace BARTALOS WOOD SERVICE s.r.o. Objednávka hubení nežádoucí vegetace u ST 2019 6 050 000  Kč
10. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. ČEZ Korporátní služby, s.r.o. RSEM/76222/PK/201905 1 526 294  Kč
6. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o. Dodatek č. 1 ke KS vycházející z VZ-2018-000945 "Monoklonální protilátky s obsahem účinné látky rituximab", část I. Rituximab pro intravenózní podání pro indikaci CLL - snížení ceny LP Neuvedena
30. 4. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Naivní divadlo Liberec,příspěvková organizace BDO Advisory s.r.o. Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) 5 808  Kč
9. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ústí nad Labem RENGL, s.r.o. Objednávka - výlep 128 ks plakátů A1+A2 akce "Noc kostelů" 8 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 308 lidí darovalo 849 931 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy