Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-06-07'

našli jsme 2 716 výsledků na výraz zverejneno:2019-06-07

Celková cena nalezených smluv 8 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Státní veterinární ústav Praha SIAD Czech spol. s r.o. Sklad:136 KRAKEE, spol.s r.o. Praha 4-Pankrác, 14000 M.Pujmanové V1(261136531) M.Pujmanové V1, plyny - objednávka 99 220  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STRABAG Rail a.s. objednávka - údržba D 017 127 610  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace První SaZ Plzeň a.s. Objednávka " Oprava kabelu v úseku Dolní Cerekev - Spělov " 965 439  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Konfirmace promptní devizové (spot) transakce č. 119933199 927 465  Kč
4. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR INFRAM a.s. I/2 Chotouchov oprava mostu ev.č. 2-010, povrchu, zádržného systému a odvodnění komunikace – Výkon 1 385 450  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. Město Stod Smlouva - objednávka 403 144  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PEAL a.s. Prodej jízdenek PID Neuvedena
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. EURO-HEL Sp. z o.o, Czarnylas 195, 63-421 Przygodzice? Poland, NIP: 622-281-07-48 ? REGON: 368946858 ? www.eurohel.pl Kapalné helium 340 956  Kč
7. 1. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Technologická agentura České republiky Ing. Rut Bízková Rámcová smlouva s experty 180 000  Kč
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. LST a.s. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 909 885  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Oddíl Jižní tygři – Jírovcovo náměstí Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12 Pronájem tělocvičny Neuvedena
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. LB 2000, s.r.o. Smlouva o dílo - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou 35 767 612  Kč
5. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj Agentura API s.r.o. Smlouva o dílo na "Ediční plán pro rok 2019" 573 540  Kč
4. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Linet spol.s r.o. Smlouva servisní - poskytnutí bezplatného záručního servisu zařízení - 17 ks nemoc. lůžek 12 079  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj Matějka Josef Základní dopravní obslužnost - autobusová doprava (Matějka Josef) 952 518  Kč
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Niehoff Nábytek k.s. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje EPS-Niehoff nábytek Meclov 154 512  Kč
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. LST a.s. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 1 025 398  Kč
23. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Objednávka zdravotnických potřeb DO19-315519 103 850  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Martin Skalník, DiS. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby ISPO 2019 50 615  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy ALLIANCE HEALTHCARE S.R.O. Revmatologický ústav Objednávka zboží 226  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ViaPharma s.r.o. ViaPharma s.r.o. - 41447 302 781  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PHOENIX PHOENIX - 49370 451 466  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Karlovarský kraj Sportovní klub Kraslice-fotbal, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Kraslice-fotbal, z.s. 141 000  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy MERCK spol. s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. Objednávka léků a ZM 2 206 099  Kč
5. 3. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zahraničních věcí ComSource s.r.o. Implementace a poskytování podpory Log/event management 3 870 790  Kč
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sdružené zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Lékárenské zboží 167 212  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PLUS PRAGUE s.r.o. Prodej jízdenek PID Neuvedena
28. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Alšova jihočeská galerie uplatňuje výjimku Smlouva o výpůjčce Neuvedena
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o. Pozemek, který je předmětem nájmu, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1715/1 v katastrálním území a obci Dolní Olešnice, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 203 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. 14 375  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade TEMPISH s.r.o. Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby ISPO 2019 96 800  Kč
23. 4. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 61 710  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Městský dopravní podnik Opava, a.s. Iveco Czech Republic, a. s. Objednávka náhradních dílů 310  Kč
28. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Úplný rozbor vody na COS Neuvedena
5. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Trade FIDES, a.s. Zajištění modernizace ochrany objektů 1 250 888  Kč
20. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Michal Nutil Nákup soubor posilovacích zařízení 110 000  Kč
7. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Město Svitavy závlaháři s.r.o. Objednávka - aplikace bakterií do rybníka Rosnička 161 749  Kč
3. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc Werfen Czech s.r.o. Vydané objednávky DIAG 165 284  Kč
29. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Město Rokycany Rokycanská nemocnice, a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 500 000  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Univerzita Hradec Králové
  1. City University of Hong Kong AIMtech Centre
  2. Hong Kong Society for Multimedia and Image Comp. C/O Cim Software Engineering Co., Ltd.
Amendment to the partnership organization agreement Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 825 770 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy