Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 233 výsledků na výraz zverejneno:2019-06-11

Celková cena nalezených smluv 3 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 objednávka: Zajištění podpory pro složky IZS a evakuované obyvatele při požáru Praha 7, ul. U Smaltovny 2 547  Kč
16. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy EKOLTES Hranice, a.s. ROADMEDIC s.r.o. Objednávka - opravu výtluků a nerovností MK Kostelíček + Hřbitovní ulice technologií JETPATCHER Neuvedena
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Zlínský kraj Základní škola Vsetín, Luh 1544 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - ZŠ Vsetín, Luh 1544 32 939  Kč
5. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Prostějov VT HRANICE s.r.o. SoD - Národní dům Prostějov - Rekonstrukce kotelny 1 718 200  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Siemens Healthcare, s.r.o. Dodavatelská objednávka č. DO71784 pro středisko 4151 - Sklad OKB - nemocnice 79 720  Kč
3. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ústí nad Labem Václav Purkard Objednávka - Dodání nového zahradního altánu na MŠ Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p.o. 132 058  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPROG SOLUTIONS, a.s. OPERATIVNÍ SERVIS (NAD PAUŠÁL) 63 990  Kč
1. 4. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Dům zahraniční spolupráce REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. Rámcová dohoda na zajištění informačních, didaktických a propagačních předmětů 4 477 000  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno KB IBS - 1999119104 - TVIS - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (ID:3098277) Neuvedena
23. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy EKOLTES Hranice, a.s. SAS4REAL s.r.o. Objednávka - oprava schodiště na spojnici ulic Teplická a E. Krásnohorské Neuvedena
1. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka z příjmu 5049/19 (Lekis nemocnice) Neuvedena
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Interier Říčany a.s. nábytek 65 068  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s. Výměna vyhřáté TD - 103. kolej Vinohradského tunelu 4 461 881  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s. oprava poškozeného rozvaděče 22 kV TNS Nymburk 978 145  Kč
6. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) NICHOLAS PERKINS Objednávka instruktorské činnosti 06/2019 331 782  Kč
7. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  2. COLAS CZ, a.s.
I/38 Čáslav obchvat mosty 38-049, 38-050 a 38-051 88 795 680  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 11 Bc. Miloš Nováček Smlouva SM1900000665 TDS a BOZP – Nástavba výukového pavilonu na objekt SSŠ Michael, Machkova 1646, P11, Chodov 240 609  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Město Moravské Budějovice Požární bezpečnost s.r.o. Objednávka č. 51/2019/OOR - výzbroj pro JSDH Lažínky 10 000  Kč
27. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas United Arts & Co. z.s. Smlouva o představení „EGO“ 175 029  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Martin Lang Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a výkon funkce koordinátora BOZP pro realizaci stavební akce Rekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích Neuvedena
3. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Technické služby Hostivice Dodatek smlouvy_1 229 900  Kč
9. 8. 2018 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra PhDr. Václav Klapka Výuka českého jazyka - Liberecký kraj 399  Kč
7. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Město Rožnov pod Radhoštěm TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek PI sp 20 150 000  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Miloš Novák Smlouva o zajištění cateringu 318 593  Kč
29. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 4 Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s.r.o. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - pronájem bytu 47 553  Kč
7. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 5 Karlínblok s.r.o. "ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu - DPS - úprava venkovních ploch" 116 160  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. ARPEMA s.r.o. Architektonická studie rekonstrukce III. schodiště Paláce Platýz 462 352  Kč
11. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace PEGAS OIL s.r.o. dodávka MN pro cest. Jeseník 353 018  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Potvrzení objednávky č. 1614219/50616 79 259  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Tábor, a.s. Potvrzení objednávky č. 1201034/4006722320 89 656  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Potvrzení objednávky č. 1301100/0213858 165 345  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp & Dohme s.r.o. VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Potvrzení objednávky č. 1900634/19968 156 415  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Potvrzení objednávky č. 1702495/5006719984 71 546  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Uherskohradišťská nemocnice a.s. Potvrzení objednávky č. 1602213/5386 101 512  Kč
22. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Up Česká republika s.r.o. Sml.o vypořád.závazků-nákup Unišeků FKSP 55 500  Kč
5. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PROGI spol. s r.o. SOD- zpracování DSP, EH, AD. "Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov" 2 032 785  Kč
5. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace EDIKT a.s. SOD- na zhotovení stavby a zřízení zastávky Písek jih 25 325 270  Kč
5. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice České Budějovice, a.s. MEDISYNER, s.r.o. Objednávka zdravotní materiál 172 020  Kč
30. 5. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci pro... 84 625  Kč
29. 4. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Josef Hanák Likvidace klestu štěpkovačem, údržba cestní sítě, práce v lesních školkách Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.