Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 527 výsledků na výraz zverejneno:2019-06-12

Celková cena nalezených smluv 6 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 128 391  Kč
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc Intuitive Surgical Sárl Vydané objednávky ZM 848 148  Kč
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Amgen s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 514 714  Kč
4. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Objednávka " přeprava materiálu " 114 950  Kč
7. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 Tříska Pavel Oprava elektroinstalace bytu v rozsahu cenové nabídky Neuvedena
31. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka - Lékárna 203 925  Kč
7. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Institut klinické a experimentální medicíny PHARMOS, a.s. Objednávka - Lékárna 264 029  Kč
20. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Domovní správa Prostějov, s.r.o. Ing. Miroslav Klemeš Oprava tobogánu v areálu Aquaparku Koupelky, Prostějov 136 730  Kč
6. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy MMN, a.s. BioNEXT Medical s.r.o. Rámcová smlouva o výpůjčce - dialyzační přístroj pro domácí dialýzu Neuvedena
31. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Národní divadlo Dream Factory Ostrava, z. s. Smlouva o pohostinském vystoupení č. 202/405/19 – Zájezd Ostrava 2019 (Sternenhoch) 179 030  Kč
7. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Vojenská lázeňská a rekreační zařízení ConSol, s.r.o. Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ BEDŘICHOV 2 459 019  Kč
20. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 108 900  Kč
2. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 1 ke KS č. 2016/0653 Neuvedena
30. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Středočeského kraje TEPSTROJ s.r.o. Revize a kontroly plyn. zařízení 241 482  Kč
14. 3. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Signalservis, a.s. Přílohy smlouvy Oprava PZS v km 134,896 na trati Český Těšín - Frýdek-Místek Neuvedena
10. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně TOPSOFT JKM spol. s r.o. Stolní PC 167 119  Kč
10. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Středočeský kraj INDUBIA s.r.o. smlouvu na dodávky polohovacích lůžek do PO 4 916 250  Kč
12. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 Jiří Dráb - Malířství Malování školních objektů prázdniny 2019 793 004  Kč
12. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích - kontaktní pracoviště Chrudim (Úřad práce České republiky) ELPO s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. CRA-MN-21/2019 / reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 61 199  Kč
7. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole SHIRE CZECH s.r.o. Objednávka léků 320 736  Kč
6. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha-Kolovraty Geodetický servis Praha s.r.o. Objednávka č. 136/2019 Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt cyklostezky A22 127 050  Kč
27. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci pro... 40 186  Kč
11. 4. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno KALAHA a.s. Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka - smlouva o zhotovení stavby 20 408 346  Kč
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Město Příbram SAMAB PRESS GROUP, a.s. výroba a tisk zpravodaje města Příbram 63 008  Kč
15. 3. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ACTON s.r.o. Specifikace provedených prací 107 158  Kč
15. 3. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ACTON s.r.o. Specifikace provedených prací 71 148  Kč
13. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. ROCHE s.r.o. Smlouva o poskytnutí vzdělávacího grantu - European Congress of Clinical and Laboratory Medicine EuroMedLab - Španělsko - KZ 60 000  Kč
15. 3. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ACTON s.r.o. Specifikace provedených prací 93 944  Kč
24. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Alza.cz a.s. 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 notebooky Lenovo V130-151GM - 10 ks 94 900  Kč
9. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Český telekomunikační úřad Regata Čechy a.s. Poskytnutí hotelových a konferenčních služeb. 467 540  Kč
28. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 10
  1. Tyfloservis, o.p.s.
  2. Městská část Praha 10
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s názvem projektu Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením 80 000  Kč
12. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Pražské jaro, o.p.s. Johan VLACH Tisk koncertních brožur Pražské jaro 2019 202 062  Kč
31. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Mateřská škola Mezi Domy inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci pro... 121 922  Kč
31. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Zhoř Poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2019, ID dotace FV02714.0142 127 000  Kč
4. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Muzeum hlavního města Prahy Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Smlouva o výpůjčce souboru předmětů Neuvedena
12. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu Olympus Czech Group s.r.o. člen koncernu - OZT/19/04035 201 854  Kč
12. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PHARMOS PHARMOS - 49447 108 513  Kč
10. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Silnice LK a.s. DS Logistic s.r.o. Objednávka 198 t praného kameniva 2/5 z kamenolomu Eurovia, Jakubčovice 172 817  Kč
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Galerie hlavního města Prahy smlouva o výpůjčce: Prodloužení doby výpůjčky do 1. 8. 2023 Neuvedena
11. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. H.B. Les - správa a údržba s.r.o. Lesnické činnosti včetně prodeje dříví;o provádění těžebních činností a prodeji dříví 80 586  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.