Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 744 výsledků na výraz zverejneno:2019-07-12

Celková cena nalezených smluv 17 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
3. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Sdružené zdravotnické zařízení Krno Objednávka 1000187773 101 626  Kč
3. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice R E O P v. o. s. ZŠ Waldorfská-výměna PVC ve třídách-AGYS 193 272  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SAGBRUK s.r.o. Smlouva o podpoře 93 461  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. NEMOCNICE BŘECLAV, přísp. org. veřejná část Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 116 081  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Správa Pražského hradu ak. mal. Radana HAMSÍKOVÁ Smlouva o dílo - provedení restaurování 7 obrazů ze sbírek Pražského hradu do 30.9.2019 220 220  Kč
19. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Ostravské komunikace, a.s. BEDSTEAD s.r.o. STAVEBNÍ PRÁCE TZ ZÁBŘEH 568 245  Kč
1. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy TS Bruntál, s.r.o. EUROGREEN CZ s.r.o. Objednáváme u Vás dle cenové nabídky regeneraci tréninkového fotbalového hřiště 91 534  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Moderní škola s.r.o. Vybavení sborovny 2. stupně 174 415  Kč
28. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dapek CZ s.r.o. Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví 334 202  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihomoravský kraj Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 859  Kč
4. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj – základní most + rampy 1 až 4 – 216 288  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje SINTEX, a.s. Dodávka: blůzy a kalhoty k PS II HZS 117 541  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství D2 - Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č. 982707-1036/2016 Neuvedena
5. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Letiště Praha, a. s. E-CONSULT, s.r.o. Konzultacní cinnost, príprava zadání NVR 539 055  Kč
24. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace C SYSTEM CZ a.s. Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení Neuvedena
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Správa Pražského hradu Danilo Česal Smlouva o dílo - provedení konzervace dřevěných vnějších vstupních dveří v areálu Pražského hradu - do 30.9.2019 361 548  Kč
13. 3. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Město Bohumín STAVPRESS SMART s.r.o. Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281 a Tyršova, Studentská č. p. 280, 281, Bohumín 834 986  Kč
15. 5. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou ATELIER KOBERA, s.r.o. Smlouva o dílo - číslo 19S032 - zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy MěDDM Týn nad Vltavou 198 125  Kč
8. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sagittaria z.s. Plošné sečení lučních ploch a travino-bylinných částí v biokoridorech (skladebné prvky ÚSES) v k.ú. 53 300  Kč
30. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Zemědělská společnost Komorno, a. s. dodatek č. 29 k NS 3N03/74 na pozemky 117 933  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova PENTA TRADE spol. s r.o. UKPRF Objednávka - rekonstrukce soc. zařízení m. č. P31, Albertov 6, Praha 2. 98 123  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy PHARMOS,a.s. Thomayerova nemocnice Dodávka ZM 86 640  Kč
4. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace ASIST, s.r.o. objednávka vrtání a trhání záakladu pro akum. nádrž VK 112 893  Kč
30. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje EKOPRON - METAL s.r.o. Likvidace kovového odpadu 62 533  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové ROCHE s. r. o. objednávka - NL 2 592 066  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace HSC Computers s.r.o. Konektivita 2 335 229  Kč
8. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Masarykova univerzita Rektorat MU 1. LF UK1LF GO Dodatek ke spoluřešitelské smlouvě GAČR 18-03978S 1 980 770  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. HARTMANN - RICO a.s. nákup SZM 87 930  Kč
17. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy VLAMEN s.r.o. Žatecká teplárenská, a.s. Objednávka č. 193/2019 217 350  Kč
28. 6. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism Šimon Marek Objednávka hudebního vystoupení smyčcového kvarteta ve Staroměstské radnici na akci Radnice dokořán 100 430  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR TERRESTA a.s. I/2 Zdechovice, Spytovice, oprava propustků 2-p-004, 2-p-008, VD-ZDS+IČ+AD 527 137  Kč
9. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov RENOB TASYB s.r.o. Objednávka - oprava volného bytu v ulici Na Nábřeží 750/141 Havířov, čb 9, 1+3 258 214  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Město Nymburk Krasobruslařský klub Nymburk, z.s. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2019 - 1.kolo. 56 625  Kč
8. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole PHOENIX Objednávka léků 1 524 164  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Ústí nad Labem-město HAGL, spol. s r.o. Objednávka na základě Rámcové smlouvy ze dne 10.4.2019 - oprava chodníku s povrchem z AC v ul. Masarkova na p.p.č. 1313/1 v k.ú. Bukov 878 696  Kč
9. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. Laboratorní materiál 318/T/19 184 057  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost OTO ČR s.r.o. oděvy výstroj stejnokroj košile kalhoty 5 602 754  Kč
12. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj České dráhy, a.s. Dodatek č. 14 ke Smlouvě o ZVS v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění ZDO části území LK na vymezené výkony „Jizerskohorské železnice“ 175 081 274  Kč
31. 5. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Galerie Kodl, s.r.o. Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Smlouva o reklamě 100 000  Kč
11. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha-Kunratice ELTODO, a.s. zveřejnění:o dílo: demontáž 12 ks a montáž 10 ks stožárů a ochranných sítí na hřišti SK Slovan Kunra 366 591  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci