Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-08-14'

Nalezené smlouvy 2 813 výsledků

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9879687 1. 7. 2019 14. 8. 2019 Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Brno 107 252 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 9879699 17. 7. 2019 14. 8. 2019 Statutární město Olomouc Úřad práce České republiky 201 600 Kč
Smlouva o náhradní výsadbě v rámci stavby Úřad práce - stavební úpravy objektu  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby / Stavebnictví
 9879743 12. 8. 2019 14. 8. 2019 Úřad vlády České republiky OFFICE-CENTRUM s.r.o. 14 847 Kč
Dodávka kancelářské techniky, ev. č. 19/097-0  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Internetové služby, servery, cloud
 9879995 19. 7. 2019 14. 8. 2019 Hudební divadlo v Karlíně Vodafone Czech Republic a.s. Neuvedena
Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové služby (Technická specifikace)  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Internetové služby, servery, cloud
 9880011 13. 8. 2019 15. 8. 2019 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Krajská nemocnice Liberec, a.s. 210 026 Kč
Potvrzení objednávky č. 1401317/1007143516  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 9880211 14. 8. 2019 15. 8. 2019 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočesk. kraje 92 254 Kč
Potvrzení objednávky č. 1100964/1007159716  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 9879635 4. 7. 2019 14. 8. 2019 Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Brno 89 972 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 9880075 13. 8. 2019 15. 8. 2019 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Na Homolce 220 510 Kč
Potvrzení objednávky č. 1901451/896  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví
 9880283 13. 8. 2019 15. 8. 2019 Merck Sharp & Dohme s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 255 389 Kč
Potvrzení objednávky č. 1600731/16390
 9880351 14. 8. 2019 15. 8. 2019 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava 74 070 Kč
Potvrzení objednávky č. 1707001/2190694124  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 9876187 13. 8. 2019 14. 8. 2019 Státní pozemkový úřad Zemědělské družstvo PETŘÍN 1 193 955 Kč
Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 104N17/27 na pozemky v k.ú. Jazovice, Lančov, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Starý Petřín, Šafov  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 9876239 10. 7. 2019 14. 8. 2019 Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace ČEZ, a. s. 7 000 Kč
smlouva s ČEZ na dobíjecí kartu k elektromobilům  | Obor smlouvy: Jiná energie / Energie
 9876375 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Puchala s.r.o. 312 000 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411b/564/002579  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9874627 12. 8. 2019 14. 8. 2019 Lesy České republiky, s.p. LESS & TIMBER, a.s. 1 226 154 Kč
Prodej dříví;o prodeji dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby / Lesnictví a těžba dřeva
 9874779 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Koutný spol. s r.o. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 320 000 Kč
Pracovní stejnokroj I  | Obor smlouvy: Řemesla / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 9874935 9. 8. 2019 14. 8. 2019 Fakultní nemocnice Brno Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Neuvedena
klinická studie  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Věda, výzkum a vývoj
 9879023 28. 5. 2019 14. 8. 2019 Městská část Praha 10
  1. Centrum MARTIN o.p.s.
  2. Městská část Praha 10
96 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s názvem projektu Sociálně terapeutické dílny - Café MARTIN  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
 9879051 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Medtronic Czechia s.r.o. 326 700 Kč
Medtronic Czechia s.r.o. - OBJ1959683  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 9879055 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze INLAB Medical s.r.o. 294 030 Kč
INLAB Medical s.r.o. - OBJ1959684  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 9879119 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Life Technologies 73 036 Kč
Life Technologies - OBJ1904299  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva
 9879183 27. 5. 2019 14. 8. 2019 Městská část Praha 10
  1. Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035
  2. Městská část Praha 10
100 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s názvem projektu Adaptační kurz pro žáky 6. tříd ZŠ Eden  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 9879315 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Moravskoslezský kraj BeePartner a.s. 229 900 Kč
Organizační zajištění a komunikace  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 9879327 31. 7. 2019 14. 8. 2019 Město Vodňany Šťastný Miroslav 208 000 Kč
zpracování PD pro SP a VZ "Snížení energetické náročnosti DM SOUs Vodňany a půdní vestavby a společenských místností"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9879343 14. 8. 2019 14. 8. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  1. REXGLAS s.r.o.
  2. Liga-servis s.r.o.
98 882 Kč
Výměna protinárazového obložení ACROVYN pro 4. východ v budově č. 7 v Nemocnici na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8, 180 00.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9879355 6. 8. 2019 14. 8. 2019 Ministerstvo zdravotnictví Ostravská univerzita Neuvedena
navýšení uznaných nákladů projektu č. 15-29667A o vlastní vklad příjemce  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9879415 3. 7. 2019 14. 8. 2019 Státní pozemkový úřad Lesy České republiky, s.p. 12 Kč
Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 3.7.2019  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavebnictví / Realitní služby
 9879475 30. 7. 2019 14. 8. 2019 Ministerstvo dopravy České republiky CENDIS, s.p. 151 298 Kč
Objednávka na rozvoj systému "eTesty" - nahrazení videosekvencí Flash Player za technologii MP4/HTML5  | Obor smlouvy: IT
 9878575 7. 8. 2019 14. 8. 2019 T-Mobile Czech Republic a.s. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Neuvedena
Dohoda o ukončení smlouvy a účastnická smlouva (převod telefonního čísla)  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco
 9878891 12. 8. 2019 14. 8. 2019 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY MEDICCO s.r.o. 120 000 Kč
Kupní smlouva na zdravotnický prostředek č. 166  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 9878911 13. 8. 2019 14. 8. 2019 Město Kolín Safeconn s.r.o. 52 775 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na akci:"7. ZŠ Masarykova - výměna PVC v 8 učebnách"  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9878979 5. 8. 2019 14. 8. 2019 T-Mobile Czech Republic a.s. Ministerstvo vnitra Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telco / Doprava
 9877347 9. 8. 2019 14. 8. 2019 Město Písek EDU - PRO Consulting, a.s. 19 360 Kč
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - ke Smlouvě o poskytnutí služeb - administrace projektu  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
 9878351 24. 7. 2019 14. 8. 2019 Město Kolín Jan Figar 100 000 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na natáčení a výrobu reportáží, klipů a zajištění jejich publikování prostřednictvím služby internetové televize RasTV  | Obor smlouvy: Kancelář
 9877803 9. 8. 2019 14. 8. 2019 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
 9877827 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Služby města Slavičína, s.r.o. 145 200 Kč
Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZLA-V-31/2019 ze dne 29.3.2019  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 9877843 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Národní technická knihovna 189 324 Kč
CZECHELIB - Smlouva o centralizovaném zadávání 2020+  | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby
 9877923 14. 8. 2019 14. 8. 2019 Zimmer Czech, s.r.o. Krajská zdravotní, a.s. 68 983 Kč
Objednávka léků a ZM  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
 9875235 19. 6. 2019 14. 8. 2019 Zoologická zahrada hl. m. Prahy The Great Gobi B Strictly Protected Area Neuvedena
Darovací smlouva - koně Převalského  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9875271 9. 8. 2019 14. 8. 2019 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Spurný Radek Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance
 9875327 12. 8. 2019 14. 8. 2019 Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 8 216 890 Kč
Triptorelini embonas  | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 298 905 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy