Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-09-06'

našli jsme 2 795 výsledků na výraz zverejneno:2019-09-06

Celková cena nalezených smluv 3 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) PREPO - TEAM s.r.o. Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na akci "Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce" 44 649  Kč
22. 8. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Město Valašské Meziříčí REPONT s.r.o.\n SoD na opravu veřejného osvětlení na mostě do Hrachovce. 141 085  Kč
3. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Irena Červinková Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. - Partner Nížkovice Neuvedena
5. 8. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy BRUNHILDA s.r.o. Město Týn nad Vltavou Smlouva o poskytnutí nádoby a o zabezpečení přepravy a odstraňování komunálních odpadů 220 704  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Kadlec - elektronika, s.r.o. vyvolávací systémy 91 476  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Palivový kombinát Ústí, státní podnik Geoengineering spol. s r.o. Objednávka vypracování projektové dokumentace “Uzavření výduchu z 66. svážné, k. ú. Petrovice” včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci díla 93 170  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad AGRO ZM s.r.o. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě na pozemky v okrese Louny 200 243  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad PB SCOM s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice - I. etapa Neuvedena
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce L I N E T spol. s r.o. Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě - dodávky pacientských stolků s jídelní deskou (snížení jednotkové ceny a zvýšení odběru zboží o 10 ks) 1 933 233  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. OV1-1686/2019 Objednávka ICT 131 653  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. NEOTRIN s.r.o. opravy a udržování-prepážka 67 496  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Merck spol. s r.o. chemikálie + ion exchange 62 750  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 133 305  Kč
28. 2. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy sanofi-aventis, s.r.o. Královehradecká lékárna a.s. Smlouva o poskytnutí obratového bonusu Neuvedena
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy ViaPharma s.r.o. Lékárna FN Hradec Králové Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží 68 776  Kč
2. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Alliance HealthCare, s.r.o. Objednávka léků 295 479  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy S.A.B. IMPEX, S.R.O. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 82 783  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Innova Medical s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 387 112  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Smlouva č. 06721862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 355 053  Kč
30. 11. 2017 6. 9. 2019 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Brno Gepex s.r.o. Objednávka: Objednáváme u vás (dle rámcové smlouvy T 004/15V00039712) viz. příloha. 47 453  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 64 990  Kč
3. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava PHARMOS a.s. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 1 149 252  Kč
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Alliance Healthcare Alliance Healthcare - 43435 1 557 196  Kč
30. 8. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava PHARMOS a.s. Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy 58 832  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Potvrzení objednávky č. 1600731/2007302246 1 277 289  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Potvrzení objednávky č. 1202132/4878 82 035  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Potvrzení objednávky č. 1707001/5007299274 185 387  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Uherskohradišťská nemocnice a.s. Potvrzení objednávky č. 1602213/5817 170 772  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Litoměřice, a.s. Potvrzení objednávky č. 1402532/4327 71 806  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Krajská nemocnice Liberec, a.s. Potvrzení objednávky č. 1504129/62 68 875  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp & Dohme s.r.o. Fakultní nemocnice Plzeň Potvrzení objednávky č. 1300418/0221794 61 780  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Potvrzení objednávky č. 1707001/5190353207 760 464  Kč
5. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Na Bulovce Potvrzení objednávky č. 1900650/0129302 64 563  Kč
3. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 616 571  Kč
18. 7. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany KOSTKA stav s.r.o. N006/19V/00017287 Oprava hydroizolací Stadion Juliska PS 0014 SoD 6440-0014-2019-048 1 932 266  Kč
18. 7. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Římskokatolická farnost Zahořany u Křešic Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - projekt"Udržovací práce na stavbách v areálu Kostela Nejsvětější Trojice v Záhořanech - část oprava samostatné zvonice" 300 000  Kč
26. 8. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov Severomoravské vodovody a knalizace Ostrava,a.s.. 675//EO/19 Smlouva o výpůjčce pozemků 1 936  Kč
30. 8. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 10
  1. Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, příspěvková organizace
  2. PRAHA 10 - Rekreace, a.s.
Smlouva o zajištění škol v přírodě 1 272 600  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 286 lidí darovalo 766 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy